Heading Infomation & KeyWord Sentiment

Heading TAG Description
H2 Tin tức nổi bật
H2 Laptop
H2 Máy tính Văn Phòng
H2 Máy chủ & máy trạm
H2 LINH KIỆN MÁY TÍNH
H2 THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
H2 TB siêu thị & Cửa hàng
H2 Gaming Gear & Console
H2 GAMING GEAR, PHỤ KIỆN GAME
H2 Tản nhiệt - Cooling
H2 THIÊT BỊ LƯU TRỮ
H2 HTPC, Thiết bị nghe nhìn
H2 THIẾT BỊ MẠNG
H2 CAMERA QUAN SÁT
H3 Thông tin chung
H3 Chính sách chung
H3 Thông tin khuyến mãi
H3 Hỗ trợ khách hàng
H3 Thanh toán an toàn
H3 Đăng ký nhận bản tin

JavaScript Information


 <script type="text/javascript" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-855949830"></script> <script type="text/javascript" src="/template/default/script/jquery.min.js?v=244.1"></script>hanoicomputer.vn is using jquery

 <script type="text/javascript" src="/template/default/script/common.js?v=27787446458653.2"></script> <script type="text/javascript" src="/template/default/script/carousel.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/default/script/lazyload.js"></script> <script type="text/javascript" src="/includes/js/base64.js"></script> <script type="text/javascript" src="/javascript/dist/hurastore.js?v=1"></script><script type="text/javascript"> 

var _paq _paq || [];
(function () {
	_paq.push(['setAppId''P6yeWgQenr']);
	var = do***entd.createElement('script'), d.getElementsByTagName('script')[0];
	g.type 'text/javascript';
	 g.async true;
	 g.defer true;
	 g.src 'https://static.mepuzz.com/sdk/v2/MePuzzSDK.min.js';
	 s.parentNode.insertBefore(gs);
	})();

</script>
<script type="text/javascript"> 

!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;
	n=f.fbq=function(){n.callMethod?
		n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
	if(!f._fbq)f._fbq=n;
	n.push=n;
	n.loaded=!0;
	n.version='2.0';
	n.queue=[];
	t=b.createElement(e);
	t.async=!0;
	t.src=v;
	s=b.getElementsByTagName(e)[0];
	s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,do***ent,'script',
'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
 fbq('init''1789154151393847');
fbq('track''PageView');

</script>
<script type="text/javascript"> 

  window.fbAsyncInit = function() {
	    FB.init({
		      xfbml            true,
		      version          'v3.2'
		});
	};
  (function(dsid) {
	  var jsfjs d.getElementsByTagName(s)[0];
	  if (d.getElementById(id)) return;
	  js d.createElement(s);
	 js.id id;
	  js.src 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js?v=2';
	  fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs);
	}(do***ent'script''facebook-jssdk'));

</script>
<script type="text/javascript"> 

  window.dataLayer window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);
	}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config''AW-855949830');
  gtag('config''UA-96991782-1');

</script>
 <script type="text/javascript" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-42369638-1"></script><script type="text/javascript"> 

  window.dataLayer window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);
	}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config''UA-42369638-1');

</script>
<script type="text/javascript"> 
(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];
	w[l].push({'gtm.start':
		new Date().getTime(),event:'gtm.js'});
	var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
	j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';
	j.async=true;
	j.src=
	'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;
	f.parentNode.insertBefore(j,f);
	})(window,do***ent,'script','dataLayer','GTM-MMT74HX');

</script>
<script type="text/javascript"> 

      $(do***ent).ready(function(e) {
	        var lazyloader = new LazyLoad({
		            elements".lazy"
		});
	          var ids "";
	          $(".product_list li").each(function(){
		              var id = $(this).attr("data-id");
		              ids+=id+",";
		          });
	          $.getJSON("/ajax/get_json.php?action=marketing-product-offer&ids="+ids, function(result){
		              //console.log(ids,result);
		              $.each(result, function(ifield){
			                  var code field['promo_code'];
			                  $(".p-item"+field['sku']).find(".container-icon").prepend("<span class='"+code+"'>");
			});
		});
	});
    
</script>
<script type="text/javascript"> 

  if($(window).width() > 1500){
	      $(window).scroll(function(){
		                    = $(window).scrollTop();
		                    if(490){
			                      $("#category-fixed-left").addClass("fixed");
			}
		                    else{
			                      $("#category-fixed-left").removeClass("fixed");
			}
		});
	}
  $("#category-fixed-left a").hover(function(){
	      var top = $(this).offset().top;
	      var title = $(this).attr("data-title");
	      $("#tooltip-category-fixed-left").css("top",top).html(title).show();
	},function(){
	      $("#tooltip-category-fixed-left").hide();
	});
  
</script>
<script type="text/javascript"> 

              $("#view-showroom").hover(function(){
	                if($("#hnc-showroom").html() == '') $("#hnc-showroom").load("/he-thong-showroom.html?type=ajax");
	                $("#hnc-showroom").show();
	},function(){
	                $("#hnc-showroom").hide();
	});
            
</script>
<script type="text/javascript"> 

             $("#cart").hover(function () {
	                      $("#get_item_cart").load("/gio-hang?type=ajax");
	})
            
</script>
<script type="text/javascript"> 

                $(do***ent).ready(function(){
	                  $("#nav_vertical ul").hover(function(){
		                   $("#nav_vertical li.li-news").removeClass("hide");
		},function(){
		                   $("#nav_vertical li.li-news").addClass("hide");
		});
	                  $(".sub_nav").each(function(){
		                    //sort_sub_nav(0,16,$(this).find("li"),$(this));
		});
	                  $("#nav_vertical li").hover(function(){
		                    $(this).children(".sub_nav").show();
		},function(){
		                    $(this).children(".sub_nav").hide();
		});
	});
              
</script>
<script type="text/javascript"> 

                $(do***ent).ready(function(){
	                  $(window).scroll(function(){
		                    = $(window).scrollTop();
		                    if(490){
			                      $("#wrap-head,#nav-main").addClass("fixed");
			                      $(".support-online-header").show();
			                    $(".new-top-banner").hide();
			}
		                    else{
			                      $("#wrap-head,#nav-main").removeClass("fixed");
			                      $(".support-online-header").hide();
			                    $(".new-top-banner").show();
			}
		});
	                var height_banner = $("#top").innerHeight() - 14 ;
	                $('#header').css('margin-top',height_banner);
	});
              
</script>
<script type="text/javascript"> 

          var width = $(window).width();
          if( width 1600) {
	            $('.hide-lg').hide();
	            $('.hide-md').show();
	}
          else{
	            $('.hide-md').hide();
	            $('.hide-lg').show();
	}
        
</script>
 <script type="text/javascript" src="/template/default/script/owl.carousel.js"></script><script type="text/javascript"> 

$(do***ent).ready(function(){ 
	  $("input.p_check").click(function(){
		        if($("input.p_check").is(":checked")){
			            $("#compare_area_home").fadeIn();
			}else{
			            $("#compare_area_home").fadeOut();
			} 
		});
	});

</script>
 <script type="text/javascript" src="/template/default/script/slick.min.js?v=3"></script><script type="text/javascript"> 

    $(do***ent).on('ready', function() {
	      $(".regular").slick({
		        dotsfalse,
		        infinitetrue,
		          autoplay:true,
		          autoplaySpeed:5000,
		        slidesToShow5,
		        slidesToScroll5,
		        rows0
		});
	      $('.a_tab').click(function() {
		      $('.slider-product').slick('setPosition');
		});
	});
  
</script>
<script type="text/javascript"> 

    $(do***ent).on('ready', function() {
	      $(".banner-right-slider").slick({
		        dotsfalse,
		        infinitetrue,
		          autoplay:true,
		          autoplaySpeed:3000,
		        slidesToShow1,
		        slidesToScroll1,
		        rows0
		});
	});
  
</script>
<script type="text/javascript"> 

  //slider home
$(do***ent).ready(function() {
	  if($("#sync2").length 0){
		    var sync1 = $("#sync1");
		    var sync2 = $("#sync2");
		    sync1.owlCarousel({
			      singleItem true,
			      autoPlay:4000,
			      slideSpeed 1000,
			      stopOnHover:true,
			      lazyLoad true,
			      navigationtrue,
			      pagination:false,
			      afterAction syncPosition,
			      responsiveRefreshRate 200,
			});
		    sync2.owlCarousel({
			      items 4,
			      pagination:false,
			      responsiveRefreshRate 100,
			      afterInit : function(el){
				        el.find(".owl-item").eq(0).addClass("synced");
				}
			});
		    function syncPosition(el){
			      var current this.currentItem;
			      $("#sync2")
			      .find(".owl-item")
			      .removeClass("synced")
			      .eq(current)
			      .addClass("synced")
			      if($("#sync2").data("owlCarousel") !== undefined){
				        center(current)
				}
			}
		    $("#sync2").on("click"".owl-item", function(e){
			      e.preventDefault();
			      var number = $(this).data("owlItem");
			      sync1.trigger("owl.goTo",number);
			});
		    function center(number){
			      var sync2visible sync2.data("owlCarousel").owl.visibleItems;
			      var num number;
			      var found false;
			      for(var i in sync2visible){
				        if(num === sync2visible[i]){
					          var found true;
					}
				}
			      if(found===false){
				        if(num>sync2visible[sync2visible.length-1]){
					          sync2.trigger("owl.goTo"num sync2visible.length+2)
					}else{
					          if(num === -1){
						            num 0;
						}
					          sync2.trigger("owl.goTo"num);
					}
				} else if(num === sync2visible[sync2visible.length-1]){
				        sync2.trigger("owl.goTo"sync2visible[1])
				} else if(num === sync2visible[0]){
				        sync2.trigger("owl.goTo"num-1)
				}
			}
		}
	});
  
</script>
<script type="text/javascript"> 

    $(do***ent).ready(function(){
	        $(".title_tab a").click(function(){
		            $(".title_tab a").removeClass("current");
		            $(this).addClass("current");
		            $(".cf").hide();
		            $($(this).attr("href")).show();
		            return false;
		});
	});

</script>
<script type="text/javascript"> 

  $(window).load(function(){
	    $('#brand_list ul').carouFredSel({
		      auto: {
			      playtrue,
			      pauseOnHovertrue
			},
		      prev'.prev',
		      next'.next',
		      'direction'        'left',
		      mousewheeltrue,
		      scroll:1,
		      swipe: {
			      onMousetrue,
			      onTouchtrue
			}
		});
	});

</script>
<script type="text/javascript"> 

    function subscribe_newsletter(){
	        var email = do***ent.getElementById('email_newsletter').value;
	        if(email.length 3){
		            $.post("/ajax/post.php", { action 'customer'action_type'register-for-newsletter'full_name 'Khách hàng nhận bản tin'emailemail
			}, function(data) {
			                if(data=='success') {alert("Quý khách đã đăng ký thành công ");
				 $("#email_newsletter").val("Nhập Email nhận bản tin");
				}
			                else if(data=='exist'){ alert("Email này đã tồn tại");
				}
			                else { alert('Lỗi xảy ra, vui lòng thử lại ');
				}
			});
		}else{alert('Vui lòng nhập địa chỉ email');
		}
	}

</script>
<script type="text/javascript"> 

    $(do***ent).ready(function(){
	        $(".btn-highstreet").on('click tap',function () {
		          $(".highsteet-gallery").toggle();
		});
	      $("#closeBanner").on('click', function() {
		$('.bn-fixfooter').hide();
		});
	});
    $(".remove_qc").on('click tap',function(){
	      $.session.set('remove_qc','true');
	      $("#highstreet").hide();
	});
    if($.session.get('remove_qc')=='true') $("#highstreet").hide();
  
</script>
<script type="text/javascript"> 

  function kiemtratonkho(product_idholder){
	        var url "/ajax/hanoipc.php?action=product-store-status&product_id="+product_id;
	      var html "";
	      var kho "";
	      $.getJSON(url,function(data){
		        var Ton101 parseInt(data.Ton101);
		        var Ton102 parseInt(data.Ton102);
		        var Ton103 parseInt(data.Ton103);
		        var Ton104 parseInt(data.Ton104);
		        var Ton105 parseInt(data.Ton105);
		        var Ton108 parseInt(data.Ton108);
		  if(Ton101 || Ton108 0kho+="<li>129+131 Lê Thanh Nghị - HBT - Hà Nội\n";
		        if(Ton102 0kho+="<li>43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội\n";
		          if(Ton104 0kho+="<li>57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội\n";
		          if(Ton105 0kho+="<li>511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội\n";
		        if(Ton103 0kho+="<li>A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng\n";
		        //if(Ton108 > 0) kho+="<li>Kho Dự Án + KDPP\n";
		        //console.log("data",data);
		        if(Ton101 || Ton102 || Ton103 || Ton104 || Ton105 || Ton108 0){
			            html+='<span class="detail">'+kho+'';
			        }else{
			            html+='<li>Liên hệ';
			        }
		        $(holder).addClass("loaded");
		        $(holder).html(html);
		});
	}
  
</script>
<script type="text/javascript"> 

      $(".p-item").hover(function(){
	        var product_id parseInt($(this).attr("data-id"));
	        var holder '#'+$(this).attr("id") + ' .dongbotonkho';
	        if(product_id && $(holder).hasClass("loaded")==false){
		            kiemtratonkho(product_id,holder);
		        }
	});
  
</script>
<script type="text/javascript"> 

    function open_oauth(service){
	    window.open("/login_oauth.php?service="+service+"&return_url=https://www.hanoicomputer.vn/""Login_OAuth""width=600, height=500");
	}
  
</script>
<script type="text/javascript"> 
window._sbzq||function(e){e._sbzq=[];
	var t=e._sbzq;
	t.push(["_setAccount",9377]);
	var n=e.location.protocol=="https:"?"https:":"http:";
	var r=do***ent.createElement("script");
	r.type="text/javascript";
	r.async=true;
	r.src=n+"//static.subiz.com/public/js/loader.js";
	var i=do***ent.getElementsByTagName("script")[0];
	i.parentNode.insertBefore(r,i)}(window);

</script>
 <script type="text/javascript" src="/includes/js/common.js"></script><script type="text/javascript"> 

    function addToShoppingCartStop(etnr) {
	        if (hura_read_cookie("shopping_cart_store") == null) {
		            hura_create_cookie("shopping_cart_store"","1)
		}
	        var hura_read_cookie("shopping_cart_store");
	        if (i.search("," "-" "-") == -1) {
		            var "," "-" "-" "-" r;
		            hura_create_cookie("shopping_cart_store"s1);
		              countShoppingCart("shopping_cart_store");
		            //$("#popupCart .note").text("Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng");
		            //$("#backgroundPopupForCart").show();
		            //$("#popupCart").fadeIn();
		} else {
		            //$("#popupCart .note").text("Sản phẩm đã có trong giỏ hàng");
		            //$("#backgroundPopupForCart").show();
		            //$("#popupCart").fadeIn();
		}
	          $("#count_shopping_cart_store_2").text($("#count_shopping_cart_store").text());
	          $("#cart-fixed").addClass("hover");
	          setTimeout(function(){$("#cart-fixed").removeClass("hover");
		},2000);
	}

</script>
<script type="text/javascript"> 
$(function(){$("#count_shopping_cart_store_2").text($("#count_shopping_cart_store").text())})
</script>
 <script type="text/javascript" src="/template/default/script/cufon.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/default/script/font.js"></script><script type="text/javascript"> 
Cufon.replace(".cufon");

</script>
<script type="text/javascript"> 

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;
	i[r]=i[r]||function(){
		  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();
	a=s.createElement(o),
	  m=s.getElementsByTagName(o)[0];
	a.async=1;
	a.src=g;
	m.parentNode.insertBefore(a,m)
	})(window,do***ent,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
  ga('create''UA-42369638-1''auto');
  ga('send''pageview');
  
</script>
 <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-57be9d5446a54bcf"></script><script type="text/javascript"> 

  window.fbAsyncInit = function() {
	    FB.init({
		      appId      '1033127020153903',
		      xfbml      true,
		      version    'v2.9'
		});
	    FB.AppEvents.logPageView();
	};
  (function(dsid){
	     var jsfjs d.getElementsByTagName(s)[0];
	     if (d.getElementById(id)) {return;
		}
	     js d.createElement(s);
	 js.id id;
	     js.src "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
	     fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs);
	}(do***ent'script''facebook-jssdk'));

</script>
<script type="text/javascript"> 

    window.addEventListener('load', function() {
	      if(window.location.href.indexOf('/gui-don-hang')>-1){
		        if(jQuery('h3:contains(Cảm ơn quý khách đã đặt hàng)').length>0){  
			            gtag('event''Mua', {  'event_category''Dat Hang''event_label''Dat Hang Thanh Cong'});
			}
		}
	})

</script>
<script type="text/javascript"> 

   function downloadCartImage() {
	          var cart_items hura_read_cookie("shopping_cart_store");
	          console.log("Cart content = " cart_items);
	          console.log("Cart Encode = " + (cart_items) ? Base64.encode(cart_items) : "null not encoded!");
	        if(!cart_items || cart_items == "") {
		              alert("Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!");
		              return ;
		          }
	          var print_url "https://www.hanoicomputer.vn/print/user.php?view=cart&items=" Base64.encode(cart_items);
	          window.location "https://www.hanoicomputer.vn/tools/screenshot/screenshot.php?url=" encodeURIComponent(print_url);
	}       

</script>
<script type="text/javascript"> 

  function updatePrice(item_typeidnew_quantity){
	    if(!check_interger(new_quantity)){
		        alert('Vui lòng nhập số > 0');
		        //reset quantity
		        new_quantity 1;
		        $("#quantity_"+item_type+'_'+id).val(new_quantity);
		}
	    /*    else{
		     unit_price = getItemUnitPrice(id);
		     do***ent.getElementById('price_'+id).innerHTML = writeStringToPrice(unit_price * new_quantity + '');
		     reCountTotal();
		}
	     */
	    show_cart_total(item_typeidnew_quantity);
	    //01-10-2013
	    //check if user is using coupon, recount
	    //var coupon_code = $('#discount_code').val();
	    //if(coupon_code.length > 0) {
		     //   var cart_total = do***ent.getElementById('total_value').innerHTML;
		     //   while(cart_total.indexOf(".") > 0){
			     //       cart_total = cart_total.replace('.','');
			     //  
			}
		     //   check_discount('coupon', coupon_code, parseInt(cart_total));
		    //}
	}
function show_cart_total(item_typeidquantity){
	    var unit_price getItemUnitPrice(item_typeid);
	    do***ent.getElementById('price_'+item_type+'_'+id).innerHTML writeStringToPrice(unit_price quantity '');
	    reCountTotal();
	}
  //edit recountotal
  function reCountTotal(){
	    var new_cart "";
	    var all_item =     do***ent.getElementById('item_update_quantity').value;
	    var all_item_array all_item.split(",");
	    var total_price 0;
	    var combo_array []item_idunformat_priceitem_priceitem_quantitydefault_price_currency;
	    for(var i=0;
	i<all_item_array.length;
	i++){
		        item_id all_item_array[i];
		        if(item_id.length 0){
			            unformat_price = do***ent.getElementById('sell_price_'+item_id.replace("-","_")).innerHTML;
			            if(default_price_currency == 'usd') {
				                while(unformat_price.indexOf(",") > 0){
					                    unformat_price unformat_price.replace(',','');
					}
				}else{
				                //vnd
				                while(unformat_price.indexOf(".") > 0){
					                    unformat_price unformat_price.replace('.','');
					}
				}
			            item_price parseFloat(unformat_price);
			            item_quantity parseInt(do***ent.getElementById('quantity_'+item_id.replace("-","_")).value);
			            new_cart += ","+item_id+"-"+item_quantity+"-"+item_price;
			            total_price += item_price item_quantity;
			}
		}
	    hura_create_cookie('shopping_cart_store',new_cart,30);
	    do***ent.getElementById('total_value').innerHTML writeStringToPrice(total_price '');
	    do***ent.getElementById('total_cart_value').value total_price;
	    var arr = do***ent.getElementsByClassName('total_cart_new');
	    for (var i=0;
	i<arr.length;
	i++) {
		          arr[i].innerHTML writeStringToPrice(total_price '') + " <u>đ";
		}
	    var cart_holder_total = do***ent.getElementById('total_shopping_cart_store');
	    if(cart_holder_total != 'undefined' && cart_holder_total != null){
		        cart_holder_total.innerHTML writeStringToPrice(total_price '');
		}
	}  

</script>Google Search

Loading

Header Information

 • http_code :HTTP/1.1 301 Moved Permanently
 • Server :nginx/1.10.3 (Ubuntu)
 • Date :Sun, 16 Jun 2019 17:24:22 GMT
 • Content-Type :text/html; charset=UTF-8
 • Transfer-Encoding :chunked
 • Connection :keep-alive
 • Set-Cookie :344c9792a9afb35d96beff6478ba7***9=pi7hernfpc8enokfodc67t5oe5; path=/
 • Expires :Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Cache-Control :no-store, no-cache, must-revalidate
 • Pragma :no-cache
 • Location :https://www.hanoicomputer.vn/
Array
(
  [0] => Array
    (
      [http_code] => HTTP/1.1 301 Moved Permanently
      [Server] => nginx/1.10.3 (Ubuntu)
      [Date] => Sun, 16 Jun 2019 17:24:22 GMT
      [Content-Type] => text/html; charset=UTF-8
      [Transfer-Encoding] => chunked
      [Connection] => keep-alive
      [Set-Cookie] => 344c9792a9afb35d96beff6478ba7***9=pi7hernfpc8enokfodc67t5oe5; path=/
      [Expires] => Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
      [Cache-Control] => no-store, no-cache, must-revalidate
      [Pragma] => no-cache
      [Location] => https://www.hanoicomputer.vn/
    )

)

DNS Info

 • host :hanoicomputer.vn | class :IN | ttl :3599 | type :NS | target :nsbak.dotvndns.com |
 • host :hanoicomputer.vn | class :IN | ttl :3599 | type :NS | target :ns1.dotvndns.vn |
 • host :hanoicomputer.vn | class :IN | ttl :3599 | type :NS | target :ns2.dotvndns.vn |
 • host :hanoicomputer.vn | class :IN | ttl :3599 | type :SOA | mname :ns1.dotvndns.vn | rname :hostmaster.hanoicomputer.vn | serial :2019061008 | refresh :14400 | retry :3600 | expire :1209600 | minimum-ttl :86400 |
 • host :hanoicomputer.vn | class :IN | ttl :3599 | type :A | ip :42.112.27.34 |
 • host :hanoicomputer.vn | class :IN | ttl :3599 | type :MX | pri :10 | target :mx.yandex.net |
 • host :hanoicomputer.vn | class :IN | ttl :3599 | type :TXT | txt :v=spf1redirect=_spf.yandex.net | entries :Array |
 Array
(
  [0] => Array
    (
      [host] => hanoicomputer.vn
      [class] => IN
      [ttl] => 3599
      [type] => NS
      [target] => nsbak.dotvndns.com
    )

  [1] => Array
    (
      [host] => hanoicomputer.vn
      [class] => IN
      [ttl] => 3599
      [type] => NS
      [target] => ns1.dotvndns.vn
    )

  [2] => Array
    (
      [host] => hanoicomputer.vn
      [class] => IN
      [ttl] => 3599
      [type] => NS
      [target] => ns2.dotvndns.vn
    )

  [3] => Array
    (
      [host] => hanoicomputer.vn
      [class] => IN
      [ttl] => 3599
      [type] => SOA
      [mname] => ns1.dotvndns.vn
      [rname] => hostmaster.hanoicomputer.vn
      [serial] => 2019061008
      [refresh] => 14400
      [retry] => 3600
      [expire] => 1209600
      [minimum-ttl] => 86400
    )

  [4] => Array
    (
      [host] => hanoicomputer.vn
      [class] => IN
      [ttl] => 3599
      [type] => A
      [ip] => 42.112.27.34
    )

  [5] => Array
    (
      [host] => hanoicomputer.vn
      [class] => IN
      [ttl] => 3599
      [type] => MX
      [pri] => 10
      [target] => mx.yandex.net
    )

  [6] => Array
    (
      [host] => hanoicomputer.vn
      [class] => IN
      [ttl] => 3599
      [type] => TXT
      [txt] => v=spf1redirect=_spf.yandex.net
      [entries] => Array
        (
          [0] => v=spf1redirect=_spf.yandex.net
        )

    )

)
 

ALL Links

Total Links:2081

 • Fanpage
 • Bán hàng trả góp
 • Khuyến mại
 • Tin tức
 • Tải hợp đồng
 • In hóa đơn điện tử
 • Tra cứu bảo hành
 • Xây Dựng Cấu Hình
 • Xây Dựng Tản Nhiệt Nước
 • Đăng ký
 • Đăng nhập
 • Đăng ký
 • Đăng nhập
 • Đăng nhập bằng Google
 • Đăng nhập bằng Facebook
 • Giỏ hàng Có 0 sản phẩm
 • Laptop & Phụ kiện
 • Laptop theo hãng
 • Laptop Acer
 • Laptop Asus
 • Laptop Apple
 • Laptop Dell
 • Laptop HP
 • Laptop Lenovo
 • Laptop LG
 • Laptop MSI
 • Laptop Gaming
 • Laptop gaming Acer
 • Laptop gaming Asus
 • Laptop gaming Dell
 • Laptop gaming HP
 • Laptop gaming Lenovo
 • Laptop gaming MSI
 • Laptop Workstation
 • Laptop MSI
 • Laptop HP
 • Laptop theo khoảng tiền
 • Laptop dưới 10 triệu
 • Laptop từ 10-15 triệu
 • Laptop từ 15-20 triệu
 • Laptop từ 20-25 triệu
 • Laptop từ 25-30 triệu
 • Laptop từ 30-40 triệu
 • Laptop trên 40 triệu
 • Laptop theo nhu cầu
 • Laptop doanh nhân
 • Laptop doanh nghiệp
 • Laptop văn phòng
 • Laptop nhỏ gọn
 • Laptop lai tablet
 • Laptop cảm ứng
 • Laptop theo cấu hình
 • Laptop Core i3
 • Laptop Core i5
 • Laptop Core i7
 • Laptop Core i9
 • Laptop Ryzen 5
 • Laptop Ryzen 7
 • Linh, phụ kiện laptop
 • RAM laptop
 • Ổ cứng laptop HDD
 • Ổ cứng laptop SDD
 • Pin laptop
 • Sạc laptop
 • Túi, Balo Laptop
 • Đế làm mát Laptop
 • Bàn Laptop
 • Phụ kiện Laptop khác
 • Bàn di chuột
 • Laptop theo kích thước
 • Laptop dưới 13.3 inch
 • Laptop từ 14 inch
 • Laptop trên 15.4 inch
 • Phụ kiện tablet, mobile
 • Bao da, Case
 • Sạc, cable, kết nối
 • Máy tính văn phòng
 • Máy tính đồng bộ hãng
 • Máy tính đồng bộ Dell
 • Máy tính đồng bộ HP
 • Máy tính đồng bộ Lenovo
 • Máy tính đồng bộ Acer
 • Máy tính đồng bộ Asus
 • PC đồng bộ hãng theo nhu cầu
 • Máy tính cho doanh nghiệp
 • Máy tính cho kinh doanh
 • Máy tính cho kế toán/kho
 • Máy tính cho Marketing
 • Máy tính cho xử lý dữ liệu
 • Máy tính cho lập trình
 • Máy tính cho thu ngân
 • Máy tính cho thư ký
 • Máy tính cho cá nhân
 • PC đồng bộ hãng theo cấu hình
 • Cấu hình Intel Celeron
 • Cấu hình Intel Pentium
 • Cấu hình Intel Core i3
 • Cấu hình Intel Core i5
 • Cấu hình Intel Core i7
 • Cấu hình AMD Ryzen 3
 • Cấu hình AMD Ryzen 5
 • Máy tính All in one
 • Máy tính All in one Dell
 • Máy tính All in one HP
 • Máy tính All in one Lenovo
 • Máy tính All in one Asus
 • Máy tính All in one Onebot
 • Máy tính All in one Apple
 • Máy tính HNC lắp ráp
 • Cấu hình CPU Intel
 • Cấu hình CPU AMD
 • Máy lắp ráp từ 3-5 triệu
 • Máy lắp ráp từ 5-6 triệu
 • Máy lắp ráp từ 6 triệu trở lên
 • Máy tính Mini đa dụng
 • Máy tính mini gia đình
 • Máy tính mini văn phòng
 • Máy tính mini game thủ
 • Máy tính mini thương hiệu
 • Máy tính văn phòng HNC
 • Cấu hình Intel Celeron
 • Cấu hình Intel Pentium
 • Cấu hình Intel Core i3
 • Cấu hình Intel Core i5
 • Cấu hình Intel Core i7
 • Cấu hình AMD Ryzen 3
 • Cấu hình AMD Ryzen 5
 • Cấu hình AMD Ryzen 7
 • Máy đồng bộ từ 5-7 triệu
 • Máy đồng bộ từ 7-10 triệu
 • Máy đồng bộ từ 10-15 triệu
 • Máy tính chơi Game
 • Máy tính chơi Game
 • Máy tính chơi Game phổ thông
 • Máy tính chơi Game trung cấp
 • Máy tính chơi Game cao cấp
 • Máy tính chơi Game siêu cao cấp
 • Máy tính chơi Game theo giá
 • Máy tính chơi Game
 • Máy tính chơi Game 10-20 triệu
 • Máy tính chơi Game 20-30 triệu
 • Máy tính chơi Game 30-40 triệu
 • Máy tính chơi Game 40-50 triệu
 • Máy tính chơi Game 50-60 triệu
 • Máy tính chơi Game 60-80 triệu
 • Máy tính chơi Game > 80 triệu
 • Máy tính chơi Game theo CPU
 • Máy tính chơi Game Pentium
 • Máy tính chơi Game Core i3
 • Máy tính chơi Game Core i5
 • Máy tính chơi Game Core i7
 • Máy tính chơi Game Core i9
 • Máy tính chơi Game Athlon
 • Máy tính chơi Game Ryzen 3
 • Máy tính chơi Game Ryzen 5
 • Máy tính chơi Game Ryzen 7
 • Máy tính chơi Game theo VGA
 • Máy tính chơi Game GTX 1050
 • Máy tính chơi Game RX 570
 • Máy tính chơi Game GTX 1060
 • Máy tính chơi Game GTX 1070
 • Máy tính chơi Game GTX 1080
 • Máy tính chơi Game RTX 1650
 • Máy tính chơi Game RTX 1660
 • Máy tính chơi Game RTX 2060
 • Máy tính chơi Game RTX 2070
 • Máy tính chơi Game RTX 2080
 • Máy tính chơi Game RTX 2080Ti
 • Máy chủ, Máy trạm
 • Máy trạm - Workstations HNC
 • Máy trạm nhỏ gọn
 • Máy trạm tiêu chuẩn
 • Máy trạm chuyên nghiệp
 • Máy trạm siêu cấp
 • Máy trạm tùy biến
 • Máy trạm Thông minh nhân tạo
 • Máy trạm
 • Máy trạm 10 - 20 triệu
 • Máy trạm 30 - 40 triệu
 • Máy trạm 40 - 70 triệu
 • Máy trạm 70 - 100 triệu
 • Máy trạm 100 - 200 triệu
 • Máy trạm 200 - 500 triệu
 • Máy trạm > 500 triệu
 • Máy trạm - Workstations
 • Cấu hình Máy trạm Barebone
 • Máy trạm chính hãng HP
 • Máy trạm chính hãng Dell
 • Máy trạm chính hãng Asus
 • Máy trạm chính hãng Lenovo
 • Linh kiện Máy trạm - Workstations
 • Bo mạch chủ máy trạm
 • Bộ vi xử lý máy trạm
 • Bộ nhớ trong máy trạm
 • Card xử lý đồ họa máy trạm
 • Màn hình máy trạm
 • Tản nhiệt máy trạm
 • Ổ cứng máy trạm
 • Ổ rắn máy trạm
 • Giải pháp máy trạm - Workstations
 • Máy trạm Trí thông minh nhân tạo
 • Máy trạm Giả lập - Render
 • Máy trạm Kiến trúc - mô hình
 • Máy trạm Thiết kế chế tạo
 • Máy trạm Ảo hóa
 • Máy trạm Đa phương tiện - Phim
 • Máy trạm Các giải pháp khác
 • Máy chủ - Server
 • Máy chủ lắp ráp HNC
 • Máy chủ chính hãng Asus
 • Máy chủ chính hãng Dell
 • Máy chủ chính hãng HP
 • Máy chủ chính hãng Lenovo
 • Giải pháp máy chủ - server
 • Máy chủ Lưu trữ dữ liệu
 • Máy chủ Cơ sở dữ liệu
 • Máy chủ Lưu trữ Website
 • Máy chủ Máy chủ Mail
 • Máy chủ dữ liệu kế toán
 • Các giải pháp máy chủ khác
 • Linh kiện máy chủ - server
 • Bo mạch chủ máy chủ
 • Bộ vi xử lý máy chủ
 • Bộ nhớ trong máy chủ
 • Tản nhiệt máy chủ
 • Ổ cứng máy chủ
 • Ổ rắn máy chủ
 • Nguồn máy chủ
 • Vỏ máy máy chủ
 • Card RAID - HBA máy chủ
 • Tủ Rack
 • Phụ kiện cáp kết nối
 • Bảng vẽ kỹ thuật số
 • Linh kiện máy tính
 • CPU - Bộ vi xử lý
 • Intel Pentium
 • Intel Core i3
 • Intel Core i5
 • Intel Core i7
 • Intel Core i9
 • Intel Xeon
 • AMD Ryzen 3
 • AMD Ryzen 5
 • AMD Ryzen 7
 • AMD Ryzen Threadripper
 • Ổ cứng SSD
 • Ổ cứng SSD
 • Ổ cứng mSSD
 • Ổ cứng m2SSD
 • Ổ cứng Intel Optane
 • Ổ cứng SSD 120-128GB
 • Ổ cứng SSD 240-256GB
 • Ổ cứng SSD 480-512GB
 • Ổ cứng SSD >960GB
 • Ổ cứng HDD
 • Ổ cứng cho Desktop
 • Ổ cứng cho Laptop
 • Ổ cứng 2.5 inch
 • Ổ cứng 3.5 inch
 • Mainboard - Bo mạch chủ
 • Main Asus
 • Main Asrock
 • Main Gigabyte
 • Main MSI
 • Main Intel H Series
 • Main Intel B Series
 • Main Intel Z Series
 • Main Intel X Series
 • Main AMD
 • Bàn phím - Chuột
 • Bộ bàn phím, chuột
 • Bàn phím
 • Chuột máy tính
 • Phụ kiện bàn phím chuột
 • Bàn di chuột
 • Card âm thanh
 • ODD - Ổ đĩa quang
 • RAM - Bộ nhớ trong
 • RAM Avexir
 • RAM Adata
 • RAM Antec
 • RAM Corsair
 • RAM Gskill
 • RAM Kingmax
 • RAM Kingston
 • RAM Team
 • RAM Axpro
 • RAM Silicon power
 • RAM Gigabyte
 • RAM 4GB
 • RAM 8GB
 • RAM 16GB
 • RAM 32GB
 • RAM LED RGB
 • Case - Vỏ máy tính
 • Vỏ case
 • Vỏ case 1 - 2 triệu
 • Vỏ case 2 - 3 triệu
 • Vỏ case trên 3 triệu
 • Vỏ Case Mini Tower
 • Vỏ Case Mid Tower
 • Vỏ Case Full Tower
 • Vỏ Case Supper Full Tower
 • VGA - Card màn hình
 • VGA Asus
 • VGA Gigabyte
 • VGA Galax
 • VGA MSI
 • VGA Inno3D
 • VGA Palit
 • VGA Quadro
 • VGA GT 1030
 • VGA GTX 1050Ti
 • VGA GTX 1060
 • VGA GTX 1650
 • VGA GTX 1660
 • VGA RTX 2060
 • VGA RTX 2070
 • VGA RTX 2080
 • VGA AMD RX Series
 • PSU - Nguồn máy tính
 • Nguồn dưới 400W
 • Nguồn từ 400W - 550W
 • Nguồn từ 550W - 650W
 • Nguồn từ 650W - 800W
 • Nguồn từ 800W - 1000W
 • Nguồn trên 1000W
 • Monitor - Màn hình
 • Monitor - Màn hình
 • Màn hình Acer
 • Màn hình Asus
 • Màn hình Aoc
 • Màn hình Benq
 • Màn hình Dell
 • Màn hình HP
 • Màn hình HKC
 • Màn hình LG
 • Màn hình Samsung
 • Màn hình Viewsonic
 • Màn hình Kinglight
 • Màn hình theo nhu cầu
 • Màn hình chơi Game
 • Màn hình đồ họa, thiết kế
 • Màn hình văn phòng
 • Màn hình phổ thông
 • Màn hình cong
 • Màn hình theo giá tiền
 • Màn hình dưới 2 triệu
 • Màn hình 2 - 3 triệu
 • Màn hình 3 - 4 triệu
 • Màn hình 4 - 5 triệu
 • Màn hình 5 - 6 triệu
 • Màn hình 6 - 8 triệu
 • Màn hình 8 - 10 triệu
 • Màn hình trên 10 triệu
 • Kích cỡ màn hình
 • Màn hình dưới 19 inch
 • Màn hình 19.5 - 22 inch
 • Màn hình 23 - 25 inch
 • Màn hình 27 - 29 inch
 • Màn hình 31.5 - 32 inch
 • Màn hình 34 - 49 inch
 • Độ phân giải màn hình
 • Màn hình HD 720P
 • Màn hình Full HD 1080P
 • Màn hình 2K 1440P
 • Màn hình 4K 2160P
 • Tần số quét màn hình
 • Màn hình 60Hz
 • Màn hình 144Hz
 • Màn hình 165Hz
 • Màn hình 240Hz
 • Phụ kiện cho màn hình
 • Cáp tín hiệu
 • Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
 • Giá treo màn hình
 • Gaming Gear & Console
 • Bàn phím chơi game
 • Bàn Phím Corsair
 • Bàn Phím Steelseries
 • Bàn Phím Razer
 • Bàn phím Varmilo
 • Bàn Phím Filco
 • Bàn Phím Leopold
 • Bàn Phím Ducky
 • Bàn Phím iKBC
 • Ghế chơi game
 • Ghế AKRacing
 • Ghế Alpha
 • Ghế Anda
 • Ghế Arena Racer
 • Ghế Autofull
 • Ghế Dxracer
 • Ghế Eblue
 • Ghế F1 Extreme
 • Ghế Noblechairs
 • Ghế Obutto
 • Ghế Soleseat
 • Chuột chơi game
 • Chuột Logitech
 • Chuột Zowie
 • Chuột Razer
 • Chuột Steelseries
 • Chuột Corsair
 • Chuột Fuhlen
 • Chuột Cougar
 • Bàn chơi game
 • Bàn Dxracer
 • Bàn Eblue
 • Bàn Z-Desk
 • Bàn G-Desk
 • Bàn K-Desk
 • Bàn R-Desk
 • Bàn U-Desk
 • Bàn X-Desk
 • Kính thực tế ảo
 • HTC Vive
 • Occulus Rift
 • Sony VR
 • Tai nghe chơi game
 • Tai nghe Kingston HyperX
 • Tai nghe Razer
 • Tai nghe Steelseries
 • Tai nghe Corsair
 • Tai nghe Logitech
 • Tai nghe Sennheiser
 • Tai nghe Zidli
 • Tai nghe Audio Technica
 • Phụ kiện chơi game
 • Tay cầm chơi game
 • Balo/Túi
 • Giá treo tai nghe
 • Keycap
 • Keypuller
 • Cáp kết nối
 • Bộ giữ dây chuột
 • Spinner
 • Máy chơi Game
 • Máy Sony Playstation
 • Máy Nintendo
 • Kính VR
 • Bàn di chuột chơi game
 • Bàn di chuột Razer
 • Bàn di chuột Steelseries
 • Bàn di chuột Corsair
 • Bàn di chuột Zowie
 • Bàn di chuột giá rẻ
 • Tay cầm chơi game
 • Tay Game DualShock
 • Tay Game Xbox
 • Tay Game Logitech
 • Tay Game Loại khác
 • Vô lăng, bàn điều khiển
 • Game bản quyền
 • Đĩa Game PS4
 • Phụ kiện Console
 • Phụ kiện Playstation
 • Phụ kiện Xbox
 • Tản nhiệt - Cooling
 • Tản nước All in one
 • Tản nhiệt nước Corsair
 • Tản nhiệt nước NZXT
 • Tản nhiệt nước DeepCool
 • Tản nhiệt nước IDCooling
 • Tản nhiệt nước Thermaltake
 • Tản nước Custom
 • Tản nhiệt Custom ống cứng
 • Tản nhiệt Custom ống mềm
 • Coolant - Nước làm mát
 • Coolant Mayhems
 • Coolant EKWB
 • Coolant XSPC
 • Coolant Thermaltake
 • Tản nhiệt khí
 • Tản nhiệt khí Antec
 • Tản nhiệt khí Deepcool
 • Tản nhiệt khí IDcooling
 • Tản nhiệt khí Phanteks
 • Tản nhiệt khí Thermalright
 • Block CPU
 • Block CPU EKWB
 • Block CPU XSPC
 • Block CPU Heatkiller
 • Block CPU Bitspower
 • Block CPU Thermaltake
 • Block CPU Bykski
 • Block RAM
 • Block RAM Bykski
 • Block RAM EKWB
 • Block VGA
 • Block VGA EKWB
 • Block VGA Bykski
 • Block Mainboard
 • Block Mainboard EKWB
 • Quạt làm mát
 • Fan Corsair
 • Fan DeepCool
 • Fan EKWB
 • Fan IDCooling
 • Fan Segotep
 • Fan Thermaltake
 • Radiator - két làm mát
 • Radiator Alphacool
 • Radiator Bykski
 • Radiator EKWB
 • Radiator Thermaltake
 • Radiator XSPC
 • Pump - bơm và phụ kiện
 • Pump D5
 • Pump DDC
 • Pump khác
 • Phụ kiện bơm
 • Phụ kiện tản nhiệt
 • Fan Controller
 • Đèn led
 • Phụ kiện Modding
 • Dây nối dài VGA
 • Dây nối dài Modding
 • Kem tản nhiệt
 • Dịch vụ Modding PC
 • Tank - Bình chứa nước
 • Tank EKWB
 • Tank Bitspower
 • Tank Bykski
 • Tank Barrow
 • Tube - Ống nước
 • Tube mềm
 • Tube cứng
 • Fitting - Cút nước
 • Fitting EKWB
 • Fitting Bitspower
 • Fitting Bykski
 • Fitting Barrow
 • GameNet - Phòng Game
 • Cấu hình Phòng Game
 • Cấu hình INTEL
 • Cấu hình AMD
 • Bàn phím Game Net
 • Bàn phím Phổ thông
 • Bàn phím Cao cấp
 • Chuột Game Net
 • Phổ thông
 • Cao cấp
 • Tai nghe Game Net
 • Phổ thông
 • Cao cấp
 • Bàn di chuột Game Net
 • Phổ thông
 • Cao cấp
 • Máy chủ Game Net
 • Máy chủ thương hiệu
 • Máy chủ lắp ráp
 • Bàn Game Net
 • Ghế Game Net Pro
 • Ghế lưới Game Net
 • Ghế AKRacing
 • Ghế F1 Racing
 • Ghế F1 Formula
 • Ghế Việt Nam
 • Ghế Dxracer
 • Ghế nhập khẩu
 • Buồng lái chơi game giả lập
 • Màn hình Game Net
 • Màn hình AOC
 • Màn hình Viewsonic
 • Màn hình Dell
 • Màn hình Phillip
 • Màn hình Asus
 • Màn hình LG
 • Màn hình Samsung
 • Thiết bị, phụ kiện mạng Game Net
 • Switch, Modem Game Net
 • Phụ kiện mạng Game Net
 • Gói lắp đặt Game Net
 • Gói tiêu chuẩn 20 máy
 • Gói tiêu chuẩn 40 máy
 • Gói tiêu chuẩn 60 máy
 • Gói tiêu chuẩn 80 máy
 • Khách hàng tiêu biểu
 • Thiết bị văn phòng
 • Máy in
 • Máy in Đen trắng
 • Máy in Màu
 • Máy in Kim
 • Máy in đa chức năng
 • Máy in A3
 • Phụ kiện máy in
 • Mực in Laser
 • Hộp mực thay thế
 • Hộp mực chính hãng
 • Phụ kiện hộp mực
 • Máy hủy tài liệu
 • Máy hủy Silicon
 • Máy hủy Balion
 • Bộ lưu điện
 • UPS Santak
 • UPS Emerson
 • UPS Upselec
 • UPS Ares
 • UPS Cyber Power
 • UPS FSP
 • UPS APC
 • Máy scan ảnh
 • Máy Scan HP
 • Máy Scan Canon
 • Máy Scan Epson
 • Máy Scan Plustek
 • Máy fax
 • Máy Fax Panasonic
 • Máy Fax Canon
 • Thiết bị viễn thông
 • Điện thoại bàn
 • Tổng đài
 • Bộ đàm
 • Thiết bị hội nghị
 • Logitech
 • Grandstream
 • Aver
 • Máy chiếu
 • Máy chiếu Acer
 • Máy chiếu Dell
 • Máy chiếu Sony
 • Máy chiếu Panasonic
 • Máy chiếu Viewsonic
 • Máy chiếu Epson
 • Máy chiếu BenQ
 • Ổ cắm điện
 • Ổ cắm điện Lioa
 • Ổ cắm điện Pisen
 • Ổ cắm điện Hunkey
 • Máy đếm tiền
 • Máy đếm tiền Balion
 • Máy đếm tiền Oudis
 • Máy đếm tiền Jingrui
 • Bảng vẽ kỹ thuật số
 • Máy chấm công
 • Chấm công bằng Vân Tay
 • Chấm công bằng Thẻ cảm ứng
 • Chấm công bằng Face id
 • Máy Photocopy
 • Máy photocopy Fuji Xerox
 • Máy photocopy Ricoh
 • Máy photocopy Canon
 • Máy photocopy Sharp
 • Phần mềm bản quyền
 • Hệ điều hành
 • Phần mềm Antivirus
 • Phần mềm Office
 • Phụ kiện máy chiếu
 • Màn chiếu
 • Giá treo máy chiếu
 • Cáp máy chiếu
 • Bộ chuyển đổi, Adapter
 • Nghe Nhìn Giải Trí
 • Tai nghe
 • Tai nghe Sennheiser
 • Tai nghe Audio Technica
 • Tai nghe Elecom
 • Tai nghe Sades
 • Tai nghe Cliptec
 • Tai nghe Corsair
 • Tai nghe Ozone
 • Tai nghe Razer
 • Tai nghe Xiberia
 • Máy nghe nhạc
 • Máy nghe nhạc FiiO
 • Máy nghe nhạc Sony
 • Máy nghe nhạc Astell & Kern
 • Tivi Box
 • Tivi Box GADMEI
 • Loại tai nghe
 • Tai nghe Over-ear
 • Tai nghe In-ear
 • Tai nghe On-ear
 • Tai nghe Earbud
 • Tai nghe Bluetooth
 • Âm ly DAC/AMP
 • AMP
 • FiiO
 • Webcam
 • Webcam Logitech
 • Loa máy tính
 • Loa Microlab
 • Loa Edifier
 • Loa Logitech
 • Loa Soundmax
 • Loa Sony
 • Phụ kiện nghe nhìn khác
 • Giá treo tai nghe
 • Dây chuyển đổi tín hiệu
 • Giá treo màn hình
 • Kiểu Loa máy tính
 • Loa 2.0
 • Loa 2.1
 • Loa 4.1
 • Loa 5.1
 • Micro phone
 • Micro phone Salar
 • Camera du lịch, dã ngoại Gopro
 • Camera hành trình Gopro
 • Phụ kiện camera Gopro
 • Siêu thị, Cửa hàng
 • Đầu đọc mã vạch
 • Đầu đọc mã vạch Honeywell
 • Đầu đọc mã vạch Datalogic
 • Đầu đọc mã vạch ZEBRA
 • Đầu đọc mã vạch SYBLE
 • Đầu đọc mã vạch HP
 • Đầu đọc mã vạch Antech
 • Vật tư, phụ kiện
 • Giấy in tem, mã vạch, Decal
 • Giấy in hóa đơn
 • Mực in
 • Tem từ an ninh
 • Bộ gỡ khử từ
 • Máy in hóa đơn
 • Máy in hóa đơn Antech
 • Máy in hóa đơn HP
 • Máy in hóa đơn XPrinter
 • Gói thiết bị siêu thị
 • Cửa hàng cà phê
 • Cửa hàng ăn
 • Cửa hàng Bi-a
 • Cửa hàng Sách
 • Cửa hàng Quần áo
 • Cửa hàng Giầy dép
 • Cửa hàng Tiện ích
 • Siêu thị mini
 • Dịch vụ giải trí
 • Máy in mã vạch, tem nhãn
 • Máy in mã vạch Antech
 • Máy in mã vạch Godex
 • Máy in mã vạch Zebra
 • Máy in mã vạch XPrinter
 • Máy in mã vạch HPRT
 • Máy in mã vạch Honeywell
 • Phần mềm bán hàng
 • Quản lý bán hàng POS365
 • Máy kiểm kho tự động
 • Máy bán hàng POS
 • Máy bán hàng Antech
 • Máy bán hàng GoodM
 • Máy bán hàng HP
 • Máy bán hàng TYSSO
 • Ngăn kéo đựng tiền
 • Ngăn kéo Antech
 • Ngăn kéo HP
 • Ngăn kéo Khác
 • Cổng từ an ninh siêu thị
 • Cổng từ an ninh RF
 • Hội Nghị, Trường Học
 • Loa trợ giảng
 • Loa trợ giảng Soundmax
 • Loa trợ giảng Camac
 • Loa trợ giảng Aker
 • Bút trình chiếu
 • Bút trình chiếu Logitech
 • Bút trình chiếu Newmen
 • Bút trình chiếu Vensine
 • Bút trình chiếu Hãng khác
 • Bảng vẽ kỹ thuật số
 • Máy chiếu dành cho trường học
 • Máy chiếu gần dành cho trường học
 • Máy chiếu tiêu chuẩn dành cho trường học
 • Máy chiếu tương tác dành cho trường học
 • Máy chiếu vật thể dành cho trường học
 • Phụ kiện máy chiếu dành cho trường học
 • Giải pháp phòng học
 • Giải pháp dành cho Phòng học ngoại ngữ
 • Giải pháp dành cho Phòng học tương tác
 • Giải pháp dành cho Phòng thi trắc nghiệm
 • Giải pháp dành cho Thư viện
 • Giải pháp dành cho Phòng học trực tuyến
 • Thiết bị hội nghị
 • Bộ thiết bị hội nghị Logitech
 • Bộ thiết bị hội nghị Grandstream
 • Bộ thiết bị hội nghị Aver
 • Phụ kiện thiết bị hội nghị
 • Micro dành cho phòng họp
 • Tai nghe dành cho phòng họp
 • Loa dành cho phòng họp
 • Webcam dành cho phòng họp
 • Giải pháp cho phòng họp
 • Bộ thiết bị cho 2 phòng họp trực tuyến
 • Bộ thiết bị cho 3 phòng họp trực tuyến
 • Bộ thiết bị cho 4 phòng họp trực tuyến
 • Từ 4 trở lên
 • Camera An Ninh
 • Gói lắp đặt Camera
 • Trọn gói camera Hikvision
 • Trọn gói camera Dahua
 • Trọn gói camera Vantech
 • Trọn gói camera KBvision
 • Trọn gói camera Samsung
 • Gói Camera cho gia đình
 • Gói Camera cho Cửa hàng
 • Gói Camera cho nhà xưởng
 • Ổ cứng Camera
 • SEAGATE
 • TOSHIBA
 • WESTERN DIGITAL
 • Camera du lịch, dã ngoại Gopro
 • Camera hành trình Gopro
 • Phụ kiện camera Gopro
 • Camera hành trình cho ô tô
 • Hikvision
 • Dahua
 • VietMap
 • Xiaomi
 • Camera theo hãng
 • Camera Hikvision
 • Camera Dahua
 • Camera Vantech
 • Camera Questek
 • Camera Samtech
 • Camera Vicom
 • Báo cháy, báo nhiệt
 • Panasonic
 • Horing
 • Nittan
 • Báo động, chống trộm
 • Bộ đàm
 • Camera hành động
 • Đầu ghi hình KTS
 • Hikvision
 • Dahua
 • Avtech
 • Questek
 • Vantech
 • Vicom
 • Chuông cửa Camera
 • AIPHONE
 • COMMAX
 • HIKVISION
 • Phụ kiện Camera
 • SmatHome
 • Khóa Cửa Thông Minh
 • Ezviz
 • Dahua
 • Camera quan sát
 • Camera quan sát trong nhà
 • Camera quan sát ngoài trời
 • Camera IP
 • Camera toàn cảnh
 • Camera mini ngụy trang
 • Camera HDSDI
 • Camera HD- CVI
 • Camera siêu zoom
 • Camera AHD
 • Camera không dây
 • Camera HD- TVI
 • Camera tích hợp báo động
 • Phần mềm chuyên dụng
 • Nhà Thông Minh
 • Thiết bị nhà thông minh
 • Bộ điều khiển trung tâm
 • Bộ điều khiển thiết bị
 • Cảm biến nhiệt
 • Cảm biến khói
 • Cảm biến chuyển động
 • Cảm biến đóng mở cửa
 • Cảm biến độ ẩm
 • Cảm biến khác
 • Công tắc điện
 • Ổ cắm điện
 • Chuông báo động
 • Khóa cửa thông minh tích hợp
 • Bộ sản phẩm nhà thông minh
 • Dành cho Chung cư
 • Dành cho Biệt thự
 • Dành cho Nhà ống
 • Bộ phổ thông
 • Bộ nâng cao
 • Bộ cao cấp
 • Chuông cửa Camera
 • Hikvision
 • Dahua
 • Commax
 • Thiết bị gia dụng thông minh
 • Máy lọc không khí
 • Robot hút bụi
 • Nồi cơm điện
 • Phụ kiện thay thế
 • Dành cho máy lọc không khí
 • Dành cho Robot hút bụi
 • Thiết bị điện thông minh
 • Bóng đèn thông minh
 • Đèn ngủ thông minh
 • Khóa cửa thông minh
 • Giá từ 5 triệu trở xuống
 • Giá từ 5 triệu đến 10 triệu
 • Giá từ 10 triệu đến 15 triệu
 • Giá từ 15 triệu đến 20 triệu
 • Giá từ 20 triệu trở lên
 • Khóa cửa vân tay
 • Khóa cửa thẻ từ, mật khẩu
 • Khóa cửa tay nắm đẩy
 • Khóa cửa cho khách sạn, nhà nghỉ
 • Khóa cửa cho gia đình
 • Thiết bị Lưu trữ
 • Ổ cứng cắm trong
 • Ổ cứng cắm trong PC
 • Ổ cứng cắm trong Laptop
 • Ổ cứng Seagate
 • Ổ cứng Toshiba
 • Ổ cứng Western Digital
 • Ổ cứng cắm ngoài
 • Ổ cứng 3.5’’
 • Ổ cứng 2.5’’
 • Ổ cứng SSD
 • SSD Avexir
 • SSD Intel
 • SSD Samsung
 • SSD Kingston
 • SSD Plextor
 • SSD Transcend
 • USB Flash
 • USB Silicon Power
 • USB Axpro
 • USB Kingston
 • USB Transcend
 • USB PNY
 • USB HP
 • Thẻ nhớ
 • Thẻ nhớ Silicon Power
 • Thẻ nhớ Axpro
 • Thẻ nhớ Kingston
 • Thẻ nhớ Sandisk
 • Thẻ nhớ Samsung
 • Đầu đọc thẻ nhớ
 • Phụ kiện các loại
 • Dây Cable các loại
 • Thiết bị chuyển đổi
 • Phụ kiện khác
 • Phụ kiện HDD
 • HDD Box
 • Docking
 • Thiết bị Mạng, Phần mềm
 • Bộ phát sóng Wifi
 • Dành cho Gia đình
 • Dành cho Bar/Cafe
 • Dành cho Gaming
 • Dành cho Doanh nghiệp
 • Bộ chia mạng Switch
 • Dành cho Gia đình
 • Dành cho Bar/Cafe
 • Dành cho Gamenet
 • Dành cho Doanh nghiệp
 • Switch POE
 • Giải pháp mạng theo nhu cầu
 • Wifi cho gia đình
 • Wifi cho cafe, bar
 • Wifi cho nhà hàng
 • Wifi cho doanh nghiệp
 • Bộ kích mở rộng sóng Wifi
 • Tplink
 • Totolink
 • Kasda
 • Asus
 • Bộ phát Wifi di động 3G/4G
 • TP-Link
 • D-Link
 • Thiết bị khác
 • Phụ kiện mạng
 • Tủ mạng
 • Cable mạng
 • Hạt mạng
 • Phụ kiện mạng
 • Module mạng
 • Modem - Router
 • Modem Tp-Link
 • Modem D-Link
 • Card mạng không dây
 • Card mạng Phổ thông
 • Card mạng Doanh nghiệp
 • Card mạng USB
 • Phần mềm bản quyền
 • Hệ điều hành
 • Phần mềm Office
 • Phần mềm Antivirus
 • Thiết bị cân bằng tải
 • Draytek
 • TP-Link
 • Card mạng có dây
 • Card mạng Phổ thông
 • Card mạng Doanh nghiệp
 • Phụ kiện các loại
 • Cáp tín hiệu
 • Cáp VGA
 • Cáp HDMI
 • Cáp Display Port
 • Cáp Mạng
 • Cáp máy in
 • Cáp âm thanh
 • Cáp Sata
 • Cáp nối dài USB
 • Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
 • Cáp Display Port To DVI
 • Cáp Mini HDMI to HDMI
 • Cáp USB to LAN
 • Cáp Audio 3.5 từ 1 ra 2 ( Tách mic)
 • Cáp Mini Display Port to VGA
 • Cáp Mini Display Port to DVI
 • Cáp HDMI sang DVI
 • Cáp TypeC sang HDMI
 • Cáp Mini Displayport sang HDMI
 • Bộ chuyển HDMI to RJ45
 • Cáp VGA to HDMI
 • Cáp DVI to VGA
 • Phụ kiện Modding
 • Cáp nối dài nguồn Multicolor
 • Cáp Riser VGA
 • Cầu SLI
 • Phụ kiện tản nhiệt nước Custom
 • Giá đỡ màn hình
 • Phụ kiện khác
 • Phụ kiện tablet, mobile
 • Pin sạc dự phòng
 • Cáp
 • Sạc
 • Joystick
 • Bao da, case
 • Gậy chụp ảnh
 • Phụ kiện Gaming
 • Giá treo tai nghe
 • Bàn di chuột
 • Kính thực tế ảo
 • Tay cầm chơi game
 • Kê tay bàn phím
 • Túi đựng Gear chuyên dụng
 • Áo Gaming
 • Balo
 • Balo gaming
 • Balo đựng Gear chuyên dụng
 • Phụ kiện thiết bị lưu trữ
 • Hộp đựng bảo vệ ổ cứng
 • Khay đặt ổ cứng
 • Docking
 • HDD Box
 • Phụ kiện laptop
 • Sạc laptop
 • Đế làm mát Laptop
 • Túi chống sốc
 • Khay đặt HDD/SSD Caddy
 • Túi đựng laptop/Balo
 • Phụ kiện khác
 • Bộ chia tín hiệu
 • Bộ chia USB
 • Bộ chia VGA
 • Bộ chia HDMI
 • Phụ kiện khác
 • Nút nguồn
 • Pin Cmos
 • Ổ cắm điện
 • Dụng cụ vệ sinh thiết bị
 • Dây nguồn
 • Quạt mini
 • Thiết bị thu bluetooth
 • Switch chuột
 • Tin khuyến mãi
 • [x]
 • Sản phẩm bán chạy
 • Sản phẩm mới
 • Sản phẩm khuyến mãi
 • Xem tất cả
 • Xem tất cả
 • Camera Vantech AI-V2020 (tích hợp trí tuệ nhân tạo)
 • Giỏ hàng
 • Camera Vantech AI-V2020 (tích hợp trí tuệ nhân tạo)
 • Camera Hành trình YI Dash Camera - Dark grey 2K
 • Giỏ hàng
 • Camera Hành trình YI Dash Camera - Dark grey 2K
 • Camera IMOU Ranger Pro IPC-A26HP IP Wifi 2.0 Megapixel, theo dõi chuyển động, đàm thoại 2 chiều
 • Giỏ hàng
 • Camera IMOU Ranger Pro IPC-A26HP IP Wifi 2.0 Megapixel, theo dõi chuyển động, đàm thoại 2 chiều
 • Máy bán hàng POS Asus V161GA Celeron J3160/4GB/128G SSD/15.6" HD+ Touch/WL
 • Giỏ hàng
 • Máy bán hàng POS Asus V161GA Celeron J3160/4GB/128G SSD/15.6" HD+ Touch/WL
 • Máy tính INTEL BOXNUC7i3BNHX1 i3 7100U
 • Giỏ hàng
 • Máy tính INTEL BOXNUC7i3BNHX1 i3 7100U
 • PC HP Desktop Pro MT Ryzen 5 2400G/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS ( 5ZY79PA )
 • Giỏ hàng
 • PC HP Desktop Pro MT Ryzen 5 2400G/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS ( 5ZY79PA )
 • Vga Card MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G
 • Giỏ hàng
 • Vga Card MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G
 • Mainboard Gigabyte B360M Aorus Gaming 3
 • Giỏ hàng
 • Mainboard Gigabyte B360M Aorus Gaming 3
 • CPU Intel Core i7 9700K 3.6 GHz turbo up to 4.9 GHz /8 Cores 8 Threads/12MB /Socket 1151/Coffee Lake
 • Giỏ hàng
 • CPU Intel Core i7 9700K 3.6 GHz turbo up to 4.9 GHz /8 Cores 8 Threads/12MB /Socket 1151/Coffee Lake
 • Case SAMA Aurora Black
 • Giỏ hàng
 • Case SAMA Aurora Black
 • Xem tất cả
 • Laptop Acer Aspire 5 A515-53G-564C NX.H82SV.001 Vỏ nhôm/Bạc
 • Giỏ hàng
 • Laptop Acer Aspire 5 A515-53G-564C NX.H82SV.001 Vỏ nhôm/Bạc
 • CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / socket AM4
 • Giỏ hàng
 • CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / socket AM4
 • PC Dell Inspiron N5680A , Intel Core i5-8400 (6M Cache, 3,0GHz) , Bộ nhớ trong 8GB DDR4 2400MHz, NVIDIA GTX 1060 3G , 1TB 7,2k RPM SATA 6Gbps , BT 4,0, WLAN b/g/n, LAN , DVD+/-RW, Windows 10
 • Giỏ hàng
 • PC Dell Inspiron N5680A , Intel Core i5-8400 (6M Cache, 3,0GHz) , Bộ nhớ trong 8GB DDR4 2400MHz, NVIDIA GTX 1060 3G , 1TB 7,2k RPM SATA 6Gbps , BT 4,0, WLAN b/g/n, LAN , DVD+/-RW, Windows 10
 • PC Lenovo All In One 330 - 20 IGM F0D70014VN Pentium J5005/4GB/1TB/19,5"/DVD/WL/K+M/Win10
 • Giỏ hàng
 • PC Lenovo All In One 330 - 20 IGM F0D70014VN Pentium J5005/4GB/1TB/19,5"/DVD/WL/K+M/Win10
 • Máy in hoá đơn Antech C80USE
 • Giỏ hàng
 • Máy in hoá đơn Antech C80USE
 • Laptop HP Gaming Pavilion Power 15-cx0***2TX 5E***PA. Màu đen - BH VIP tận nơi
 • Giỏ hàng
 • Laptop HP Gaming Pavilion Power 15-cx0***2TX 5E***PA. Màu đen - BH VIP tận nơi
 • Ghế Gamer ALPHA GAMER AGKAPPA-BK Black
 • Giỏ hàng
 • Ghế Gamer ALPHA GAMER AGKAPPA-BK Black
 • Laptop LG Gram 13ZD980-G,AX52A5 siêu nhẹ, pin siêu lâu - Trắng Vỏ hợp kim Nano Carbon Magnesium
 • Giỏ hàng
 • Laptop LG Gram 13ZD980-G,AX52A5 siêu nhẹ, pin siêu lâu - Trắng Vỏ hợp kim Nano Carbon Magnesium
 • Laptop HP ENVY 13-ah1011TU 5HZ28PA thiết kế mới nhất / màn hình tràn viền
 • Giỏ hàng
 • Laptop HP ENVY 13-ah1011TU 5HZ28PA thiết kế mới nhất / màn hình tràn viền
 • Laptop Dell Vostro 5481 70175946 i7 /1.55kg/Win 10
 • Giỏ hàng
 • Laptop Dell Vostro 5481 70175946 i7 /1.55kg/Win 10
 • Xem tất cả
 • Màn hình Kinglight 24,5'' M2559P LED 144Hz
 • Giỏ hàng
 • Màn hình Kinglight 24,5'' M2559P LED 144Hz
 • Màn Hình Siêu Mỏng ASUS VZ229H 22" IPS Full HD 2 Loa Bảo Vệ Mắt
 • Giỏ hàng
 • Màn Hình Siêu Mỏng ASUS VZ229H 22" IPS Full HD 2 Loa Bảo Vệ Mắt
 • PC HNC MINI OFFICE F1 G4400/4G/500G
 • Giỏ hàng
 • PC HNC MINI OFFICE F1 G4400/4G/500G
 • Bàn Game Z-Desk Xanh lá 1m2 (Khung kim loại, mặt kính cường lực 8mm) ,
 • Giỏ hàng
 • Bàn Game Z-Desk Xanh lá 1m2 (Khung kim loại, mặt kính cường lực 8mm) ,
 • Tai nghe Kingston HyperX Cloud Revolver S Black (HX-HSCRS-GM/AS),
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe Kingston HyperX Cloud Revolver S Black (HX-HSCRS-GM/AS),
 • Keyboard Filco Majestouch 2 Candy Lime Brown switch 104
 • Giỏ hàng
 • Keyboard Filco Majestouch 2 Candy Lime Brown switch 104
 • Camera HikVision TVI DS-2CE56F1T-ITM
 • Giỏ hàng
 • Camera HikVision TVI DS-2CE56F1T-ITM
 • » HANOICOMPUTER CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG CHI ... (30-10-20***, 2:09 pm)
 • » Thông Tin Tuyển Dụng (28-07-2017, 2:23 pm)
 • » WEBCAM CHO GAME THỦ RAZER KIYO - NGÔI SAO SÁNG ... (05-04-2019, 8:58 am)
 • » RAZER SEIREN ELITE - CHIẾC MICROPHONE ĐỈNH ... (02-04-2019, 7:50 am)
 • » TAI NGHE STEELSERIES ARCTIS RAW - BƯỚC TIẾN ... (15-03-2019, 10:22 am)
 • Laptop Gaming
 • Laptop Workstation
 • Laptop Asus
 • Laptop Dell
 • Laptop HP
 • Laptop Lenovo
 • Laptop Acer
 • Laptop Apple
 • Laptop FUJITSU
 • Laptop LG
 • Xem tất cả
 • Laptop MSI GAMING GL63 9SE-831VN i7 9750H / 16GB / 512GB SSD / RTX 2060 6G / 15.6FHD / Win 10
 • Giỏ hàng
 • Laptop MSI GAMING GL63 9SE-831VN i7 9750H / 16GB / 512GB SSD / RTX 2060 6G / 15.6FHD / Win 10
 • Laptop MSI PS42 8RA 253VN i5 8265U, 8G DDR4, 512GB NVMe PCIe SSD, 14" FHD IPS, GeForce MX250 2GB GDDR5, Windows 10 Home, 4cell, 1.19kg
 • Giỏ hàng
 • Laptop MSI PS42 8RA 253VN i5 8265U, 8G DDR4, 512GB NVMe PCIe SSD, 14" FHD IPS, GeForce MX250 2GB GDDR5, Windows 10 Home, 4cell, 1.19kg
 • Laptop HP ENVY x360 Ryzen5-3500U, 8GB DDR4, SSD 256 GB PCIE NVME, 13.3" FHD Touch, 4 cell, Windows 10 Home, 1.31kg
 • Giỏ hàng
 • Laptop HP ENVY x360 Ryzen5-3500U, 8GB DDR4, SSD 256 GB PCIE NVME, 13.3" FHD Touch, 4 cell, Windows 10 Home, 1.31kg
 • Laptop HP Gaming Pavilion Power 15-cx0179TX 5EF42PA, Màu đen - BH VIP tận nơi
 • Giỏ hàng
 • Laptop HP Gaming Pavilion Power 15-cx0179TX 5EF42PA, Màu đen - BH VIP tận nơi
 • Laptop Dell Gaming G7 7588 70***3902 i7 8750H / 8G /1TB + 128GB SSD / 15.6" FHD IPS / GTX 1050Ti 4G / Đen / Dos
 • Giỏ hàng
 • Laptop Dell Gaming G7 7588 70***3902 i7 8750H / 8G /1TB + 128GB SSD / 15.6" FHD IPS / GTX 1050Ti 4G / Đen / Dos
 • Dell Inspiron 5482 70170105 i5-8265U / 8GB / 256GB SSD / 14.0" FHD Touch / Win10 / 1.86kg
 • Giỏ hàng
 • Dell Inspiron 5482 70170105 i5-8265U / 8GB / 256GB SSD / 14.0" FHD Touch / Win10 / 1.86kg
 • Laptop Acer Gaming Nitro 5  AN515-54-5507 NH.Q5ASV.009 Core i5-8300H / 8GB / 1TB HDD / GF GTX1050 / 15.6" FHD IPS / Win 10 Home
 • Giỏ hàng
 • Laptop Acer Gaming Nitro 5  AN515-54-5507 NH.Q5ASV.009 Core i5-8300H / 8GB / 1TB HDD / GF GTX1050 / 15.6" FHD IPS / Win 10 Home
 • Laptop Asus Gaming GA502DU-AL024T Ryzen7 3750/8Gb/SSD 512/15.6"FHD/GTX 1660Ti Max-Q 6Gb/Win10/Xám
 • Giỏ hàng
 • Laptop Asus Gaming GA502DU-AL024T Ryzen7 3750/8Gb/SSD 512/15.6"FHD/GTX 1660Ti Max-Q 6Gb/Win10/Xám
 • Laptop Asus A510UN-EJ463T i5 8250U 4G/1TB/15.6 Full HD/MX150 2Gb/Win 10/Vàng
 • Giỏ hàng
 • Laptop Asus A510UN-EJ463T i5 8250U 4G/1TB/15.6 Full HD/MX150 2Gb/Win 10/Vàng
 • Laptop Asus UX431FA-AN016T i5 8265U/8GB/512GB SSD/14" FHD/FP/Win10/Xanh
 • Giỏ hàng
 • Laptop Asus UX431FA-AN016T i5 8265U/8GB/512GB SSD/14" FHD/FP/Win10/Xanh
 • Máy đồng bộ thương hiệu
 • Máy tính All in one
 • Máy tính mini đa dụng
 • Máy tính để bàn HNC
 • Xem tất cả
 • Máy tính INTEL NUC7PJYH Pentium J5005
 • Giỏ hàng
 • Máy tính INTEL NUC7PJYH Pentium J5005
 • Máy tính Intel NUC Kit NUC8i3BEH i3-8109U ( BOXNUC8i3BEH2 )
 • Giỏ hàng
 • Máy tính Intel NUC Kit NUC8i3BEH i3-8109U ( BOXNUC8i3BEH2 )
 • PC HP ProDesk 400 G4 Mini i3 8100T/4GB/500GB/K+M/DOS ( 4SA31PA )
 • Giỏ hàng
 • PC HP ProDesk 400 G4 Mini i3 8100T/4GB/500GB/K+M/DOS ( 4SA31PA )
 • PC Dell OptiPlex 3060 Micro i5 8400T/4GB/500GB/K+M/WL/DOS ( 42OC360004 )
 • Giỏ hàng
 • PC Dell OptiPlex 3060 Micro i5 8400T/4GB/500GB/K+M/WL/DOS ( 42OC360004 )
 • PC Dell Optiplex 3060MT-i381-4G1TBKHDD i3 8100 3,6GHz/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS
 • Giỏ hàng
 • PC Dell Optiplex 3060MT-i381-4G1TBKHDD i3 8100 3,6GHz/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS
 • PC Dell Optilex 3060 SFF 70166584 i3 8100/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS
 • Giỏ hàng
 • PC Dell Optilex 3060 SFF 70166584 i3 8100/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS
 • PC Asus Pro D340MC i3 8100/4GB/500GB/DVDRW/K+M/DOS ( I38100015D )
 • Giỏ hàng
 • PC Asus Pro D340MC i3 8100/4GB/500GB/DVDRW/K+M/DOS ( I38100015D )
 • PC HP All in One HP 22-c0049d 4LZ22AA i3 8100T / 4GB / 1TB / 21.5" FHDT / DVDRW / Win10 / Trắng
 • Giỏ hàng
 • PC HP All in One HP 22-c0049d 4LZ22AA i3 8100T / 4GB / 1TB / 21.5" FHDT / DVDRW / Win10 / Trắng
 • PC Asus All in One V222UAK-BA141T i5 8250U/4GB/1TB + 128GB SSD/21.5FHD/WL/Key+MouseWL/Win10/Đen
 • Giỏ hàng
 • PC Asus All in One V222UAK-BA141T i5 8250U/4GB/1TB + 128GB SSD/21.5FHD/WL/Key+MouseWL/Win10/Đen
 • PC Asus All in One V222UAK-BA140T i3 8130U/4GB/1TB + 128GB SSD/21.5FHD/WL/Key+MouseWL/Win10/Đen
 • Giỏ hàng
 • PC Asus All in One V222UAK-BA140T i3 8130U/4GB/1TB + 128GB SSD/21.5FHD/WL/Key+MouseWL/Win10/Đen
 • PC Workstations Pro
 • HNC Workstations
 • Linh kiện WORKSTATIONS
 • Máy chủ
 • Linh kiện máy chủ
 • Xem tất cả
 • VGA Card nVidia Quadro RTX 4000 8GB GDDR6
 • Giỏ hàng
 • VGA Card nVidia Quadro RTX 4000 8GB GDDR6
 • VGA Card nVidia Quadro P2000 5GB GDDR5
 • Giỏ hàng
 • VGA Card nVidia Quadro P2000 5GB GDDR5
 • MÁY TRẠM WORKSTATIONS BAREBONE GIÁ RẺ
 • VGA Card nVidia Quadro P620 2GB GDDR5
 • Giỏ hàng
 • VGA Card nVidia Quadro P620 2GB GDDR5
 • Server HPE ML10 Gen9 E3-1225v5/8GB/1TB HDD/DVDRW/300W/DOS (845678-375)
 • Giỏ hàng
 • Server HPE ML10 Gen9 E3-1225v5/8GB/1TB HDD/DVDRW/300W/DOS (845678-375)
 • Server Dell PowerEdge T30 Xeon E3-1225v5 3.3Ghz/8GB 2133Mhz ECC/1TB/DVD-RW/Dos
 • Giỏ hàng
 • Server Dell PowerEdge T30 Xeon E3-1225v5 3.3Ghz/8GB 2133Mhz ECC/1TB/DVD-RW/Dos
 • Workstation Dell Precision T5820 W 2123/16Gb (2*8Gb)/1TB+SSD256/P2000 5Gb/DVDRW/Key/Mouse/Win10 Pro/70154203
 • Giỏ hàng
 • Workstation Dell Precision T5820 W 2123/16Gb (2*8Gb)/1TB+SSD256/P2000 5Gb/DVDRW/Key/Mouse/Win10 Pro/70154203
 • Workstation Dell T3620 i7-6700/16Gb (2*8Gb)/1TB/VGA P1000 4Gb/DVDRW/Key/Mouse/70160395
 • Giỏ hàng
 • Workstation Dell T3620 i7-6700/16Gb (2*8Gb)/1TB/VGA P1000 4Gb/DVDRW/Key/Mouse/70160395
 • Workstation Dell T3630 E2124G/16Gb (2*8Gb)/2TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/Key/Mouse/42PT3630D05
 • Giỏ hàng
 • Workstation Dell T3630 E2124G/16Gb (2*8Gb)/2TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/Key/Mouse/42PT3630D05
 • Workstation Dell T3630 i7-8700/8Gb (2*4Gb)/1TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/Key/Mouse/42PT3630D02
 • Giỏ hàng
 • Workstation Dell T3630 i7-8700/8Gb (2*4Gb)/1TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/Key/Mouse/42PT3630D02
 • Workstation Dell Precision T3630 Tower E2124G/8Gb (2*4Gb)/1TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/K/M/70172469
 • Giỏ hàng
 • Workstation Dell Precision T3630 Tower E2124G/8Gb (2*4Gb)/1TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/K/M/70172469
 • Mainboard - Bo mạch chủ
 • CPU - Bộ vi xử lý
 • RAM - Bộ nhớ trong
 • Ổ cứng HDD
 • Ổ cứng SSD
 • ODD - Ổ đĩa quang
 • VGA - Card màn hình
 • Card âm thanh
 • Case - Vỏ máy tính
 • PSU - Nguồn máy tính
 • Xem tất cả
 • CPU Intel Core i9 9**** 3.6 GHz turbo up to 5.0 GHz /8 Cores 16 Threads/16MB /Socket 1151/Coffee Lake
 • Giỏ hàng
 • CPU Intel Core i9 9**** 3.6 GHz turbo up to 5.0 GHz /8 Cores 16 Threads/16MB /Socket 1151/Coffee Lake
 • CPU Intel Xeon E-2136 3.3 GHz Turbo up to 4.5GHz / 12MB / 6 Cores, 12 Threads / LGA 1151
 • Giỏ hàng
 • CPU Intel Xeon E-2136 3.3 GHz Turbo up to 4.5GHz / 12MB / 6 Cores, 12 Threads / LGA 1151
 • Vga Card ASUS ROG STRIX RX570 - O4G GAMING
 • Giỏ hàng
 • Vga Card ASUS ROG STRIX RX570 - O4G GAMING
 • CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / socket AM4
 • Giỏ hàng
 • CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / socket AM4
 • CPU AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz (4.3 GHz with boost) / 20MB / 8 cores 16 threads / socket AM4
 • Giỏ hàng
 • CPU AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz (4.3 GHz with boost) / 20MB / 8 cores 16 threads / socket AM4
 • Vga Card MSI GTX 1660 GAMING X 6G
 • Giỏ hàng
 • Vga Card MSI GTX 1660 GAMING X 6G
 • Mainboard ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
 • Giỏ hàng
 • Mainboard ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
 • DDRam 4 AVEXIR 16GB/2400 (1*16GB) 1COB - Core (Tản nhiệt -Led xanh)
 • Giỏ hàng
 • DDRam 4 AVEXIR 16GB/2400 (1*16GB) 1COB - Core (Tản nhiệt -Led xanh)
 • SSD Samsung 860 PRO 256GB SATA3 6Gb/s 2.5" ( Đọc 560MB/s, Ghi 530MB/s)
 • Giỏ hàng
 • SSD Samsung 860 PRO 256GB SATA3 6Gb/s 2.5" ( Đọc 560MB/s, Ghi 530MB/s)
 • Vga Card MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G
 • Giỏ hàng
 • Vga Card MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G
 • Máy in
 • Máy fax
 • Máy scan ảnh
 • Mực máy in, Phụ kiện
 • Bộ lưu điện
 • Máy chiếu & Phụ kiện
 • Máy Photocopy
 • Máy hủy tài liệu
 • Máy chấm công
 • Máy đếm tiền
 • Xem tất cả
 • Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 2S
 • Giỏ hàng
 • Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 2S
 • Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier PRO
 • Giỏ hàng
 • Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier PRO
 • Epson Epson L120 in phun màu đơn năng
 • Giỏ hàng
 • Epson Epson L120 in phun màu đơn năng
 • Epson L310 in phun màu đơn năng
 • Giỏ hàng
 • Epson L310 in phun màu đơn năng
 • Máy in Epson L1110 - In phun mầu
 • Giỏ hàng
 • Máy in Epson L1110 - In phun mầu
 • Brother HL-2321D-In Laser
 • Giỏ hàng
 • Brother HL-2321D-In Laser
 • Máy In Canon MF241D in đen trắng đa năng ( in , scan , copy )
 • Giỏ hàng
 • Máy In Canon MF241D in đen trắng đa năng ( in , scan , copy )
 • Máy In HP Laserjet Pro M15a W2G50A –Laser đen trắng
 • Giỏ hàng
 • Máy In HP Laserjet Pro M15a W2G50A –Laser đen trắng
 • Máy In HP OfficeJet 7110 - In phun mầu
 • Giỏ hàng
 • Máy In HP OfficeJet 7110 - In phun mầu
 • Máy In HP LaserJet MFP M436n – W7U01A Đen trắng đa năng
 • Giỏ hàng
 • Máy In HP LaserJet MFP M436n – W7U01A Đen trắng đa năng
 • Đầu đọc mã vạch
 • Máy in hóa đơn
 • Máy in mã vạch, tem nhãn
 • Máy bán hàng POS
 • Máy kiểm kho tự động
 • Phần mềm bán hàng
 • Vật tư, phụ kiện
 • Cash đựng tiền
 • Cổng từ an ninh
 • Bộ gỡ khử từ
 • Xem tất cả
 • Máy in hóa đơn XPrinter XP-58IIH (khổ 58mm, in nhiệt)
 • Giỏ hàng
 • Máy in hóa đơn XPrinter XP-58IIH (khổ 58mm, in nhiệt)
 • Máy in hóa đơn Tysso PRP-58T
 • Giỏ hàng
 • Máy in hóa đơn Tysso PRP-58T
 • Máy in hóa đơn HPRT FOS80FE full cổng
 • Giỏ hàng
 • Máy in hóa đơn HPRT FOS80FE full cổng
 • Máy in mã vạch Honeywell PC42T Plus
 • Giỏ hàng
 • Máy in mã vạch Honeywell PC42T Plus
 • Máy in mã vạch Godex G500
 • Giỏ hàng
 • Máy in mã vạch Godex G500
 • Máy đọc mã vạch Symble SB-1258
 • Giỏ hàng
 • Máy đọc mã vạch Symble SB-1258
 • Máy Đọc Mã Vạch Symbol LS2208
 • Giỏ hàng
 • Máy Đọc Mã Vạch Symbol LS2208
 • Máy đọc mã vạch Zebex Z-3190
 • Giỏ hàng
 • Máy đọc mã vạch Zebex Z-3190
 • Máy đọc mã vạch Honeywell HH360
 • Giỏ hàng
 • Máy đọc mã vạch Honeywell HH360
 • Máy Đọc Mã Vạch Datalogic QW2120
 • Giỏ hàng
 • Máy Đọc Mã Vạch Datalogic QW2120
 • Gaming Console
 • Bàn phím chơi game
 • Chuột chơi game
 • Bàn di chuột chơi game
 • Tai nghe chơi game
 • Bàn ghế gaming cao cấp
 • Kính chơi Game
 • Xem tất cả
 • Tay game không dây Xbox One S - Phantom Black
 • Giỏ hàng
 • Tay game không dây Xbox One S - Phantom Black
 • GamePad Sony PS4 DUALSHOCK 4 Wireless Controller Green CUH-ZCT2G16
 • Giỏ hàng
 • GamePad Sony PS4 DUALSHOCK 4 Wireless Controller Green CUH-ZCT2G16
 • Máy chơi game game SONY Playstation PS4 SLIM 500GB CUH-22***A B01
 • Giỏ hàng
 • Máy chơi game game SONY Playstation PS4 SLIM 500GB CUH-22***A B01
 • Tay Game có dây Microsoft Xbox 360 ( Refurbished ), Đen.
 • Giỏ hàng
 • Tay Game có dây Microsoft Xbox 360 ( Refurbished ), Đen.
 • Máy chơi game PS4 Pro FIFA 19 (STD) PLAS-10252HF
 • Giỏ hàng
 • Máy chơi game PS4 Pro FIFA 19 (STD) PLAS-10252HF
 • Đĩa game PS4 - FIFA 2019 (ASIA)
 • Giỏ hàng
 • Đĩa game PS4 - FIFA 2019 (ASIA)
 • Ghế Gamer Soleseat Bumblebee C02 Black/Orange/Whie
 • Giỏ hàng
 • Ghế Gamer Soleseat Bumblebee C02 Black/Orange/Whie
 • Ghế Gamer AKRacing Overture K601O ROG Black/grey/red,
 • Giỏ hàng
 • Ghế Gamer AKRacing Overture K601O ROG Black/grey/red,
 • Ghế Gamer Noblechairs EPIC Series Black /Red (Ultimate Chair Germany)
 • Giỏ hàng
 • Ghế Gamer Noblechairs EPIC Series Black /Red (Ultimate Chair Germany)
 • Ghế Gamer ALPHA GAMER AGKAPPA-BK-GRN Black/Green
 • Giỏ hàng
 • Ghế Gamer ALPHA GAMER AGKAPPA-BK-GRN Black/Green
 • Ba lô, túi xách
 • Gamepad
 • Vô Lăng chơi Game
 • Máy chơi Game
 • Games bản quyền
 • Phụ kiện PS4
 • Phụ kiện Game khác.
 • Xem tất cả
 • Keyboard Corsair K70 MK2 Low Profile Cherry Red Switch
 • Giỏ hàng
 • Keyboard Corsair K70 MK2 Low Profile Cherry Red Switch
 • Keyboard Corsair K70 RGB MK,2 SE Mechanical Cherry MX Speed
 • Giỏ hàng
 • Keyboard Corsair K70 RGB MK,2 SE Mechanical Cherry MX Speed
 • Keyboard Razer Blackwidow Elite - Mechanical Gaming
 • Giỏ hàng
 • Keyboard Razer Blackwidow Elite - Mechanical Gaming
 • Tai nghe Kingston HyperX Earbuds ( HX-HSCEB-RD
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe Kingston HyperX Earbuds ( HX-HSCEB-RD
 • Tai nghe Steelseries Arctis RAW (61496)
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe Steelseries Arctis RAW (61496)
 • Mouse Zowie BenQ EC2-B CS:GO Edition
 • Giỏ hàng
 • Mouse Zowie BenQ EC2-B CS:GO Edition
 • Mouse Razer Mamba Wireless
 • Giỏ hàng
 • Mouse Razer Mamba Wireless
 • Mouse Steelseries Rival 105 2019 Edition (62415)
 • Giỏ hàng
 • Mouse Steelseries Rival 105 2019 Edition (62415)
 • Mouse Logitech G903 Lightspeed Wireless Gaming,
 • Giỏ hàng
 • Mouse Logitech G903 Lightspeed Wireless Gaming,
 • Mouse Zowie BenQ ZA12 Optical USB - Gaming,
 • Giỏ hàng
 • Mouse Zowie BenQ ZA12 Optical USB - Gaming,
 • Tản nhiệt nước cho PC
 • Tản nhiệt khí cho PC
 • Linh phụ kiện tản nhiệt nước
 • Các sản phẩm Modding
 • Xem tất cả
 • Tản nhiệt nước Custom Freezemod Rainbow RGB Kit ( Intel LGA 115X - 20XX )
 • Giỏ hàng
 • Tản nhiệt nước Custom Freezemod Rainbow RGB Kit ( Intel LGA 115X - 20XX )
 • Tản nhiệt nước Custom Freezemod Elite RGB kit ( Intel LGA 115x - 20xx l AMD AM4 )
 • Giỏ hàng
 • Tản nhiệt nước Custom Freezemod Elite RGB kit ( Intel LGA 115x - 20xx l AMD AM4 )
 • Tản nhiệt nước Custom Freezemod Expert Kit ( Intel LGA 115X - AMD AM4 )
 • Giỏ hàng
 • Tản nhiệt nước Custom Freezemod Expert Kit ( Intel LGA 115X - AMD AM4 )
 • Modding PC Thermaltake Level 20 GT HT-37 TRANSLUCENT
 • Giỏ hàng
 • Modding PC Thermaltake Level 20 GT HT-37 TRANSLUCENT
 • Modding PC CoolerMaster C700M HT-39 SEAHAWK
 • Giỏ hàng
 • Modding PC CoolerMaster C700M HT-39 SEAHAWK
 • Modding PC LianLi O11WX HT-24 MIXI GAMING
 • Giỏ hàng
 • Modding PC LianLi O11WX HT-24 MIXI GAMING
 • Modding PC CoolerMaster H500M HT-38 SCARLETT RED
 • Giỏ hàng
 • Modding PC CoolerMaster H500M HT-38 SCARLETT RED
 • Modding PC CoolerMaster H500P WHITE MESH HT-31 AZURE BLUE KOW EDITION
 • Giỏ hàng
 • Modding PC CoolerMaster H500P WHITE MESH HT-31 AZURE BLUE KOW EDITION
 • Modding PC LianLi PC-A550W HT-35 LUXURY ROYAL FIRE
 • Giỏ hàng
 • Modding PC LianLi PC-A550W HT-35 LUXURY ROYAL FIRE
 • Modding PC Thermaltake Core P5 HT-28
 • Giỏ hàng
 • Modding PC Thermaltake Core P5 HT-28
 • Ổ cứng cắm trong
 • Ổ cứng cắm ngoài
 • Ổ cứng SSD
 • USB Flash
 • Thẻ nhớ
 • Card Reader
 • Xem tất cả
 • HDD Western My Passport 1TB 2.5" USB 3.0 Đen WDBYNN0010BBK
 • Giỏ hàng
 • HDD Western My Passport 1TB 2.5" USB 3.0 Đen WDBYNN0010BBK
 • HDD Seagate Backup Plus Slim Portable Drive 1TB 2.5" SILVER
 • Giỏ hàng
 • HDD Seagate Backup Plus Slim Portable Drive 1TB 2.5" SILVER
 • HDD Ext USB3.0 SILICON POWER A60 500GB
 • Giỏ hàng
 • HDD Ext USB3.0 SILICON POWER A60 500GB
 • HDD Seagate Expansion Portable Drive  2TB 2.5"
 • Giỏ hàng
 • HDD Seagate Expansion Portable Drive  2TB 2.5"
 • HDD Seagate  Backup Plus Slim Portable Drive 1TB 2.5" BLACK
 • Giỏ hàng
 • HDD Seagate  Backup Plus Slim Portable Drive 1TB 2.5" BLACK
 • HDD Western Digital Element 2TB 2.5
 • Giỏ hàng
 • HDD Western Digital Element 2TB 2.5
 • HDD Seagate Expansion Desktop Drive 3TB 3.5"
 • Giỏ hàng
 • HDD Seagate Expansion Desktop Drive 3TB 3.5"
 • HDD Western Digital Element 500GB/5400 2.5
 • Giỏ hàng
 • HDD Western Digital Element 500GB/5400 2.5
 • HDD WD  My Book 3TB  3.5" USB 3.0
 • Giỏ hàng
 • HDD WD  My Book 3TB  3.5" USB 3.0
 • HDD WD Element 3TB 3.5" USB 3.0 Ext
 • Giỏ hàng
 • HDD WD Element 3TB 3.5" USB 3.0 Ext
 • HTPC, Rạp hát gia đình
 • Loa máy tính
 • Tai nghe
 • Micro phone
 • Webcam
 • Máy nghe nhạc
 • DAC/AMP
 • Tivi Box
 • Xem tất cả
 • Loa Logitech Z906 5.1.
 • Giỏ hàng
 • Loa Logitech Z906 5.1.
 • Speakers Razer Nommo Chroma 2.0 Gaming
 • Giỏ hàng
 • Speakers Razer Nommo Chroma 2.0 Gaming
 • Loa Microlab Solo7C 2.0.
 • Giỏ hàng
 • Loa Microlab Solo7C 2.0.
 • Speaker Edifier M1390BT Bluetooth 2.0 Black
 • Giỏ hàng
 • Speaker Edifier M1390BT Bluetooth 2.0 Black
 • Tai nghe Nuforce Be Live 5 Bluetooth Black
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe Nuforce Be Live 5 Bluetooth Black
 • Tai nghe Sennheiser GSP 500 Professional Gaming
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe Sennheiser GSP 500 Professional Gaming
 • Tai nghe Steelseries Arctis Pro+GAMEDAC White (61454)
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe Steelseries Arctis Pro+GAMEDAC White (61454)
 • Tai nghe SteelSeries Arctis 3 2019 Edition Black (61503)
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe SteelSeries Arctis 3 2019 Edition Black (61503)
 • Tai nghe Kingston HyperX Earbuds ( HX-HSCEB-RD
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe Kingston HyperX Earbuds ( HX-HSCEB-RD
 • Tai nghe Sony MDR-XB550AP Trắng
 • Giỏ hàng
 • Tai nghe Sony MDR-XB550AP Trắng
 • Thiết bị phát 3G/4G
 • Thiết bị Router - Wifi
 • Thiết bị Firewall - Balancing
 • Thiết bị chuyển mạch - Switch
 • Card mạng - HBA
 • Phụ kiện mạng
 • Modem - Router
 • Bộ kích sóng Wifi
 • Giải pháp mạng
 • Phần mềm bản quyền
 • Xem tất cả
 • Router ASUS RT-A1300UHP
 • Giỏ hàng
 • Router ASUS RT-A1300UHP
 • Router Totolink T10 Mesh 1-Pack (AC1200)
 • Giỏ hàng
 • Router Totolink T10 Mesh 1-Pack (AC1200)
 • Router Ubiquiti UniFi AP AC Pro
 • Giỏ hàng
 • Router Ubiquiti UniFi AP AC Pro
 • Router Linksys Velop Dual-Band, 3-Pack (AC3900)
 • Giỏ hàng
 • Router Linksys Velop Dual-Band, 3-Pack (AC3900)
 • Router TPlink Archer C20 Wireless AC750
 • Giỏ hàng
 • Router TPlink Archer C20 Wireless AC750
 • Card Mạng Dlink DWA171 Nano Wireless USB 
 • Giỏ hàng
 • Card Mạng Dlink DWA171 Nano Wireless USB 
 • Switch TP Link TL-SG1024D 24-port
 • Giỏ hàng
 • Switch TP Link TL-SG1024D 24-port
 • Cân bằng tải TP-LINK TL-R480T+
 • Giỏ hàng
 • Cân bằng tải TP-LINK TL-R480T+
 • Bộ Mở Rộng Sóng TL-WA850RE
 • Giỏ hàng
 • Bộ Mở Rộng Sóng TL-WA850RE
 • Modem Dlink 4G DWR-932C/E1 Wireless N 300Mbps
 • Giỏ hàng
 • Modem Dlink 4G DWR-932C/E1 Wireless N 300Mbps
 • Camera quan sát
 • Đầu ghi hình KTS
 • Đầu ghi HDSDI
 • Gói lắp đặt Camera
 • Phụ kiện Camera
 • Ổ cứng Camera
 • Chuông cửa Camera
 • Camera du lịch, dã ngoại Gopro
 • Camera hành động
 • Camera hành trình
 • Xem tất cả
 • Camera IP Xiaomi không dây Yi 720P
 • Giỏ hàng
 • Camera IP Xiaomi không dây Yi 720P
 • Camera EZVIZ Outdoor CS-CV310 2.0MP
 • Giỏ hàng
 • Camera EZVIZ Outdoor CS-CV310 2.0MP
 • Camera HikVision SH-2CD2823G8-IW ( không dây/ có dây ) H265+
 • Giỏ hàng
 • Camera HikVision SH-2CD2823G8-IW ( không dây/ có dây ) H265+
 • Camera Vantech AI-V2020 (tích hợp trí tuệ nhân tạo)
 • Giỏ hàng
 • Camera Vantech AI-V2020 (tích hợp trí tuệ nhân tạo)
 • Camera EZVIZ CS-CV248 ( 1080P, C6T with RF, tích hợp trung tâm báo động )
 • Giỏ hàng
 • Camera EZVIZ CS-CV248 ( 1080P, C6T with RF, tích hợp trung tâm báo động )
 • Camera IP không dây Dahua IPC-C15P
 • Giỏ hàng
 • Camera IP không dây Dahua IPC-C15P
 • Camera IP không dây Dahua IPC-C35P 3.0Mp
 • Giỏ hàng
 • Camera IP không dây Dahua IPC-C35P 3.0Mp
 • Camera Xiaomi Yi - Cloud Dome 1080P
 • Giỏ hàng
 • Camera Xiaomi Yi - Cloud Dome 1080P
 • Camera Hành trình YI Dash Camera - Dark grey 2K
 • Giỏ hàng
 • Camera Hành trình YI Dash Camera - Dark grey 2K
 • Bộ kit Camera Vantech 450CVI+ 4 Camera
 • Giỏ hàng
 • Bộ kit Camera Vantech 450CVI+ 4 Camera
 • Hà Nội Computer
 • Giới thiệu công ty
 • Hệ thống Showroom
 • Thông tin liên hệ
 • Ý kiến khách hàng
 • Trang tin công nghệ
 • Thông tin tuyển dụng
 • Chính sách, quy định chung
 • Chính sách vận chuyển
 • Chính sách bảo hành
 • Chính sách đổi, trả lại hàng
 • Chính sách hoàn tiền
 • Chính sách cho doanh nghiệp
 • Chính sách giá sản phẩm
 • Chính sách hàng chính hãng
 • Chính sách GameNet
 • Bảo mật thông tin khách hàng
 • Thông tin khuyến mại
 • Sản phẩm khuyến mại
 • Sản phẩm bán chạy
 • Sản phẩm mới
 • Hướng dẫn mua hàng trực tuyến
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Hướng dẫn mua hàng trả góp
 • Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử
 • Yêu cầu báo giá
 • Gửi yêu cầu hỗ trợ
 • Xây dựng cấu hình máy tính
 • Xây dựng tản nhiệt nước
 • Gửi
 • [Bản đồ]
 • [Liên hệ]
 • [Bản đồ]
 • [Liên hệ]
 • [Bản đồ]
 • [Liên hệ]
 • [Bản đồ]
 • [Liên hệ]
 • [Bản đồ]
 • [Liên hệ]
 • [Bản đồ]
 • [Liên hệ]
 • hi-end
 • Giải pháp Game-net
 • linh kiện máy tính
 • Đồ chơi công nghệ
 • Thiết kế đồ họa
 • Gaming Gear
 • Hi-end
 • Hi-tech
 • render
 • Cooling
 • Quạt tản nhiệt
 • Tản nhiệt nước
 • Laptop Gaming
 • Chuyển sang phiên bản dành cho Mobile
 • Bản quyền web
 • Xem sản phẩm khác
 • Tiếp tục mua hàng
 • Site Color

 • CSS Link: https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i|Roboto+Condensed:400,400i,700,700i

 • CSS Link: https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i

 • CSS LINK: /template/default/script/style.css?v=6658666570

 • #FFF: 23

 • #333: 10

 • #SLIDER: 9

 • #ED1B24: 9

 • #THUMBS: 8

 • #UL_CAT: 6

 • #E00: 6

 • #CCC: 6

 • #DDD: 5

 • #222: 5

 • #CACACA: 5

 • #FOOTER: 5

 • #TOP: 4

 • #NAV: 3

 • #AAA: 3

 • #F2F2F2: 3

 • #253B75: 2

 • #555: 2

 • #D00306: 2

 • #444: 2

 • #0E388E: 1

 • #FFF3C4: 1

 • #EEE: 1

 • #B9B9B9: 1

 • #EFB50B: 1

 • #FFFFFF: 1

 • #D0D0D0: 1

 • #159600: 1

 • #DE4931: 1

 • #056BAD: 1

 • #D00: 1

 • #111111: 1

 • #FFD715: 1

 • #C2050B: 1

 • #777: 1

 • #BIGPIC: 1

 • #000: 1

 • #BBBBBB: 1

 • #E6E3E3: 1

 • #888: 1

 • #026DBA: 1

 • #FFB800: 1

 • CSS LINK: /template/default/script/all.css

 • #EEE: 1

 • CSS LINK: /template/default/script/slick.css?v=5

 • CSS LINK: /template/default/script/slick-theme.css?v=8

 • #ED1B24: 1

 • Whois Information

  Server Information

  Google Trend

  Stripped HTML Tag View

  HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx/1.10.3 (Ubuntu) Date: Sun, 16 Jun 2019 17:24:22 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Set-Cookie: 344c9792a9afb35d96beff6478ba7***9=pi7hernfpc8enokfodc67t5oe5; path=/ Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache Location: https://www.hanoicomputer.vn/ HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.10.3 (Ubuntu) Date: Sun, 16 Jun 2019 17:24:25 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Set-Cookie: 4dcd4b0***59ab303b4509e1f6c92ffc5=cr4u610r6pmdj8n06qs1gp6gt1; path=/ Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache HANOICOMPUTER - HI-END COMPUTER WORLD " Liên hệ với chúng tôix Tên đầy đủ Email Điện thoại Thông tin liên hệ Quan tâm đến chúng tôix Địa chỉ liên hệ mua hàngx Số 129+131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà NộiĐiện thoại: 1900 1903 (Máy lẻ: 101, 113)- (024) 36280886 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà NộiĐiện thoại: 1900 1903 - (024) 353****8 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà NộiĐiện thoại: 1900 1903 - (024)38610088 Số 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà NộiĐiện thoại: 1900 1903 - (024)385****8 A1-6 Lô 8A - Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải PhòngĐiện thoại: 1900 1903 - (0225) 8830030 Quan tâm đến chúng tôix Fanpage Hãy Like fanpage để trở thành Fan của Hanoicomputer ngay trong hôm nay! Số 129+131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà NộiĐiện thoại: (024) 36285551 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà NộiĐiện thoại: (024) 353****8 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà NộiĐiện thoại: (024)38610088/ (024) 38610099 A1-6 Lô 8A - Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải PhòngĐiện thoại: (0225) 8830030 title Hệ thống Showroom Bán hàng trực tuyến HỖ TRỢ TẠI HÀ NỘI/TOÀN QUỐC Khách hàng doanh nghiệp Ms Hà: 0962660317 Mr Linh: 0981089066 Mr Hòa: 0983844490 Ms Nhật: 0984710688 Ms Yến: 0962163750 Mr Tùng: 0983320660 Ms Thủy: 0962660316 Mr Hiếu: 0962142200 Khách hàng cá nhân Mr Cường: 09626603*** Mr Phúc: 0962942543 Ms Lan: 0981145239 Mr Đạt: 0964740880 Mr Trường: 0962163730 Mr Đức: 0963403553 Mr Tú: 0983263330 Khách hàng đại lý (mua buôn) Mr Hiếu: 0359878665 Tư vấn Camera an ninh Mr Hưng: 0968391551 (Thái Hà) Mr Hường: 0911450995 (Lê Thanh Nghị) Mr Tư: 0914169845 (Thái Hà) Mr Hào: 0986650460 (Hà Đông) Mr Chiến: 0936451558 (Cầu Giấy) Mr Đức Anh: 0981650022 (Hải Phòng) Mr Hiển: 0964110606 (Phân phối & Dự án) Tư vấn Tản nhiệt, Cooling Mr Tiến Đạt: 0963556790 Tư vấn Workstation, Server Mr Chung: 0962160505 Tư vấn Gaming Gear, Console Mr Việt: 0946759911 Tư vấn Laptop gaming Mr Tuấn: 0933666330 Tư vấn GameNet, Icafe Mr Hùng: 0964120022 (131 Lê Thanh Nghị) Mr Tuân: 0989364931 (43 Thái Hà) Mr Tuấn Anh: 0904577322 (43 Thái Hà) Mr Hưng: 0949650392 (57 Nguyễn Văn Huyên) Hỗ trợ kỹ thuật Mr Cường: 0988745057 Hỗ trợ bảo hành Tra cứu TTBH: 0961660638 / 19001903 (máy lẻ 3) Khiếu nại BH: 0979851981 - baohanhhnc@hanoicomputer.com Tư vấn mua hàng trả góp Tư vấn 01 (131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng): 0962142200 Tư vấn 02 (43 Thái Hà - Đống Đa): Mr Tuấn Anh: 0904577322 Tư vấn 03 (57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy): (024) 38610088 Tư vấn 04 (511+513 Quang Trung - Hà Đông): 0985745383 Tư vấn 05 (Hải Phòng): 19001903 máy lẻ 301 HỖ TRỢ TẠI HẢI PHÒNG Bán hàng Online Mr Nam: 0989962939 Mr Dũng: 0964175234 Mr Huy: 0969650345 Mr Phong: 0961231299 Mr Dũng: 0969945456 Tư vấn Camera an ninh Mr Hữu: 0981650022 Tư vấn GameNet, Icafe Mr Thành: 0943394248 Hỗ trợ bảo hành Mr Dinh: 0971983299 Chăm sóc khách hàng Hỗ trợ: 09785****8 - cskh@hanoicomputer.com Bán hàng trả góp Khuyến mại Tin tức Tải hợp đồng In hóa đơn điện tử Tra cứu bảo hành Xây Dựng Cấu Hình Xây Dựng Tản Nhiệt Nước Mua hàng Online 19001903 0Bấm 0 gặp chăm sóc khách hàng (từ 8h00 đến 17h30) 1Bấm 1 mua hàng trực tuyến (từ 8h00 đến 21h30) 2Bấm 2 hỗ trợ kỹ thuật (từ 8h00 đến 21h30) 3Bấm 3 yêu cầu dịch vụ kỹ thuật - bảo hành (từ 8h00 đến 19h00) Tài khoản Đăng ký | Đăng nhập Đăng ký Đăng nhập Đăng nhập bằng Google Đăng nhập bằng Facebook Giỏ hàng Có 0 sản phẩm Danh mục sản phẩm Laptop & Phụ kiện Laptop theo hãng Laptop Acer Laptop Asus Laptop Apple Laptop Dell Laptop HP Laptop Lenovo Laptop LG Laptop MSI Laptop Gaming Laptop gaming Acer Laptop gaming Asus Laptop gaming Dell Laptop gaming HP Laptop gaming Lenovo Laptop gaming MSI Laptop Workstation Laptop MSI Laptop HP Laptop theo khoảng tiền Laptop dưới 10 triệu Laptop từ 10-15 triệu Laptop từ 15-20 triệu Laptop từ 20-25 triệu Laptop từ 25-30 triệu Laptop từ 30-40 triệu Laptop trên 40 triệu Laptop theo nhu cầu Laptop doanh nhân Laptop doanh nghiệp Laptop văn phòng Laptop nhỏ gọn Laptop lai tablet Laptop cảm ứng Laptop theo cấu hình Laptop Core i3 Laptop Core i5 Laptop Core i7 Laptop Core i9 Laptop Ryzen 5 Laptop Ryzen 7 Linh, phụ kiện laptop RAM laptop Ổ cứng laptop HDD Ổ cứng laptop SDD Pin laptop Sạc laptop Túi, Balo Laptop Đế làm mát Laptop Bàn Laptop Phụ kiện Laptop khác Bàn di chuột Laptop theo kích thước Laptop dưới 13.3 inch Laptop từ 14 inch Laptop trên 15.4 inch Phụ kiện tablet, mobile Bao da, Case Sạc, cable, kết nối Máy tính văn phòng Máy tính đồng bộ hãng Máy tính đồng bộ Dell Máy tính đồng bộ HP Máy tính đồng bộ Lenovo Máy tính đồng bộ Acer Máy tính đồng bộ Asus PC đồng bộ hãng theo nhu cầu Máy tính cho doanh nghiệp Máy tính cho kinh doanh Máy tính cho kế toán/kho Máy tính cho Marketing Máy tính cho xử lý dữ liệu Máy tính cho lập trình Máy tính cho thu ngân Máy tính cho thư ký Máy tính cho cá nhân PC đồng bộ hãng theo cấu hình Cấu hình Intel Celeron Cấu hình Intel Pentium Cấu hình Intel Core i3 Cấu hình Intel Core i5 Cấu hình Intel Core i7 Cấu hình AMD Ryzen 3 Cấu hình AMD Ryzen 5 Máy tính All in one Máy tính All in one Dell Máy tính All in one HP Máy tính All in one Lenovo Máy tính All in one Asus Máy tính All in one Onebot Máy tính All in one Apple Máy tính HNC lắp ráp Cấu hình CPU Intel Cấu hình CPU AMD Máy lắp ráp từ 3-5 triệu Máy lắp ráp từ 5-6 triệu Máy lắp ráp từ 6 triệu trở lên Máy tính Mini đa dụng Máy tính mini gia đình Máy tính mini văn phòng Máy tính mini game thủ Máy tính mini thương hiệu Máy tính văn phòng HNC Cấu hình Intel Celeron Cấu hình Intel Pentium Cấu hình Intel Core i3 Cấu hình Intel Core i5 Cấu hình Intel Core i7 Cấu hình AMD Ryzen 3 Cấu hình AMD Ryzen 5 Cấu hình AMD Ryzen 7 Máy đồng bộ từ 5-7 triệu Máy đồng bộ từ 7-10 triệu Máy đồng bộ từ 10-15 triệu Máy tính chơi Game Máy tính chơi Game Máy tính chơi Game phổ thông Máy tính chơi Game trung cấp Máy tính chơi Game cao cấp Máy tính chơi Game siêu cao cấp Máy tính chơi Game theo giá Máy tính chơi Game 80 triệu Máy tính chơi Game theo CPU Máy tính chơi Game Pentium Máy tính chơi Game Core i3 Máy tính chơi Game Core i5 Máy tính chơi Game Core i7 Máy tính chơi Game Core i9 Máy tính chơi Game Athlon Máy tính chơi Game Ryzen 3 Máy tính chơi Game Ryzen 5 Máy tính chơi Game Ryzen 7 Máy tính chơi Game theo VGA Máy tính chơi Game GTX 1050 Máy tính chơi Game RX 570 Máy tính chơi Game GTX 1060 Máy tính chơi Game GTX 1070 Máy tính chơi Game GTX 1080 Máy tính chơi Game RTX 1650 Máy tính chơi Game RTX 1660 Máy tính chơi Game RTX 2060 Máy tính chơi Game RTX 2070 Máy tính chơi Game RTX 2080 Máy tính chơi Game RTX 2080Ti Máy chủ, Máy trạm Máy trạm - Workstations HNC Máy trạm nhỏ gọn Máy trạm tiêu chuẩn Máy trạm chuyên nghiệp Máy trạm siêu cấp Máy trạm tùy biến Máy trạm Thông minh nhân tạo Máy trạm < 10 triệu Máy trạm 10 - 20 triệu Máy trạm 30 - 40 triệu Máy trạm 40 - 70 triệu Máy trạm 70 - 100 triệu Máy trạm 100 - 200 triệu Máy trạm 200 - 500 triệu Máy trạm > 500 triệu Máy trạm - Workstations Cấu hình Máy trạm Barebone Máy trạm chính hãng HP Máy trạm chính hãng Dell Máy trạm chính hãng Asus Máy trạm chính hãng Lenovo Linh kiện Máy trạm - Workstations Bo mạch chủ máy trạm Bộ vi xử lý máy trạm Bộ nhớ trong máy trạm Card xử lý đồ họa máy trạm Màn hình máy trạm Tản nhiệt máy trạm Ổ cứng máy trạm Ổ rắn máy trạm Giải pháp máy trạm - Workstations Máy trạm Trí thông minh nhân tạo Máy trạm Giả lập - Render Máy trạm Kiến trúc - mô hình Máy trạm Thiết kế chế tạo Máy trạm Ảo hóa Máy trạm Đa phương tiện - Phim Máy trạm Các giải pháp khác Máy chủ - Server Máy chủ lắp ráp HNC Máy chủ chính hãng Asus Máy chủ chính hãng Dell Máy chủ chính hãng HP Máy chủ chính hãng Lenovo Giải pháp máy chủ - server Máy chủ Lưu trữ dữ liệu Máy chủ Cơ sở dữ liệu Máy chủ Lưu trữ Website Máy chủ Máy chủ Mail Máy chủ dữ liệu kế toán Các giải pháp máy chủ khác Linh kiện máy chủ - server Bo mạch chủ máy chủ Bộ vi xử lý máy chủ Bộ nhớ trong máy chủ Tản nhiệt máy chủ Ổ cứng máy chủ Ổ rắn máy chủ Nguồn máy chủ Vỏ máy máy chủ Card RAID - HBA máy chủ Tủ Rack Phụ kiện cáp kết nối Bảng vẽ kỹ thuật số Linh kiện máy tính CPU - Bộ vi xử lý Intel Pentium Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Core i9 Intel Xeon AMD Ryzen 3 AMD Ryzen 5 AMD Ryzen 7 AMD Ryzen Threadripper Ổ cứng SSD Ổ cứng SSD Ổ cứng mSSD Ổ cứng m2SSD Ổ cứng Intel Optane Ổ cứng SSD 120-128GB Ổ cứng SSD 240-256GB Ổ cứng SSD 480-512GB Ổ cứng SSD >960GB Ổ cứng HDD Ổ cứng cho Desktop Ổ cứng cho Laptop Ổ cứng 2.5 inch Ổ cứng 3.5 inch Mainboard - Bo mạch chủ Main Asus Main Asrock Main Gigabyte Main MSI Main Intel H Series Main Intel B Series Main Intel Z Series Main Intel X Series Main AMD Bàn phím - Chuột Bộ bàn phím, chuột Bàn phím Chuột máy tính Phụ kiện bàn phím chuột Bàn di chuột Card âm thanh ODD - Ổ đĩa quang RAM - Bộ nhớ trong RAM Avexir RAM Adata RAM Antec RAM Corsair RAM Gskill RAM Kingmax RAM Kingston RAM Team RAM Axpro RAM Silicon power RAM Gigabyte RAM 4GB RAM 8GB RAM 16GB RAM 32GB RAM LED RGB Case - Vỏ máy tính Vỏ case Monitor - Màn hình Monitor - Màn hình Màn hình Acer Màn hình Asus Màn hình Aoc Màn hình Benq Màn hình Dell Màn hình HP Màn hình HKC Màn hình LG Màn hình Samsung Màn hình Viewsonic Màn hình Kinglight Màn hình theo nhu cầu Màn hình chơi Game Màn hình đồ họa, thiết kế Màn hình văn phòng Màn hình phổ thông Màn hình cong Màn hình theo giá tiền Màn hình dưới 2 triệu Màn hình 2 - 3 triệu Màn hình 3 - 4 triệu Màn hình 4 - 5 triệu Màn hình 5 - 6 triệu Màn hình 6 - 8 triệu Màn hình 8 - 10 triệu Màn hình trên 10 triệu Kích cỡ màn hình Màn hình dưới 19 inch Màn hình 19.5 - 22 inch Màn hình 23 - 25 inch Màn hình 27 - 29 inch Màn hình 31.5 - 32 inch Màn hình 34 - 49 inch Độ phân giải màn hình Màn hình HD 720P Màn hình Full HD 1080P Màn hình 2K 1440P Màn hình 4K 2160P Tần số quét màn hình Màn hình 60Hz Màn hình 144Hz Màn hình 165Hz Màn hình 240Hz Phụ kiện cho màn hình Cáp tín hiệu Thiết bị chuyển đổi tín hiệu Giá treo màn hình Gaming Gear & Console Bàn phím chơi game Bàn Phím Corsair Bàn Phím Steelseries Bàn Phím Razer Bàn phím Varmilo Bàn Phím Filco Bàn Phím Leopold Bàn Phím Ducky Bàn Phím iKBC Ghế chơi game Ghế AKRacing Ghế Alpha Ghế Anda Ghế Arena Racer Ghế Autofull Ghế Dxracer Ghế Eblue Ghế F1 Extreme Ghế Noblechairs Ghế Obutto Ghế Soleseat Chuột chơi game Chuột Logitech Chuột Zowie Chuột Razer Chuột Steelseries Chuột Corsair Chuột Fuhlen Chuột Cougar Bàn chơi game Bàn Dxracer Bàn Eblue Bàn Z-Desk Bàn G-Desk Bàn K-Desk Bàn R-Desk Bàn U-Desk Bàn X-Desk Kính thực tế ảo HTC Vive Occulus Rift Sony VR Tai nghe chơi game Tai nghe Kingston HyperX Tai nghe Razer Tai nghe Steelseries Tai nghe Corsair Tai nghe Logitech Tai nghe Sennheiser Tai nghe Zidli Tai nghe Audio Technica Phụ kiện chơi game Tay cầm chơi game Balo/Túi Giá treo tai nghe Keycap Keypuller Cáp kết nối Bộ giữ dây chuột Spinner Máy chơi Game Máy Sony Playstation Máy Nintendo Kính VR Bàn di chuột chơi game Bàn di chuột Razer Bàn di chuột Steelseries Bàn di chuột Corsair Bàn di chuột Zowie Bàn di chuột giá rẻ Tay cầm chơi game Tay Game DualShock Tay Game Xbox Tay Game Logitech Tay Game Loại khác Vô lăng, bàn điều khiển Game bản quyền Đĩa Game PS4 Phụ kiện Console Phụ kiện Playstation Phụ kiện Xbox Tản nhiệt - Cooling Tản nước All in one Tản nhiệt nước Corsair Tản nhiệt nước NZXT Tản nhiệt nước DeepCool Tản nhiệt nước IDCooling Tản nhiệt nước Thermaltake Tản nước Custom Tản nhiệt Custom ống cứng Tản nhiệt Custom ống mềm Coolant - Nước làm mát Coolant Mayhems Coolant EKWB Coolant XSPC Coolant Thermaltake Tản nhiệt khí Tản nhiệt khí Antec Tản nhiệt khí Deepcool Tản nhiệt khí IDcooling Tản nhiệt khí Phanteks Tản nhiệt khí Thermalright Block CPU Block CPU EKWB Block CPU XSPC Block CPU Heatkiller Block CPU Bitspower Block CPU Thermaltake Block CPU Bykski Block RAM Block RAM Bykski Block RAM EKWB Block VGA Block VGA EKWB Block VGA Bykski Block Mainboard Block Mainboard EKWB Quạt làm mát Fan Corsair Fan DeepCool Fan EKWB Fan IDCooling Fan Segotep Fan Thermaltake Radiator - két làm mát Radiator Alphacool Radiator Bykski Radiator EKWB Radiator Thermaltake Radiator XSPC Pump - bơm và phụ kiện Pump D5 Pump DDC Pump khác Phụ kiện bơm Phụ kiện tản nhiệt Fan Controller Đèn led Phụ kiện Modding Dây nối dài VGA Dây nối dài Modding Kem tản nhiệt Dịch vụ Modding PC Tank - Bình chứa nước Tank EKWB Tank Bitspower Tank Bykski Tank Barrow Tube - Ống nước Tube mềm Tube cứng Fitting - Cút nước Fitting EKWB Fitting Bitspower Fitting Bykski Fitting Barrow GameNet - Phòng Game Cấu hình Phòng Game Cấu hình INTEL Cấu hình AMD Bàn phím Game Net Bàn phím Phổ thông Bàn phím Cao cấp Chuột Game Net Phổ thông Cao cấp Tai nghe Game Net Phổ thông Cao cấp Bàn di chuột Game Net Phổ thông Cao cấp Máy chủ Game Net Máy chủ thương hiệu Máy chủ lắp ráp Bàn Game Net Ghế Game Net Pro Ghế lưới Game Net Ghế AKRacing Ghế F1 Racing Ghế F1 Formula Ghế Việt Nam Ghế Dxracer Ghế nhập khẩu Buồng lái chơi game giả lập Màn hình Game Net Màn hình AOC Màn hình Viewsonic Màn hình Dell Màn hình Phillip Màn hình Asus Màn hình LG Màn hình Samsung Thiết bị, phụ kiện mạng Game Net Switch, Modem Game Net Phụ kiện mạng Game Net Gói lắp đặt Game Net Gói tiêu chuẩn 20 máy Gói tiêu chuẩn 40 máy Gói tiêu chuẩn 60 máy Gói tiêu chuẩn 80 máy Khách hàng tiêu biểu Thiết bị văn phòng Máy in Máy in Đen trắng Máy in Màu Máy in Kim Máy in đa chức năng Máy in A3 Phụ kiện máy in Mực in Laser Hộp mực thay thế Hộp mực chính hãng Phụ kiện hộp mực Máy hủy tài liệu Máy hủy Silicon Máy hủy Balion Bộ lưu điện UPS Santak UPS Emerson UPS Upselec UPS Ares UPS Cyber Power UPS FSP UPS APC Máy scan ảnh Máy Scan HP Máy Scan Canon Máy Scan Epson Máy Scan Plustek Máy fax Máy Fax Panasonic Máy Fax Canon Thiết bị viễn thông Điện thoại bàn Tổng đài Bộ đàm Thiết bị hội nghị Logitech Grandstream Aver Máy chiếu Máy chiếu Acer Máy chiếu Dell Máy chiếu Sony Máy chiếu Panasonic Máy chiếu Viewsonic Máy chiếu Epson Máy chiếu BenQ Ổ cắm điện Ổ cắm điện Lioa Ổ cắm điện Pisen Ổ cắm điện Hunkey Máy đếm tiền Máy đếm tiền Balion Máy đếm tiền Oudis Máy đếm tiền Jingrui Bảng vẽ kỹ thuật số Máy chấm công Chấm công bằng Vân Tay Chấm công bằng Thẻ cảm ứng Chấm công bằng Face id Máy Photocopy Máy photocopy Fuji Xerox Máy photocopy Ricoh Máy photocopy Canon Máy photocopy Sharp Phần mềm bản quyền Hệ điều hành Phần mềm Antivirus Phần mềm Office Phụ kiện máy chiếu Màn chiếu Giá treo máy chiếu Cáp máy chiếu Bộ chuyển đổi, Adapter Nghe Nhìn Giải Trí Tai nghe Tai nghe Sennheiser Tai nghe Audio Technica Tai nghe Elecom Tai nghe Sades Tai nghe Cliptec Tai nghe Corsair Tai nghe Ozone Tai nghe Razer Tai nghe Xiberia Máy nghe nhạc Máy nghe nhạc FiiO Máy nghe nhạc Sony Máy nghe nhạc Astell & Kern Tivi Box Tivi Box GADMEI Loại tai nghe Tai nghe Over-ear Tai nghe In-ear Tai nghe On-ear Tai nghe Earbud Tai nghe Bluetooth Âm ly DAC/AMP AMP FiiO Webcam Webcam Logitech Loa máy tính Loa Microlab Loa Edifier Loa Logitech Loa Soundmax Loa Sony Phụ kiện nghe nhìn khác Giá treo tai nghe Dây chuyển đổi tín hiệu Giá treo màn hình Kiểu Loa máy tính Loa 2.0 Loa 2.1 Loa 4.1 Loa 5.1 Micro phone Micro phone Salar Camera du lịch, dã ngoại Gopro Camera hành trình Gopro Phụ kiện camera Gopro Siêu thị, Cửa hàng Đầu đọc mã vạch Đầu đọc mã vạch Honeywell Đầu đọc mã vạch Datalogic Đầu đọc mã vạch ZEBRA Đầu đọc mã vạch SYBLE Đầu đọc mã vạch HP Đầu đọc mã vạch Antech Vật tư, phụ kiện Giấy in tem, mã vạch, Decal Giấy in hóa đơn Mực in Tem từ an ninh Bộ gỡ khử từ Máy in hóa đơn Máy in hóa đơn Antech Máy in hóa đơn HP Máy in hóa đơn XPrinter Gói thiết bị siêu thị Cửa hàng cà phê Cửa hàng ăn Cửa hàng Bi-a Cửa hàng Sách Cửa hàng Quần áo Cửa hàng Giầy dép Cửa hàng Tiện ích Siêu thị mini Dịch vụ giải trí Máy in mã vạch, tem nhãn Máy in mã vạch Antech Máy in mã vạch Godex Máy in mã vạch Zebra Máy in mã vạch XPrinter Máy in mã vạch HPRT Máy in mã vạch Honeywell Phần mềm bán hàng Quản lý bán hàng POS365 Máy kiểm kho tự động Máy bán hàng POS Máy bán hàng Antech Máy bán hàng GoodM Máy bán hàng HP Máy bán hàng TYSSO Ngăn kéo đựng tiền Ngăn kéo Antech Ngăn kéo HP Ngăn kéo Khác Cổng từ an ninh siêu thị Cổng từ an ninh RF Hội Nghị, Trường Học Loa trợ giảng Loa trợ giảng Soundmax Loa trợ giảng Camac Loa trợ giảng Aker Bút trình chiếu Bút trình chiếu Logitech Bút trình chiếu Newmen Bút trình chiếu Vensine Bút trình chiếu Hãng khác Bảng vẽ kỹ thuật số Máy chiếu dành cho trường học Máy chiếu gần dành cho trường học Máy chiếu tiêu chuẩn dành cho trường học Máy chiếu tương tác dành cho trường học Máy chiếu vật thể dành cho trường học Phụ kiện máy chiếu dành cho trường học Giải pháp phòng học Giải pháp dành cho Phòng học ngoại ngữ Giải pháp dành cho Phòng học tương tác Giải pháp dành cho Phòng thi trắc nghiệm Giải pháp dành cho Thư viện Giải pháp dành cho Phòng học trực tuyến Thiết bị hội nghị Bộ thiết bị hội nghị Logitech Bộ thiết bị hội nghị Grandstream Bộ thiết bị hội nghị Aver Phụ kiện thiết bị hội nghị Micro dành cho phòng họp Tai nghe dành cho phòng họp Loa dành cho phòng họp Webcam dành cho phòng họp Giải pháp cho phòng họp Bộ thiết bị cho 2 phòng họp trực tuyến Bộ thiết bị cho 3 phòng họp trực tuyến Bộ thiết bị cho 4 phòng họp trực tuyến Từ 4 trở lên Camera An Ninh Gói lắp đặt Camera Trọn gói camera Hikvision Trọn gói camera Dahua Trọn gói camera Vantech Trọn gói camera KBvision Trọn gói camera Samsung Gói Camera cho gia đình Gói Camera cho Cửa hàng Gói Camera cho nhà xưởng Ổ cứng Camera SEAGATE TOSHIBA WESTERN DIGITAL Camera du lịch, dã ngoại Gopro Camera hành trình Gopro Phụ kiện camera Gopro Camera hành trình cho ô tô Hikvision Dahua VietMap Xiaomi Camera theo hãng Camera Hikvision Camera Dahua Camera Vantech Camera Questek Camera Samtech Camera Vicom Báo cháy, báo nhiệt Panasonic Horing Nittan Báo động, chống trộm Bộ đàm Camera hành động Đầu ghi hình KTS Hikvision Dahua Avtech Questek Vantech Vicom Chuông cửa Camera AIPHONE COMMAX HIKVISION Phụ kiện Camera SmatHome Khóa Cửa Thông Minh Ezviz Dahua Camera quan sát Camera quan sát trong nhà Camera quan sát ngoài trời Camera IP Camera toàn cảnh Camera mini ngụy trang Camera HDSDI Camera HD- CVI Camera siêu zoom Camera AHD Camera không dây Camera HD- TVI Camera tích hợp báo động Phần mềm chuyên dụng Nhà Thông Minh Thiết bị nhà thông minh Bộ điều khiển trung tâm Bộ điều khiển thiết bị Cảm biến nhiệt Cảm biến khói Cảm biến chuyển động Cảm biến đóng mở cửa Cảm biến độ ẩm Cảm biến khác Công tắc điện Ổ cắm điện Chuông báo động Khóa cửa thông minh tích hợp Bộ sản phẩm nhà thông minh Dành cho Chung cư Dành cho Biệt thự Dành cho Nhà ống Bộ phổ thông Bộ nâng cao Bộ cao cấp Chuông cửa Camera Hikvision Dahua Commax Thiết bị gia dụng thông minh Máy lọc không khí Robot hút bụi Nồi cơm điện Phụ kiện thay thế Dành cho máy lọc không khí Dành cho Robot hút bụi Thiết bị điện thông minh Bóng đèn thông minh Đèn ngủ thông minh Khóa cửa thông minh Giá từ 5 triệu trở xuống Giá từ 5 triệu đến 10 triệu Giá từ 10 triệu đến 15 triệu Giá từ 15 triệu đến 20 triệu Giá từ 20 triệu trở lên Khóa cửa vân tay Khóa cửa thẻ từ, mật khẩu Khóa cửa tay nắm đẩy Khóa cửa cho khách sạn, nhà nghỉ Khóa cửa cho gia đình Thiết bị Lưu trữ Ổ cứng cắm trong Ổ cứng cắm trong PC Ổ cứng cắm trong Laptop Ổ cứng Seagate Ổ cứng Toshiba Ổ cứng Western Digital Ổ cứng cắm ngoài Ổ cứng 3.5’’ Ổ cứng 2.5’’ Ổ cứng SSD SSD Avexir SSD Intel SSD Samsung SSD Kingston SSD Plextor SSD Transcend USB Flash USB Silicon Power USB Axpro USB Kingston USB Transcend USB PNY USB HP Thẻ nhớ Thẻ nhớ Silicon Power Thẻ nhớ Axpro Thẻ nhớ Kingston Thẻ nhớ Sandisk Thẻ nhớ Samsung Đầu đọc thẻ nhớ Phụ kiện các loại Dây Cable các loại Thiết bị chuyển đổi Phụ kiện khác Phụ kiện HDD HDD Box Docking Thiết bị Mạng, Phần mềm Bộ phát sóng Wifi Dành cho Gia đình Dành cho Bar/Cafe Dành cho Gaming Dành cho Doanh nghiệp Bộ chia mạng Switch Dành cho Gia đình Dành cho Bar/Cafe Dành cho Gamenet Dành cho Doanh nghiệp Switch POE Giải pháp mạng theo nhu cầu Wifi cho gia đình Wifi cho cafe, bar Wifi cho nhà hàng Wifi cho doanh nghiệp Bộ kích mở rộng sóng Wifi Tplink Totolink Kasda Asus Bộ phát Wifi di động 3G/4G TP-Link D-Link Thiết bị khác Phụ kiện mạng Tủ mạng Cable mạng Hạt mạng Phụ kiện mạng Module mạng Modem - Router Modem Tp-Link Modem D-Link Card mạng không dây Card mạng Phổ thông Card mạng Doanh nghiệp Card mạng USB Phần mềm bản quyền Hệ điều hành Phần mềm Office Phần mềm Antivirus Thiết bị cân bằng tải Draytek TP-Link Card mạng có dây Card mạng Phổ thông Card mạng Doanh nghiệp Phụ kiện các loại Cáp tín hiệu Cáp VGA Cáp HDMI Cáp Display Port Cáp Mạng Cáp máy in Cáp âm thanh Cáp Sata Cáp nối dài USB Thiết bị chuyển đổi tín hiệu Cáp Display Port To DVI Cáp Mini HDMI to HDMI Cáp USB to LAN Cáp Audio 3.5 từ 1 ra 2 ( Tách mic) Cáp Mini Display Port to VGA Cáp Mini Display Port to DVI Cáp HDMI sang DVI Cáp TypeC sang HDMI Cáp Mini Displayport sang HDMI Bộ chuyển HDMI to RJ45 Cáp VGA to HDMI Cáp DVI to VGA Phụ kiện Modding Cáp nối dài nguồn Multicolor Cáp Riser VGA Cầu SLI Phụ kiện tản nhiệt nước Custom Giá đỡ màn hình Phụ kiện khác Phụ kiện tablet, mobile Pin sạc dự phòng Cáp Sạc Joystick Bao da, case Gậy chụp ảnh Phụ kiện Gaming Giá treo tai nghe Bàn di chuột Kính thực tế ảo Tay cầm chơi game Kê tay bàn phím Túi đựng Gear chuyên dụng Áo Gaming Balo Balo gaming Balo đựng Gear chuyên dụng Phụ kiện thiết bị lưu trữ Hộp đựng bảo vệ ổ cứng Khay đặt ổ cứng Docking HDD Box Phụ kiện laptop Sạc laptop Đế làm mát Laptop Túi chống sốc Khay đặt HDD/SSD Caddy Túi đựng laptop/Balo Phụ kiện khác Bộ chia tín hiệu Bộ chia USB Bộ chia VGA Bộ chia HDMI Phụ kiện khác Nút nguồn Pin Cmos Ổ cắm điện Dụng cụ vệ sinh thiết bị Dây nguồn Quạt mini Thiết bị thu bluetooth Switch chuột Tin khuyến mãi Cam kết giá tốt nhất Miễn phí vận chuyển Thanh toán khi nhận hàng Đổi trả hàng trong 3 ngày Bảo hành tại nơi sử dụng [x] So sánh sản phẩm Quét VNPAY QR - Giảm 10% ƯU ĐÃI SINH VIÊN - TẶNG NGAY TIỀN MẶT PC HNC Professional Gaming P3 Ryzen 5 PC HNC Advanced Gaming A1 Athlon PC HNC Advanced Gaming A1 PC HNC Professional Gaming P1 Ryzen 3 HÈ NÀY SẮM GÌ TẠI HANOICOMPUTER PC LẮP RÁP CẦN THUÊ MẶT BẰNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH Sản phẩm bán chạy Sản phẩm mới Sản phẩm khuyến mãi Xem tất cả Xem tất cả Mã SP: CAVT205 1.290.000 Camera Vantech AI-V2020 (tích hợp trí tuệ nhân tạo) Có hàng Giỏ hàng Camera Vantech AI-V2020 (tích hợp trí tuệ nhân tạo) Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: THƯƠNG HIỆU CAMERA BÁN CHẠY NHẤT VIỆT NAM CAMERA QUAY QUÉT TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỈNH CAO FULLHD - Độ phân giải FullHD 2.0MP ( 1920x1080P ) - Cảm biến hình ảnh SONY STARVIS siêu nhạy sáng, hình ảnh sắc nét trung thực ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu - Hỗ trợ Push Video Khuyến mại: Thẻ nhớ 32G ( MEST150 ) chương trình kết thúc khi hết quà,Chi tiết xin gọi: +// KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845. +// KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995. +/ /KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558. +// KD Hải Phòng 0981.6500.22. +// KD Hà Đông 0986.650.460 . +// Kinh doanh dự án 0964.110606 \ Mã SP: CAHT038 1.190.000 Camera Hành trình YI Dash Camera - Dark grey 2K Có hàng Giỏ hàng Camera Hành trình YI Dash Camera - Dark grey 2K Giá bán: 1.190.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: ● Độ phân giải 2K 2304x1296@30fps, 1080P@60fps ● Màn hình LCD TFT 2.7" ● DualCore A17+A7 CPU, H.264 ● Ống kính khẩu độ F1.8, góc mở 165° ● WDR 2.0 Khuyến mại: Giá tốt hơn khi mua hàng Online, chi tiết xin gọi: +KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845. +KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995. +KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558 . +KD Hải Phòng 0981.6500.22. +KD Hà Đông 0986.650.460. + Kinh doanh dự án 0964.110606 Mã SP: CADH171 1.490.000 Camera IMOU Ranger Pro IPC-A26HP IP Wifi 2.0 Megapixel, theo dõi chuyển động, đàm thoại 2 chiều Có hàng Giỏ hàng Camera IMOU Ranger Pro IPC-A26HP IP Wifi 2.0 Megapixel, theo dõi chuyển động, đàm thoại 2 chiều Giá bán: 1.490.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Thông số kỹ thuật camera Imou Ranger Pro IPC-A26HP - Wifi Network PT Camera - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7” 2Megapixel Progressive CMOS - Độ phân giải: 2MP(1920 x 1080) - Quan sát xa: 10m Khuyến mại: Tặng thẻ nhớ 32G ( MEST160 ) chi tiết xin gọi; +// KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845 +// KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995 + //KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558 +// KD Hải Phòng 0981.6500.22. +// KD Hà Đông 0986.650.460 . +// Kinh doanh dự án 0964.110606 Mã SP: MOOT029 Mã SP: PCHT020 7.149.000 9.599.000 VND -26% Máy tính INTEL BOXNUC7i3BNHX1 i3 7100U Có hàng Giỏ hàng Máy tính INTEL BOXNUC7i3BNHX1 i3 7100U Giá bán: 7.149.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCHP408 10.690.000 11.299.000 VND -5% PC HP Desktop Pro MT Ryzen 5 2400G/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS ( 5ZY79PA ) Có hàng Giỏ hàng PC HP Desktop Pro MT Ryzen 5 2400G/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS ( 5ZY79PA ) Giá bán: 10.690.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: PC HP Desktop Pro MT - 5ZY79PA Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 2400G RAM 4GB/ 1TB/ DVDRW/ K+M/ DOS Khuyến mại: Tặng ngay Loa Bluetooth Creative D80 (SPCR046) trị giá 800.000 VNĐ. Từ ngày 28 / 04 đến hết ngày 31 / 05 / 2019 hoặc đến khi hết quà. Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ. Mã SP: VGMS258 4.999.000 Vga Card MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G Liên hệ Giỏ hàng Vga Card MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G Giá bán: 4.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mã SP: MBGI495 2.290.000 Mainboard Gigabyte B360M Aorus Gaming 3 Có hàng Giỏ hàng Mainboard Gigabyte B360M Aorus Gaming 3 Giá bán: 2.290.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: CPU 1. Support for 8th Generation Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1151 package 2. L3 cache varies with CPU Chipset Intel® B360 Express Chipset Bộ nhớ 1. 4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory 2. Dual channel memory architecture Mã SP: CPUI300 10.099.000 CPU Intel Core i7 9700K 3.6 GHz turbo up to 4.9 GHz /8 Cores 8 Threads/12MB /Socket 1151/Coffee Lake Có hàng Giỏ hàng CPU Intel Core i7 9700K 3.6 GHz turbo up to 4.9 GHz /8 Cores 8 Threads/12MB /Socket 1151/Coffee Lake Giá bán: 10.099.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel Core i7 9700K, 8 nhân 8 luồng, 12MB cache Là sản phẩm dựa trên kiến trúc Coffee Lake Refresh thế hệ mới nhất Bộ vi xử lý này có tần số cơ bản là 3.6 GHz turbo lên tới 4.9 GHz. Mức TDP 95W Hỗ trợ RAM DDR4 2666 / Dual Channel Mã SP: CSSA064 999.000 Case SAMA Aurora Black Liên hệ Giỏ hàng Case SAMA Aurora Black Giá bán: 999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành: Kho hàng: Liên hệ Xem tất cả Mã SP: LTAC504 15.099.000 15.989.000 VND -6% Laptop Acer Aspire 5 A515-53G-564C NX.H82SV.001 Vỏ nhôm/Bạc Có hàng Giỏ hàng Laptop Acer Aspire 5 A515-53G-564C NX.H82SV.001 Vỏ nhôm/Bạc Giá bán: 15.099.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-8265U( 1.6Ghz/6MB cache) Bộ nhớ trong 4GB DDR4 (onboard) Ổ cứng 1TB HDD 5400rpm Ổ quang DVDRW Màn hình 15.6" inch FHD (1920 x 1080 pixel) Acer ComfyView LCD ; Anti-glare Khuyến mại: Bộ quà tặng trị giá ****:  +/ Balo Acer BALO047 +/Mouse wireless Acer MEAC041/042 + Mouse Pad PADM241/ PADM568  Mã SP: CPUA199 3.999.000 5.299.000 VND -25% CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / socket AM4 Có hàng Giỏ hàng CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / socket AM4 Giá bán: 3.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phiên bản AMD Ryzen 5 2600 có 6 nhân (12 luồng) cho hiệu năng đa nhiệm cao hơn nhiều thế hệ trước. Ngoài ra dòng CPU này có khả năng OC cao cấp càng tăng cường thêm hiệu suất cho hệ thống. Hoàn toàn tương thích với các hệ thống sử dụng thế hệ Chipset thế hệ trước: A320. B350,X370. Sản phẩm này phù hợp các hệ thống máy Gaming, Stream, giải trí Hi-End cao cấp. Đây là dòng CPU đa nhân, đa nhiệm có mức xung nhịp cao phù hợp các hệ thống máy WORKSTATION như dựng hình 3D (3DS MAX, MAYA, Blender, Sketchup...), Render 3D, dựng phim (Adobe Premiere, After Effect, Sony Vegas, Corel Studio...), ứng dụng biên tập ảnh (Photoshop, Lightroom...) và các ứng dụng khác... Mã SP: PCDE390 22.999.000 25.000.000 VND -8% PC Dell Inspiron N5680A , Intel Core i5-8400 (6M Cache, 3,0GHz) , Bộ nhớ trong 8GB DDR4 2400MHz, NVIDIA GTX 1060 3G , 1TB 7,2k RPM SATA 6Gbps , BT 4,0, WLAN b/g/n, LAN , DVD+/-RW, Windows 10 Liên hệ Giỏ hàng PC Dell Inspiron N5680A , Intel Core i5-8400 (6M Cache, 3,0GHz) , Bộ nhớ trong 8GB DDR4 2400MHz, NVIDIA GTX 1060 3G , 1TB 7,2k RPM SATA 6Gbps , BT 4,0, WLAN b/g/n, LAN , DVD+/-RW, Windows 10 Giá bán: 22.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Intel Core i5-8400 (6M Cache, 3.0GHz), 8GB DDR4 2400MHz, 1TB 7200rpm, NVIDIA GTX 1060 3G Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ. + Tặng 01 Phiếu đổ xăng trị giá 300.000đ từ 01/06-23/06/19 or khi hết quà (Nhận quà tại hãng) Mã SP: PCLE***4 Mã SP: INAT017 1.990.000 2.599.000 VND -23% Máy in hoá đơn Antech C80USE Liên hệ Giỏ hàng Máy in hoá đơn Antech C80USE Giá bán: 1.990.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: - Khổ giấy: 80mm ( vùng in 72mm ) - Tốc độ: 250 mm/s - Độ bền đầu in: 100km - đầu in EPSON - Độ phân giải: 203 dpi - Giao tiếp : USB + Lan Khuyến mại: +//Tặng 10 cuộn Giấy in hóa đơn K80 ( GIAY039 ) khi mua 1 sản phẩm thiết bị siêu thị 'Không áp dụng cùng Chương trình " Mua nhiều giảm sốc " Mã SP: LTHP606 25.999.000 29.989.000 VND -13% Laptop HP Gaming Pavilion Power 15-cx0***2TX 5E***PA. Màu đen - BH VIP tận nơi Có hàng Giỏ hàng Laptop HP Gaming Pavilion Power 15-cx0***2TX 5E***PA. Màu đen - BH VIP tận nơi Giá bán: 25.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel Core i7-8750H (2.20 GHz,9MB) Chipset Intel HM370 Bộ nhớ trong 8 GB DDR4-2666Mhz (1 x 8 GB) VGA NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti 4G DDR5 Ổ cứng 1 TB 7200 rpm SATA + 128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD Khuyến mại: Bộ quà tặng trị giá 1.7tr đồng : +/ Balo HP BALO004 /352 +/ Máy in HP Deskjet Ink Advantage 1115 trị giá 1tr đồng INHP207 +/ Mouse wireless HP Z3700 MEHP023 +/ Mouse pad PADM241/568 Mã SP: GHEG402 3.249.000 Ghế Gamer ALPHA GAMER AGKAPPA-BK Black Có hàng Giỏ hàng Ghế Gamer ALPHA GAMER AGKAPPA-BK Black Giá bán: 3.249.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: ► Hỗ trợ cân nặng người dùng tối đa 150kg ► Góc gật gù 10̊ chỉ xuất hiện ở các dòng ghế CAO CẤP ► Kê tay ống thép cứng cáp với lớp đệm tay da PU cao cấp ► Đệm đúc êm ái ► Chiều cao từ lưng ghế 77 cm Mã SP: LTLG005 25.989.000 27.499.000 VND -5% Laptop LG Gram 13ZD980-G,AX52A5 siêu nhẹ, pin siêu lâu - Trắng Vỏ hợp kim Nano Carbon Magnesium Có hàng Giỏ hàng Laptop LG Gram 13ZD980-G,AX52A5 siêu nhẹ, pin siêu lâu - Trắng Vỏ hợp kim Nano Carbon Magnesium Giá bán: 25.989.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel Core i5-8250U (4*1.6GHz/6MB cache) Chipset Bộ nhớ trong 8GB DDR4 VGA Intel UHD 620 Ổ cứng 256GB SSD (thêm 01 khe cắm SSD ) Khuyến mại: Bô quà tặng trị giá 1.5tr đồng: + Túi chống sốc cao cấp TUID***9 + Mouse wireless MEEB086 + Mouse Pad PADM241 Mã SP: LTHP640 21.489.000 22.299.000 VND -4% Laptop HP ENVY 13-ah1011TU 5HZ28PA thiết kế mới nhất / màn hình tràn viền Có hàng Giỏ hàng Laptop HP ENVY 13-ah1011TU 5HZ28PA thiết kế mới nhất / màn hình tràn viền Giá bán: 21.489.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel® Core i5 8265U(1.6Ghz /6MB cache) Chipset Intel Bộ nhớ trong 8GB LPDDR3-2133 Mhz (onboard) VGA Intel® UHD 620 Ổ cứng 256Gb SSD (M.2 2280) Khuyến mại: Bộ quà tặng trị giá ****: + Balo HP BALO004 + Mouse wireless MEEB086 +  Mouse Pad PADM241 /568 Mã SP: LTDE976 25.489.000 25.899.000 VND -2% Laptop Dell Vostro 5481 70175946 i7 /1.55kg/Win 10 Có hàng Giỏ hàng Laptop Dell Vostro 5481 70175946 i7 /1.55kg/Win 10 Giá bán: 25.489.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel Core™ i7 8565U (1.8Ghz, 8MB Cache) Chipset Intel Bộ nhớ trong 8GB DDR4 2666MHz VGA Nvidia Geforce MX130 2G DDR5 Ổ cứng 1TB 5400rpm + 128GB M.2 PCIe NVMe SSD Khuyến mại: Bộ quà tặng trị giá 500K:  + Túi xách TUID064 + Mouse wireless MEEB086 + Mouse Pad PADM241 + Tặng 01 Phiếu đổ xăng trị giá 300.000đ từ 01/06-23/06/19 or khi hết quà (Nhận quà tại hãng)  Xem tất cả Mã SP: MOKI001 3.899.000 Màn hình Kinglight 24,5'' M2559P LED 144Hz Liên hệ Giỏ hàng Màn hình Kinglight 24,5'' M2559P LED 144Hz Giá bán: 3.899.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Kích Thước Màn Hình 24.5 inch Độ Sáng Màn Hình 250 cd/m² Tỉ Lệ Tương Phản Động MEGA 1000:1 Độ Phân Giải Màn Hình 1920x1080) 144Hz Mã SP: MOAS102 Mã SP: PCMN007 6.199.000 PC HNC MINI OFFICE F1 G4400/4G/500G Liên hệ Giỏ hàng PC HNC MINI OFFICE F1 G4400/4G/500G Giá bán: 6.199.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:BH theo linh kiện Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Là chiếc máy hướng đến những người sử dụng văn phòng thông thường với những tác vụ như WORD, EXCEL hay POWERPOINT hay các phần mềm kế toán máy hoàn toàn có thể xử lý mượt mà. Được trang bị đầy đủ cả chuột và bàn phím, khách hàng chỉ cần mua về cài đặt và sử dụng ngay. Ngoài ra HANOICOMPUTER còn trang bị thêm tính năng bắt sóng wifi cho sản phẩm để có thể dễ dàng kết nối internet, mang lại một góc làm việc gọn gàng và đẹp mắt. CPU:Intel Core Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 (Skylake) Bo mạch chủ: Asus H110M-CS RAM:DDR4 Kingston HyperX Fury Black 4G/2400- HX424C15FB/4 HDD:Western Caviar Blue 500GB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 16MB Cache Mã SP: BANG014 1.999.000 Bàn Game Z-Desk Xanh lá 1m2 (Khung kim loại, mặt kính cường lực 8mm) , Liên hệ Giỏ hàng Bàn Game Z-Desk Xanh lá 1m2 (Khung kim loại, mặt kính cường lực 8mm) , Giá bán: 1.999.000 [Chưa bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: - Kích thước : 1200 x 600 x 750mm (Dài x Rộng x Cao) - Khung kim loại sơn tĩnh điện - Mặt kính cường lực 8mm Khuyến mại: Khuyến mại Giảm 10% giá trị sản phẩm Mã SP: TNKT012 3.899.000 Tai nghe Kingston HyperX Cloud Revolver S Black (HX-HSCRS-GM/AS), Có hàng Giỏ hàng Tai nghe Kingston HyperX Cloud Revolver S Black (HX-HSCRS-GM/AS), Giá bán: 3.899.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Chiếc tai nghe cao cấp nhất của Kingston HyperX Phiên bản nâng cấp của Revolver với giả lập âm thanh vòm 7.1 Trang bị USB Soundcard 7.1, chỉ cần cắm và dùng, không cần cài đặt Driver Thiết kế dạng đóng, cho khả năng cách âm cao Khung thép bền bỉ và cứng cáp nhưng vẫn cho cảm giác đeo thoải mái Mã SP: KBFC150 4.499.000 Keyboard Filco Majestouch 2 Candy Lime Brown switch 104 Liên hệ Giỏ hàng Keyboard Filco Majestouch 2 Candy Lime Brown switch 104 Giá bán: 4.499.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:60 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Thương hiệu bàn phím cơ nổi tiếng Nhật Bản Phiên bản Premium đặc biệt mới ra mắt trong năm 2017 Switch 100% Cherry Không đèn Led, nhưng cảm giác gõ phím là tốt nhất trên thị trường Chất liệu nhựa lớp vỏ rất cao cấp cho độ cứng cáp tuyệt đối Mã SP: CAHI199 850.000 Camera HikVision TVI DS-2CE56F1T-ITM Có hàng Giỏ hàng Camera HikVision TVI DS-2CE56F1T-ITM Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 2052(H)*1536(V) Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Tin tức nổi bật » HANOICOMPUTER CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG CHI ... (30-10-20***, 2:09 pm) » Thông Tin Tuyển Dụng (28-07-2017, 2:23 pm) » WEBCAM CHO GAME THỦ RAZER KIYO - NGÔI SAO SÁNG ... (05-04-2019, 8:58 am) » RAZER SEIREN ELITE - CHIẾC MICROPHONE ĐỈNH ... (02-04-2019, 7:50 am) » TAI NGHE STEELSERIES ARCTIS RAW - BƯỚC TIẾN ... (15-03-2019, 10:22 am) Laptop Laptop Gaming Laptop Workstation Laptop Asus Laptop Dell Laptop HP Laptop Lenovo Laptop Acer Laptop Apple Laptop FUJITSU Laptop LG Xem tất cả Mã SP: LTMS283 39.699.000 Laptop MSI GAMING GL63 9SE-831VN i7 9750H / 16GB / 512GB SSD / RTX 2060 6G / 15.6FHD / Win 10 Liên hệ Giỏ hàng Laptop MSI GAMING GL63 9SE-831VN i7 9750H / 16GB / 512GB SSD / RTX 2060 6G / 15.6FHD / Win 10 Giá bán: 39.699.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng (Pin, Adapter BH 12 tháng) Kho hàng: Liên hệ Khuyến mại: Bộ quà tặng trị giá 1tr đồng: + Mouse Logitech Gaming G102 MELO099 + Balo MSI BALO407 + Mouse Pad PADM241 / 568 Mã SP: LTMS288 Mã SP: LTHP688 Mã SP: LTHP608 19.599.000 24.899.000 VND -21% Laptop HP Gaming Pavilion Power 15-cx0179TX 5EF42PA, Màu đen - BH VIP tận nơi Liên hệ Giỏ hàng Laptop HP Gaming Pavilion Power 15-cx0179TX 5EF42PA, Màu đen - BH VIP tận nơi Giá bán: 19.599.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel Core i5-8300H (2.3 GHz,8MB) Chipset Intel HM370 Bộ nhớ trong 8 GB DDR4-2666Mhz (1 x 8 GB) VGA NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4G DDR5 Ổ cứng 1 TB 7200 rpm SATA Khuyến mại: Bộ quà tặng trị giá 800K:  +/ Balo HP BALO004 +/ Tai nghe sành điệu TNGE030 +/ Mouse wireless MEEB086 +/ Mouse Pad PADM241 /568 Mã SP: LTDE995 Mã SP: LTDL013 Mã SP: LTAC604 Mã SP: LTAU143 Mã SP: LTAU112 13.999.000 14.990.000 VND -7% Laptop Asus A510UN-EJ463T i5 8250U 4G/1TB/15.6 Full HD/MX150 2Gb/Win 10/Vàng Có hàng Giỏ hàng Laptop Asus A510UN-EJ463T i5 8250U 4G/1TB/15.6 Full HD/MX150 2Gb/Win 10/Vàng Giá bán: 13.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel Core i5-8250U Processor (4 x 1.6Ghz ),Max Turbo Frequency: 3.40 GHz Bộ nhớ trong 1 x 4GB DDR4, 2400MHz (2 slots) VGA NVIDIA GeForce MX150 (2GB of GDDR5 SDRAM, Bus Width: 64-Bit) ; Intel UHD Graphics 620 Ổ cứng 1TB SATA3 (5400rpm) Ổ quang Khuyến mại: Tặng ngay SSD 120Gb (HDKT057) + Bộ quà Đế làm mát laptop DELM24 +Chuột không dây MEEB086 + Balo/Cặp laptop CAPD061 Mã SP: LTAU129 Máy tính Văn Phòng Máy đồng bộ thương hiệu Máy tính All in one Máy tính mini đa dụng Máy tính để bàn HNC Xem tất cả Mã SP: PCHT028 4.890.000 5.699.000 VND -14% Máy tính INTEL NUC7PJYH Pentium J5005 Có hàng Giỏ hàng Máy tính INTEL NUC7PJYH Pentium J5005 Giá bán: 4.890.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Lưu ý: Sản phẩm chưa bao gồm ổ lưu trữ (SSD / HDD) và RAM. Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCHT030 7.790.000 8.400.000 VND -7% Máy tính Intel NUC Kit NUC8i3BEH i3-8109U ( BOXNUC8i3BEH2 ) Có hàng Giỏ hàng Máy tính Intel NUC Kit NUC8i3BEH i3-8109U ( BOXNUC8i3BEH2 ) Giá bán: 7.790.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCHP392 9.299.000 10.246.500 VND -9% PC HP ProDesk 400 G4 Mini i3 8100T/4GB/500GB/K+M/DOS ( 4SA31PA ) Có hàng Giỏ hàng PC HP ProDesk 400 G4 Mini i3 8100T/4GB/500GB/K+M/DOS ( 4SA31PA ) Giá bán: 9.299.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: PC HP ProDesk 400 G4 Mini - 4SA31PA Bộ vi xử lý Intel Core i3 8100T RAM 4GB/ 500GB HDD/ K+M/ DOS Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCDE424 12.190.000 13.190.000 VND -8% PC Dell OptiPlex 3060 Micro i5 8400T/4GB/500GB/K+M/WL/DOS ( 42OC360004 ) Có hàng Giỏ hàng PC Dell OptiPlex 3060 Micro i5 8400T/4GB/500GB/K+M/WL/DOS ( 42OC360004 ) Giá bán: 12.190.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: PC Dell OptiPlex 3060 Micro - 42OC360004 Bộ vi xử lý Intel Core i5 8400T 3.3 GHz RAM 4GB/ 500GB/ K+M/ WL/ DOS Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCDE400 8.899.000 9.500.000 VND -6% PC Dell Optiplex 3060MT-i381-4G1TBKHDD i3 8100 3,6GHz/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS Có hàng Giỏ hàng PC Dell Optiplex 3060MT-i381-4G1TBKHDD i3 8100 3,6GHz/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS Giá bán: 8.899.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Intel(R) Core i3-8100 Processor (3.6GHz, 6MB) HDD 1TB 7200 rpm SATA 4GB 2666MHz DDR4 Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCDE409 8.899.000 10.000.000 VND -11% PC Dell Optilex 3060 SFF 70166584 i3 8100/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS Có hàng Giỏ hàng PC Dell Optilex 3060 SFF 70166584 i3 8100/4GB/1TB/DVDRW/K+M/DOS Giá bán: 8.899.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3060 SFF,Intel Core i3-8100 (3.60 GHz,6 MB),4GB RAM,1TB HDD,DVDRW,VGA Port,Mouse,Keyboard,Fedora Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCAS105 8.699.000 9.500.000 VND -8% PC Asus Pro D340MC i3 8100/4GB/500GB/DVDRW/K+M/DOS ( I38100015D ) Có hàng Giỏ hàng PC Asus Pro D340MC i3 8100/4GB/500GB/DVDRW/K+M/DOS ( I38100015D ) Giá bán: 8.699.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: PC Asus Pro D340MC - I38100015D Bộ vi xử lý Intel Core i3 8100 RAM 4GB/ HDD 500GB/ DVDRW/ K+M/ DOS Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCHP409 Mã SP: PCAS099 17.499.000 ***.200.000 VND -4% PC Asus All in One V222UAK-BA141T i5 8250U/4GB/1TB + 128GB SSD/21.5FHD/WL/Key+MouseWL/Win10/Đen Có hàng Giỏ hàng PC Asus All in One V222UAK-BA141T i5 8250U/4GB/1TB + 128GB SSD/21.5FHD/WL/Key+MouseWL/Win10/Đen Giá bán: 17.499.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: PC Asus All in One V222UAK-BA141T Bộ vi xử lý Intel Core i5 8250U RAM DDR4 4GB/ 1TB + 128GB SSD/ 21.5FHD/ WL/ Key+Mouse WL / Win10/ Đen Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Mã SP: PCAS098 14.999.000 16.000.000 VND -6% PC Asus All in One V222UAK-BA140T i3 8130U/4GB/1TB + 128GB SSD/21.5FHD/WL/Key+MouseWL/Win10/Đen Có hàng Giỏ hàng PC Asus All in One V222UAK-BA140T i3 8130U/4GB/1TB + 128GB SSD/21.5FHD/WL/Key+MouseWL/Win10/Đen Giá bán: 14.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: PC Asus All in One V222UAK-BA140T Bộ vi xử lý Intel Core i3 8130U RAM DDR4 4GB/ 1TB + 128GB SSD/ 21.5FHD/ WL/ Key+MouseWL/ Win10/ Đen Khuyến mại: Khách hàng chọn 1 trong các chương trình dưới đây (Không áp dụng đồng thời các chương trình khác): +- Giảm 400.000 VNĐ khi mua 3 bộ PC bất kỳ +- Giảm 700.000 VNĐ khi mua 5 bộ PC bất kỳ +- Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua 10 bộ PC bất kỳ Máy chủ & máy trạm PC Workstations Pro HNC Workstations Linh kiện WORKSTATIONS Máy chủ Linh kiện máy chủ Xem tất cả Mã SP: VGLE047 24.990.000 VGA Card nVidia Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Có hàng Giỏ hàng VGA Card nVidia Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 Giá bán: 24.990.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36T Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: - NVIDIA ® Quadro RTX ™ 4000, với kiến trúc NVIDIA Turing ™ và nền tảng NVIDIA RTX, cung cấp hiệu suất tốt nhất. - Quadro RTX 4000 được thiết kế, xây dựng và thử nghiệm dành cho các yêu cầu công việc tính toán trực quan chuyên nghiệp. Được xác nhận trong các máy trạm OEM và được chứng nhận cho các ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp. - Quadro RTX 4000 cung cấp hiệu suất, tính ổn định và độ tin cậy theo yêu cầu của các chuyên gia. Mã SP: VGLE037 11.199.000 VGA Card nVidia Quadro P2000 5GB GDDR5 Có hàng Giỏ hàng VGA Card nVidia Quadro P2000 5GB GDDR5 Giá bán: 11.199.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Sản phẩm Quadro Pascal mới nhất P2000 với 5GB GDDR5. Bổ sung nhiều tính năng mới nhất và hiệu năng cao hơn so với phiên bản trước đó là Quadro M2000. Phù hợp với các máy bộ workstation BAREBONE đang có tại HANOICOMPUTER THAM KHẢO TẠI LINK SAU: MÁY TRẠM WORKSTATIONS BAREBONE GIÁ RẺ Khuyến mại: Chỉ áp dụng 1 trong 3 Khuyến mại: Giảm ngay 300.000đ khi mua lẻ.Giảm ngay 400.000đ khi mua kèm với PC lắp ráp. Giảm ngay 500.000đ khi mua kèm với PC Workstation PCWS / Máy đồng bộ  Mã SP: VGLE041 4.599.000 VGA Card nVidia Quadro P620 2GB GDDR5 Có hàng Giỏ hàng VGA Card nVidia Quadro P620 2GB GDDR5 Giá bán: 4.599.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Nvidia Quadro P620 với 512 nhân CUDA cùng GPU kiến trúc Pascal mới nhất với công nghệ hiển thị tiên tiến, mang lại hiệu suất tuyệt vời cho một loạt ứng dụng chuyên nghiệp. Bộ nhớ Quadro P620 2GB cực nhanh cho phép tạo ra các mô hình 2D / 3D phức tạp. Thiết kế nhỏ gọn, linh động và đơn giản làm cho nó tương thích với hầu hết không gian trong mọi vỏ case. Hỗ trợ màn hình 4K HDR cho phép bạn mở rộng với không gian làm việc trực quan và chi tiết. Khuyến mại: Chỉ áp dụng 1 trong 3 Khuyến mại:Giảm ngay 200,000đ khi mua lẻ, Giảm ngay 300,000đ khi mua kèm với PC lắp ráp,Giảm ngay 400,000đ khi mua kèm với PC Workstation PCWS / Máy đồng bộ  Mã SP: SEHP123 16.190.000 17.990.000 VND -10% Server HPE ML10 Gen9 E3-1225v5/8GB/1TB HDD/DVDRW/300W/DOS (845678-375) Có hàng Giỏ hàng Server HPE ML10 Gen9 E3-1225v5/8GB/1TB HDD/DVDRW/300W/DOS (845678-375) Giá bán: 16.190.000 Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Máy chủ HPE ML10 Gen9 (845678-375) Bộ vi xử lý Intel Xeon E3-1225v5 RAM 8GB/ 1TB HDD/ DVDRW/ 300W Mã SP: SEDE027 17.999.000 Server Dell PowerEdge T30 Xeon E3-1225v5 3.3Ghz/8GB 2133Mhz ECC/1TB/DVD-RW/Dos Có hàng Giỏ hàng Server Dell PowerEdge T30 Xeon E3-1225v5 3.3Ghz/8GB 2133Mhz ECC/1TB/DVD-RW/Dos Giá bán: 17.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Server Dell PowerEdge T30 Intel Xeon E3-1225v5 RAM 8GB 2133Mhz ECC HDD 1TB/ DVD-RW/ Dos Mã SP: WSDE023 53.999.000 Workstation Dell Precision T5820 W 2123/16Gb (2*8Gb)/1TB+SSD256/P2000 5Gb/DVDRW/Key/Mouse/Win10 Pro/70154203 Liên hệ Giỏ hàng Workstation Dell Precision T5820 W 2123/16Gb (2*8Gb)/1TB+SSD256/P2000 5Gb/DVDRW/Key/Mouse/Win10 Pro/70154203 Giá bán: 53.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Máy tính trạm Dell Precision 5820 Tower Intel Xeon W-2123(3.60 GHz,8.25 MB) 2x8GB RAM 1TB HDD,256GB SSD 5GB NVIDIA Quadro P2000,Mouse,Keyboard,Win 10 Pro Khuyến mại: Tặng SSD 240GB (HDWD227) trị giá 1.290.000 VNĐ+/ Mua 3 bộ tặng 1.000.000 VNĐ.+/Mua 5 bộ tặng 3.000.000 VNĐ.+/Mua 10 bộ tặng 7.000.000 VNĐ Mã SP: WSDE029 30.999.000 32.299.000 VND -4% Workstation Dell T3620 i7-6700/16Gb (2*8Gb)/1TB/VGA P1000 4Gb/DVDRW/Key/Mouse/70160395 Có hàng Giỏ hàng Workstation Dell T3620 i7-6700/16Gb (2*8Gb)/1TB/VGA P1000 4Gb/DVDRW/Key/Mouse/70160395 Giá bán: 30.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Workstation Dell Precision T3620 Bộ vi xử lý Intel Core i7 6700 RAM 16GB DDR4 (2x8GB) / HDD 1TB Card xử lý đồ họa Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5 Khuyến mại: Tặng SSD 240GB (HDWD227) trị giá 1.290.000 VNĐ+/ Mua 3 bộ tặng 1.000.000 VNĐ.+/Mua 5 bộ tặng 3.000.000 VNĐ.+/Mua 10 bộ tặng 7.000.000 VNĐ Mã SP: WSDE034 28.499.000 28.999.000 VND -2% Workstation Dell T3630 E2124G/16Gb (2*8Gb)/2TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/Key/Mouse/42PT3630D05 Có hàng Giỏ hàng Workstation Dell T3630 E2124G/16Gb (2*8Gb)/2TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/Key/Mouse/42PT3630D05 Giá bán: 28.499.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Workstation Dell Precision 3630 Tower - 42PT3630D05 CPU Intel Xeon E2124G RAM 16Gb (2*8Gb)/ 1TB/ VGA P620 2Gb/ DVDRW/ Key/ Mouse Khuyến mại: Tặng SSD 240GB (HDWD227) trị giá 1.290.000 VNĐ+/ Mua 3 bộ tặng 1.000.000 VNĐ.+/Mua 5 bộ tặng 3.000.000 VNĐ.+/Mua 10 bộ tặng 7.000.000 VNĐ Mã SP: WSDE031 26.999.000 27.999.000 VND -4% Workstation Dell T3630 i7-8700/8Gb (2*4Gb)/1TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/Key/Mouse/42PT3630D02 Có hàng Giỏ hàng Workstation Dell T3630 i7-8700/8Gb (2*4Gb)/1TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/Key/Mouse/42PT3630D02 Giá bán: 26.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Workstation Dell Precision 3630 Tower - 42PT3630D02 CPU Intel Core i7-8700 RAM 8Gb (2*4Gb)/ 1TB/ VGA P620 2Gb/ DVDRW/ Key/ Mouse Khuyến mại: Tặng SSD 240GB (HDWD227) trị giá 1.290.000 VNĐ+/ Mua 3 bộ tặng 1.000.000 VNĐ.+/Mua 5 bộ tặng 3.000.000 VNĐ.+/Mua 10 bộ tặng 7.000.000 VNĐ Mã SP: WSDE038 24.999.000 25.999.000 VND -4% Workstation Dell Precision T3630 Tower E2124G/8Gb (2*4Gb)/1TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/K/M/70172469 Có hàng Giỏ hàng Workstation Dell Precision T3630 Tower E2124G/8Gb (2*4Gb)/1TB/VGA P620 2Gb/DVDRW/K/M/70172469 Giá bán: 24.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Workstation Dell Precision T3630 Tower - 70172469 Bộ vi xử lý Intel Xeon E2124G RAM 8Gb (2*4Gb)/ 1TB VGA Nvidia Quadro P620 2Gb/ DVDRW/ K/ M Khuyến mại: Tặng SSD 240GB (HDWD227) trị giá 1.290.000 VNĐ+/ Mua 3 bộ tặng 1.000.000 VNĐ.+/Mua 5 bộ tặng 3.000.000 VNĐ.+/Mua 10 bộ tặng 7.000.000 VNĐ LINH KIỆN MÁY TÍNH Mainboard - Bo mạch chủ CPU - Bộ vi xử lý RAM - Bộ nhớ trong Ổ cứng HDD Ổ cứng SSD ODD - Ổ đĩa quang VGA - Card màn hình Card âm thanh Case - Vỏ máy tính PSU - Nguồn máy tính Xem tất cả Mã SP: CPUI301 13.499.000 14.499.000 VND -7% CPU Intel Core i9 9**** 3.6 GHz turbo up to 5.0 GHz /8 Cores 16 Threads/16MB /Socket 1151/Coffee Lake Có hàng Giỏ hàng CPU Intel Core i9 9**** 3.6 GHz turbo up to 5.0 GHz /8 Cores 16 Threads/16MB /Socket 1151/Coffee Lake Giá bán: 13.499.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ vi xử lý Intel Core i9 9****, 8 nhân 16 luồng, 16MB cache Là sản phẩm dựa trên kiến trúc Coffee Lake Refresh thế hệ mới nhất Bộ vi xử lý này có tần số cơ bản là 3.6 GHz turbo lên tới 5.0 GHz. Mức TDP 95W Hỗ trợ RAM DDR4 2666 / Dual Channel Mã SP: CPUI290 8.390.000 CPU Intel Xeon E-2136 3.3 GHz Turbo up to 4.5GHz / 12MB / 6 Cores, 12 Threads / LGA 1151 Liên hệ Giỏ hàng CPU Intel Xeon E-2136 3.3 GHz Turbo up to 4.5GHz / 12MB / 6 Cores, 12 Threads / LGA 1151 Giá bán: 8.390.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mã SP: VGAS410 3.599.000 Vga Card ASUS ROG STRIX RX570 - O4G GAMING Liên hệ Giỏ hàng Vga Card ASUS ROG STRIX RX570 - O4G GAMING Giá bán: 3.599.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mã SP: CPUA199 3.999.000 5.299.000 VND -25% CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / socket AM4 Có hàng Giỏ hàng CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz (3.9 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads / socket AM4 Giá bán: 3.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phiên bản AMD Ryzen 5 2600 có 6 nhân (12 luồng) cho hiệu năng đa nhiệm cao hơn nhiều thế hệ trước. Ngoài ra dòng CPU này có khả năng OC cao cấp càng tăng cường thêm hiệu suất cho hệ thống. Hoàn toàn tương thích với các hệ thống sử dụng thế hệ Chipset thế hệ trước: A320. B350,X370. Sản phẩm này phù hợp các hệ thống máy Gaming, Stream, giải trí Hi-End cao cấp. Đây là dòng CPU đa nhân, đa nhiệm có mức xung nhịp cao phù hợp các hệ thống máy WORKSTATION như dựng hình 3D (3DS MAX, MAYA, Blender, Sketchup...), Render 3D, dựng phim (Adobe Premiere, After Effect, Sony Vegas, Corel Studio...), ứng dụng biên tập ảnh (Photoshop, Lightroom...) và các ứng dụng khác... Mã SP: CPUA202 8.499.000 CPU AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz (4.3 GHz with boost) / 20MB / 8 cores 16 threads / socket AM4 Có hàng Giỏ hàng CPU AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz (4.3 GHz with boost) / 20MB / 8 cores 16 threads / socket AM4 Giá bán: 8.499.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phiên bản AMD Ryzen 7 2700x có 8 nhân (16 luồng) cho hiệu năng đa nhiệm cao hơn nhiều thế hệ trước. Ngoài ra dòng CPU này có khả năng OC cao cấp càng tăng cường thêm hiệu suất cho hệ thống với hỗ trợ tính năng XFR (eXtended Frequency Range). Hoàn toàn tương thích với các hệ thống sử dụng thế hệ Chipset thế hệ trước: A320. B350,X370. Sản phẩm này phù hợp các hệ thống máy Gaming, Stream, giải trí Hi-End cao cấp. Đây là dòng CPU đa nhân, đa nhiệm có mức xung nhịp cao phù hợp các hệ thống máy WORKSTATION như dựng hình 3D (3DS MAX, MAYA, Blender, Sketchup...), Render 3D, dựng phim (Adobe Premiere, After Effect, Sony Vegas, Corel Studio...), ứng dụng biên tập ảnh (Photoshop, Lightroom...) và các ứng dụng khác... Mã SP: VGMS338 7.290.000 Vga Card MSI GTX 1660 GAMING X 6G Có hàng Giỏ hàng Vga Card MSI GTX 1660 GAMING X 6G Giá bán: 7.290.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: MBAS500 5.399.000 5.699.000 VND -5% Mainboard ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING Có hàng Giỏ hàng Mainboard ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING Giá bán: 5.399.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: RAAV124 2.290.000 DDRam 4 AVEXIR 16GB/2400 (1*16GB) 1COB - Core (Tản nhiệt -Led xanh) Có hàng Giỏ hàng DDRam 4 AVEXIR 16GB/2400 (1*16GB) 1COB - Core (Tản nhiệt -Led xanh) Giá bán: 2.290.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: HDSA098 Mã SP: VGMS258 4.999.000 Vga Card MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G Liên hệ Giỏ hàng Vga Card MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G Giá bán: 4.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Liên hệ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Máy in Máy fax Máy scan ảnh Mực máy in, Phụ kiện Bộ lưu điện Máy chiếu & Phụ kiện Máy Photocopy Máy hủy tài liệu Máy chấm công Máy đếm tiền Xem tất cả Mã SP: SMMI002 2.990.000 4.000.000 VND -25% Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 2S Có hàng Giỏ hàng Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 2S Giá bán: 2.990.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Màn hình OLED rõ ràng hiển thị chỉ số PM 2.5 thời gian thực, nhiệt độ, độ ẩm, liên kết WiFi và chế độ làm việc, cho phép bạn giám sát chất lượng không khí của ngôi nhà một cách dễ dàng Bộ lọc ba lớp tối ưu - Bộ lọc thùng 360 độ cho Máy lọc không khí Xiaomi - Tích hợp hiệu quả ban đầu, ba lớp lọc than hoạt tính - Bộ lọc 3 lớp loại bỏ 99,99% hạt PM2.5 Mã SP: SMMI003 4.190.000 5.800.000 VND -28% Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier PRO Có hàng Giỏ hàng Máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier PRO Giá bán: 4.190.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: INEP086 2.390.000 2.899.000 VND -***% Epson Epson L120 in phun màu đơn năng Có hàng Giỏ hàng Epson Epson L120 in phun màu đơn năng Giá bán: 2.390.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: - Chức năng : Print - Khổ giấy: A4/A5 - Cổng giao tiếp: USB - Dùng mực: Epson T6641/T6642/T6643/T6644 Mã SP: INEP095 3.190.000 3.599.000 VND -11% Epson L310 in phun màu đơn năng Có hàng Giỏ hàng Epson L310 in phun màu đơn năng Giá bán: 3.190.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: - Chức năng : Print - Khổ giấy: A4/A5 - Cổng giao tiếp: USB - Dùng mực: Epson T6641/T6642/T6643/T6644 Mã SP: INEP121 3.690.000 4.000.000 VND -8% Máy in Epson L1110 - In phun mầu Có hàng Giỏ hàng Máy in Epson L1110 - In phun mầu Giá bán: 3.690.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: INBR048 2.690.000 2.699.000 VND -0% Brother HL-2321D-In Laser Có hàng Giỏ hàng Brother HL-2321D-In Laser Giá bán: 2.690.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: - Chức năng: Print - Khổ giấy: A4/A5 - In đảo mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Dùng mực: TN-2385, drum DR-2385. Mã SP: INCA105 4.349.000 4.799.000 VND -9% Máy In Canon MF241D in đen trắng đa năng ( in , scan , copy ) Có hàng Giỏ hàng Máy In Canon MF241D in đen trắng đa năng ( in , scan , copy ) Giá bán: 4.349.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: - Chức năng: Print/ Copy/ Scan - Khổ giấy: A4/A5 - In đảo mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB - Dùng mực: Canon 337 Mã SP: INHP251 1.939.000 2.599.000 VND -25% Máy In HP Laserjet Pro M15a W2G50A –Laser đen trắng Có hàng Giỏ hàng Máy In HP Laserjet Pro M15a W2G50A –Laser đen trắng Giá bán: 1.939.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Loại máy Laserjet Pro M15a Bộ nhớ 8 Mb Tốc độ in *** trang / phút Độ phân giải 600 x 600 dpi Khổ giấy A4; A5; A6; Postcards; Envelopes (C5, DL). Khuyến mại: Tặng thẻ điện thoại Mobi 100.000 (THEK034) hoặc trừ thẳng tiền mặt 100.000 VND Mã SP: INHP176 5.190.000 6.190.000 VND -16% Máy In HP OfficeJet 7110 - In phun mầu Có hàng Giỏ hàng Máy In HP OfficeJet 7110 - In phun mầu Giá bán: 5.190.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành: 12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter Chất lượng in đen (tốt nhất) Lên đến 600 x 1200 dpi Chất lượng in màu (tốt nhất) Lên đến 4800 x 1200 dpi màu Khổ giấy: A4 / A3 Kết nối: USB 2.0 / Ethernet/ Không dây 802,11b/g/n Mã SP: INHP226 13.990.000 15.000.000 VND -7% Máy In HP LaserJet MFP M436n – W7U01A Đen trắng đa năng Có hàng Giỏ hàng Máy In HP LaserJet MFP M436n – W7U01A Đen trắng đa năng Giá bán: 13.990.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: - Máy in Đa năng đen trắng ( Copy/ Print/ Scan ) - Khổ giấy : A3/A4 - In đảo mặt : Không - Kết nối : USB / LAN TB siêu thị & Cửa hàng Đầu đọc mã vạch Máy in hóa đơn Máy in mã vạch, tem nhãn Máy bán hàng POS Máy kiểm kho tự động Phần mềm bán hàng Vật tư, phụ kiện Cash đựng tiền Cổng từ an ninh Bộ gỡ khử từ Xem tất cả Mã SP: INXP002 590.000 999.000 VND -41% Máy in hóa đơn XPrinter XP-58IIH (khổ 58mm, in nhiệt) Có hàng Giỏ hàng Máy in hóa đơn XPrinter XP-58IIH (khổ 58mm, in nhiệt) Giá bán: 590.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: In nhiệt, cắt giấy răng cưa Khổ giấy: 58mm, tốc độ 90mm/s, mật độ 348 điểm/dòng Độ bền đầu in: 100km Kết nối: USB, có RJ11 kết nối két đựng tiền HĐH: Windows XP/7/8/10, Linux Khuyến mại: +/Tặng 10 cuộn Giấy in hóa đơn K57 ( GIAY038 ) khi mua 1 sản phẩm thiết bị siêu thị +/Giảm 5% khi mua 2 sản phẩm thiết bị siêu thị +/Giảm 7% khi mua 3 sản phẩm thiết bị siêu thị +/Giảm 10% khi mua từ 4 sản phẩm thiết bị siêu thị ( Không áp dụng cho vật tư , phụ kiện ) Mã SP: INTS002 899.000 1.100.000 VND -***% Máy in hóa đơn Tysso PRP-58T Có hàng Giỏ hàng Máy in hóa đơn Tysso PRP-58T Giá bán: 899.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:14 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Khuyến mại: +//Tặng 10 cuộn Giấy in hóa đơn K80 ( GIAY039 ) khi mua 1 sản phẩm thiết bị siêu thị 'Không áp dụng cùng Chương trình " Mua nhiều giảm sốc " Mã SP: INRT001 2.590.000 3.300.000 VND -22% Máy in hóa đơn HPRT FOS80FE full cổng Có hàng Giỏ hàng Máy in hóa đơn HPRT FOS80FE full cổng Giá bán: 2.590.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Công nghệ: in nhiệt trực tiếp Độ phân giải: 203 dpi (8 chấm / mm) Tốc độ in tối đa: 230 mm / giây Chiều rộng in tối đa: 72 mm Giao diện: USB chuẩn loại B, COM cổng nối tiếp, ngăn kéo tiền mặt Khuyến mại: +/Tặng 10 cuộn Giấy in hóa đơn K80 ( GIAY039 ) khi mua 1 sản phẩm thiết bị siêu thị 'Không áp dụng cùng Chương trình " Mua nhiều giảm sốc " Mã SP: INHW004 4.090.000 4.500.000 VND -9% Máy in mã vạch Honeywell PC42T Plus Có hàng Giỏ hàng Máy in mã vạch Honeywell PC42T Plus Giá bán: 4.090.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành: 12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Khuyến mại: +//Giảm 5% khi mua 2 sản phẩm thiết bị siêu thị +//Giảm 7% khi mua 3 sản phẩm thiết bị siêu thị +//Giảm 10% khi mua từ 4 sản phẩm thiết bị siêu thị ( Không áp dụng cho vật tư , phụ kiện ) Mã SP: INGO002 3.799.000 4.500.000 VND -16% Máy in mã vạch Godex G500 Có hàng Giỏ hàng Máy in mã vạch Godex G500 Giá bán: 3.799.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Ưu điểm nổi bật - Phương thức in nhiệt tiên tiến - Chất lượng in sắc nét - Khả năng kết nối tốt - Linh hoạt khi sử dụng Khuyến mại: +//Giảm 5% khi mua 2 sản phẩm thiết bị siêu thị +//Giảm 7% khi mua 3 sản phẩm thiết bị siêu thị +//Giảm 10% khi mua từ 4 sản phẩm thiết bị siêu thị ( Không áp dụng cho vật tư , phụ kiện ) Mã SP: MAVA095 690.000 Máy đọc mã vạch Symble SB-1258 Có hàng Giỏ hàng Máy đọc mã vạch Symble SB-1258 Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Máy đọc mã vạch Symble SB 1258 - Bao gồm chân đế Đọc mã vạch công nghệ laser đơn tia, đọc mã vạch 1D Tốc độ 300 dòng/s / Khoảng cách quét 0 - 250 mm Chịu được rơi ở độ cao 3 m Khuyến mại: Không áp dụng cùng Chương trình " Mua nhiều giảm sốc " Mã SP: MAVA004 1.990.000 2.399.000 VND -17% Máy Đọc Mã Vạch Symbol LS2208 Có hàng Giỏ hàng Máy Đọc Mã Vạch Symbol LS2208 Giá bán: 1.990.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208 cung cấp khả năng quét nhanh, đáng tin cậy trong một thiết kế thuận tiện, nhẹ nhàng. Phạm vi làm việc rộng — từ tiếp xúc gần tới 17 inch — khiến thiết bị này trở thành sản phẩm lý tưởng cho môi trường bán lẻ, bệnh viện, giáo dục... Khuyến mại: +//Giảm 5% khi mua 2 sản phẩm thiết bị siêu thị +//Giảm 7% khi mua 3 sản phẩm thiết bị siêu thị +//Giảm 10% khi mua từ 4 sản phẩm thiết bị siêu thị ( Không áp dụng cho vật tư , phụ kiện ) Mã SP: MAVA098 1.890.000 2.390.000 VND -21% Máy đọc mã vạch Zebex Z-3190 Có hàng Giỏ hàng Máy đọc mã vạch Zebex Z-3190 Giá bán: 1.890.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Khuyến mại: Không áp dụng cùng Chương trình " Mua nhiều giảm sốc " Mã SP: MAVA078 1.690.000 2.500.000 VND -32% Máy đọc mã vạch Honeywell HH360 Có hàng Giỏ hàng Máy đọc mã vạch Honeywell HH360 Giá bán: 1.690.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: - Công nghệ: Linear-Imager - Số tia quét: Đơn tia - Hình ảnh: 1D - Tốc độ quét: 300 scan lines/second - Độ mịn mã vạch : 3.5 Mil Khuyến mại: Không áp dụng cùng Chương trình " Mua nhiều giảm sốc " Mã SP: MAVA058 1.490.000 Máy Đọc Mã Vạch Datalogic QW2120 Có hàng Giỏ hàng Máy Đọc Mã Vạch Datalogic QW2120 Giá bán: 1.490.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Máy Đọc Mã Vạch Datalogic QW2120 Đọc mã vạch 1D quét CCD, hỗ trợ Green Spot, tự động hoặc bấm nút, đọc mã 1D. Tốc độ: 400scan/s / Độ bền (chuẩn IP): Chịu được độ rơi 1.5m (chuẩn IP42) Ứng dụng: Siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện... Gaming Gear & Console Gaming Console Bàn phím chơi game Chuột chơi game Bàn di chuột chơi game Tai nghe chơi game Bàn ghế gaming cao cấp Kính chơi Game Xem tất cả Mã SP: GPMI021 1.899.000 Tay game không dây Xbox One S - Phantom Black Có hàng Giỏ hàng Tay game không dây Xbox One S - Phantom Black Giá bán: 1.899.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:3 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phụ kiện bao gồm : 02 Pin và sách hướng dẫn Kết nối không cần Receiver Tương thích với Window 10 * Hướng dẫn kết nối với PC : www.hanoicomputer.vn/huong-dan-ket-noi-tay-game-xbox-khong-day/a1191.html Mã SP: GPSO010 1.349.000 GamePad Sony PS4 DUALSHOCK 4 Wireless Controller Green CUH-ZCT2G16 Có hàng Giỏ hàng GamePad Sony PS4 DUALSHOCK 4 Wireless Controller Green CUH-ZCT2G16 Giá bán: 1.349.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Gamepad không dây cho PS4 và PC Pin sạc : 1000 mAh, hỗ trợ sạc qua cable micro USB (không theo kèm tay game) Kết nối với PC qua Bluetooth Phần mềm hỗ trợ : https://github.com/Ryochan7/DS4Windows/releases Khuyến mại: Tặng Giắc USB Bluetooth 4,0 Orico BTA-403 (GIAC114) Mã SP: GAME127 7.999.000 8.999.000 VND -11% Máy chơi game game SONY Playstation PS4 SLIM 500GB CUH-22***A B01 Liên hệ Giỏ hàng Máy chơi game game SONY Playstation PS4 SLIM 500GB CUH-22***A B01 Giá bán: 7.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Hệ máy : Asia Model : CUH - 2000 Series Sản phẩm Fullbox bao gồm : 01 tay game 01 cáp HDMI Khuyến mại: Tặng 02 đĩa game hot: Đĩa game God of War -PCAS05061(DIAD152)+Đĩa game Marvel’s Spider-Man -PCAS05075 (DIAD153) Mã SP: GPMI015 799.000 Tay Game có dây Microsoft Xbox 360 ( Refurbished ), Đen. Có hàng Giỏ hàng Tay Game có dây Microsoft Xbox 360 ( Refurbished ), Đen. Giá bán: 799.000 [Chưa bao gồm VAT] Bảo hành:6 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Tay cầm có dây chất lượng rất tốt của hãng Microsoft Dễ dàng sử dụng, tương thích tốt với hệ điều hành Windows và các tựa game mới nhất Chức năng rung hỗ trợ tối đa các game có tính năng rung Mã SP: GAME129 10.449.000 Máy chơi game PS4 Pro FIFA 19 (STD) PLAS-10252HF Có hàng Giỏ hàng Máy chơi game PS4 Pro FIFA 19 (STD) PLAS-10252HF Giá bán: 10.449.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Hệ máy : Asia Model : CUH - 7000 series Sản phẩm Fullbox bao gồm : 01 tay game 01 cáp HDMI Khuyến mại: Tặng đĩa Game PS4 - FIFA 2019 (ASIA) (diad147) Mã SP: DIAD147 1.349.000 Đĩa game PS4 - FIFA 2019 (ASIA) Liên hệ Giỏ hàng Đĩa game PS4 - FIFA 2019 (ASIA) Giá bán: 1.349.000 [Chưa bao gồm VAT] Bảo hành: Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Ngày phát hành ban đầu: 28 tháng 9, 20*** Khung phần mềm: Frostbite Nhà xuất bản: Electronic Arts Loạt trò chơi: FIFA Thể loại : Thể thao, bóng đá Mã SP: GHEG472 7.999.000 Ghế Gamer Soleseat Bumblebee C02 Black/Orange/Whie Có hàng Giỏ hàng Ghế Gamer Soleseat Bumblebee C02 Black/Orange/Whie Giá bán: 7.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: GHEG364 7.999.000 9.999.000 VND -20% Ghế Gamer AKRacing Overture K601O ROG Black/grey/red, Có hàng Giỏ hàng Ghế Gamer AKRacing Overture K601O ROG Black/grey/red, Giá bán: 7.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phiên bản đặc biệt Republic of Gamers (ROG)số lượng hạn chế. Chất liệu: Da PU cao cấp Kê tay: có thể nâng lên Khung chân: kim loại siêu cứng,sơn tĩnh điện đen Trọng lượng tối đa: 170kg Mã SP: GHEG344 10.999.000 11.999.000 VND -8% Ghế Gamer Noblechairs EPIC Series Black /Red (Ultimate Chair Germany) Có hàng Giỏ hàng Ghế Gamer Noblechairs EPIC Series Black /Red (Ultimate Chair Germany) Giá bán: 10.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Noblechairs là thương hiệu ghế Gaming cao cấp của Đức (Germanny) - Được làm bằng da PU cao cấp, cho cảm giác êm và mềm mại. - Đệm ghế được làm từ cao su thiên nhiên đúc nguyên khối. - Khung được làm bằng hợp kim thép siêu cứng và bền bỉ Mã SP: GHEG404 2.799.000 3.249.000 VND -14% Ghế Gamer ALPHA GAMER AGKAPPA-BK-GRN Black/Green Có hàng Giỏ hàng Ghế Gamer ALPHA GAMER AGKAPPA-BK-GRN Black/Green Giá bán: 2.799.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Hỗ trợ cân nặng người dùng tối đa 150kg Góc gật gù 10̊ chỉ xuất hiện ở các dòng ghế CAO CẤP Kê tay ống thép cứng cáp với lớp đệm tay da PU cao cấp Đệm đúc êm ái Chiều cao từ lưng ghế 77 cm GAMING GEAR, PHỤ KIỆN GAME Ba lô, túi xách Gamepad Vô Lăng chơi Game Máy chơi Game Games bản quyền Phụ kiện PS4 Phụ kiện Game khác. Xem tất cả Mã SP: KBCS055 3.989.000 Keyboard Corsair K70 MK2 Low Profile Cherry Red Switch Có hàng Giỏ hàng Keyboard Corsair K70 MK2 Low Profile Cherry Red Switch Giá bán: 3.989.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bàn phím cơ cao cấp đến từ Corsair Thiết kế mỏng độc đáo và bắt mắt Hệ thống Led RGB 16,8 triệu màu Loại switch Cherry công nghệ mới Low Profile Tín hiệu được đáp ứng nhanh và chính xác hơn Mã SP: KBCS049 4.449.000 Keyboard Corsair K70 RGB MK,2 SE Mechanical Cherry MX Speed Có hàng Giỏ hàng Keyboard Corsair K70 RGB MK,2 SE Mechanical Cherry MX Speed Giá bán: 4.449.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phiên bản nâng cấp và thay thế cho Corsair K70 RGB Phiên bản đặc biệt của K70 RGB MK2 có tông màu trắng Sử dụng Switch Cherry MX RGB chất lượng cao cấp nhất Đi kèm sẵn Keycap PBT Doubleshot, cho cảm giác gõ tuyệt vời Hệ thống Led RGB 16,8 triệu màu tùy chỉnh qua Driver CUE* Mã SP: KBRZ070 4.499.000 Keyboard Razer Blackwidow Elite - Mechanical Gaming Có hàng Giỏ hàng Keyboard Razer Blackwidow Elite - Mechanical Gaming Giá bán: 4.499.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phiên bản cao cấp nhất của dòng phím Razer Blackwidow Tất cả các loại switch đều được tối ưu cho game thủ 3 loại switch Yellow, Orange, Green cho đặc tính khác nhau Tuổi thọ lên tới 80 triệu lượt nhấn Trang bị thêm cụm phím Media riêng biệt Mã SP: TNKT0*** 1.099.000 Tai nghe Kingston HyperX Earbuds ( HX-HSCEB-RD Có hàng Giỏ hàng Tai nghe Kingston HyperX Earbuds ( HX-HSCEB-RD Giá bán: 1.099.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Mẫu tai nghe Earbuds đầu tiên của Kingston Thiết kế đeo thoải mái với 3 cặp đệm dự phòng Kết nối với giắc 3.5mm quen thuộc Chất lượng âm thanh tuyệt vời trong tầm giá Thích hợp với mọi thiết bị di động và máy chơi game Mã SP: TNSS080 1.***9.000 Tai nghe Steelseries Arctis RAW (61496) Có hàng Giỏ hàng Tai nghe Steelseries Arctis RAW (61496) Giá bán: 1.***9.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Tai nghe chơi game giá rẻ của Steelseries Thiết kế Fullsize Overear, bao trùm toàn bộ vành tai Chất liệu đệm mềm mại, thoải mái Công nghệ màng loa nam châm Neodymium Kích cỡ màng loa 40mm Khuyến mại: KM 01 Túi đựng tai nghe SteelSeries (TUIC003) + 01 Băng đô Steelseries (KHAN016 +KHAN019 +KHAN020 +KHAN021 +KHAN022 +KHAN023) Áp dụng đến khi hết quà . Mã SP: MEZO022 2.249.000 Mouse Zowie BenQ EC2-B CS:GO Edition Có hàng Giỏ hàng Mouse Zowie BenQ EC2-B CS:GO Edition Giá bán: 2.249.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Là phiên bản đặc biệt của chuột Zowie ECB Series Nổi bật với màu sắc và logo tựa game CSGO nổi tiếng Mắt cảm biến Pixart 3360, độ chính xác cao nhất thế giới Thiết kế công thái học, tạo cảm giác bắn súng FPS hoàn hảo Được tặng kèm 2 bộ Feet chuột để thay thế khi cần Mã SP: MERZ085 2.549.000 Mouse Razer Mamba Wireless Có hàng Giỏ hàng Mouse Razer Mamba Wireless Giá bán: 2.549.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Chuột chơi game không dây đến từ Razer Độ trễ tín hiệu = 0 Mắt cảm biến siêu chính xác, Pixart 3389 với 450IPS Thời lượng pin 50 giờ sử dụng Thiết kế công thái học tuyệt vời Mã SP: MESS100 639.000 Mouse Steelseries Rival 105 2019 Edition (62415) Có hàng Giỏ hàng Mouse Steelseries Rival 105 2019 Edition (62415) Giá bán: 639.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Chuột chơi game giá rẻ mới nhất của Steelseries Hệ thống Led RGB 16,8 triệu màu Thiết kế đối xứng gần giống với Steelseries Kana Nút bấm với tuổi thọ 20 triệu lượt nhấn Mắt cảm biến custom Pixart S3059 Khuyến mại: KM 01 Băng đô Steelseries (KHAN016 +KHAN019 +KHAN020 +KHAN021 +KHAN022 +KHAN023) Áp dụng đến khi hết quà  Mã SP: MELO113 3.799.000 Mouse Logitech G903 Lightspeed Wireless Gaming, Có hàng Giỏ hàng Mouse Logitech G903 Lightspeed Wireless Gaming, Giá bán: 3.799.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Chuột chơi game cao cấp nhất của Logitech Công nghệ sạc không dây độc quyền trên bàn di POWERPLAY Có thể sử dụng để chơi game không dây và có dây Có thể sạc bằng dây hoặc sạc không dây Mắt cảm biến Pixart 3366 cho độ chính xác tuyệt đối Mã SP: MEZO012 1.599.000 Mouse Zowie BenQ ZA12 Optical USB - Gaming, Có hàng Giỏ hàng Mouse Zowie BenQ ZA12 Optical USB - Gaming, Giá bán: 1.599.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Chuột chơi game được sử dụng phổ biến bởi các game thủ chuyên nghiệp Thiết kế dành cho game thủ thuận cả hai tay, hợp với kiểu cầm Palm và Claw Grip Mắt cảm biến Pixart PMW 3310 lừng danh với gia tốc = 0. Cho những pha xử lý chính xác tuyệt đối Không cần driver, chỉ cần cắm chuột và sử dụng Có thể điều chỉnh tần số đáp ứng tín hiệu 125/500/1000Hz Tản nhiệt - Cooling Tản nhiệt nước cho PC Tản nhiệt khí cho PC Linh phụ kiện tản nhiệt nước Các sản phẩm Modding Xem tất cả Mã SP: FANC599 5.999.000 Tản nhiệt nước Custom Freezemod Rainbow RGB Kit ( Intel LGA 115X - 20XX ) Có hàng Giỏ hàng Tản nhiệt nước Custom Freezemod Rainbow RGB Kit ( Intel LGA 115X - 20XX ) Giá bán: 5.999.000 [Chưa bao gồm VAT] Bảo hành:6 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Khuyến mại: Fitting chống bọt Barrow(FITT230),500ml nước cất chuyên dụng (NUOC057) +/ Tặng 2 Fitting Freezemod G1/4 Plug Silver (FITT219) +/ KHUYẾN CÁO: Khách hàng cần mua thêm DUNG DỊCH TẢN NHIỆT CHUYÊN DỤNG CHỐNG ĂN MÒN VÀ CHỐNG ĐÓNG CẶN, RÊU TẢO (https://www.hanoicomputer.vn/tim?scat_id=0&q=nuek) Mã SP: FANC547 3.999.000 Tản nhiệt nước Custom Freezemod Elite RGB kit ( Intel LGA 115x - 20xx l AMD AM4 ) Có hàng Giỏ hàng Tản nhiệt nước Custom Freezemod Elite RGB kit ( Intel LGA 115x - 20xx l AMD AM4 ) Giá bán: 3.999.000 [Chưa bao gồm VAT] Bảo hành:6 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Freezemod Elite RGB là bộ sản phẩm tản nhiệt nước Custom ống cứng dành cho các khách hàng yêu cầu một hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ cũng như vẻ đẹp xứng tầm với hệ thống led RGB tích hợp. Miễn phí lắp đặt tại 1 trong các showroom của HANOICOMPUTER Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và Hải Phòng ( giao hàng tại địa phương khác khách hàng vui lòng gặp kinh doanh để biết thêm chi tiết ) Khuyến mại: 500ml nước cất chuyên dụng (NUOC057) +/ KHUYẾN CÁO: Khách hàng cần mua thêm DUNG DỊCH TẢN NHIỆT CHUYÊN DỤNG CHỐNG ĂN MÒN VÀ CHỐNG ĐÓNG CẶN, RÊU TẢO (https://www.hanoicomputer.vn/tim?scat_id=0&q=nuek) Mã SP: FANC574 2.299.000 Tản nhiệt nước Custom Freezemod Expert Kit ( Intel LGA 115X - AMD AM4 ) Có hàng Giỏ hàng Tản nhiệt nước Custom Freezemod Expert Kit ( Intel LGA 115X - AMD AM4 ) Giá bán: 2.299.000 [Chưa bao gồm VAT] Bảo hành:6 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Freezemod Expert Kit là bộ sản phẩm tản nhiệt nước Custom ống cứng dành cho các khách hàng yêu cầu sự dung hòa giữa vẻ đẹp cũng như hiệu năng làm mát trong tầm giá chỉ dưới 2 triệu đồng Miễn phí lắp đặt tại showroom, giao hàng nội thành Hà Nội và Hải Phòng ( giao hàng tại địa phương khác khách hàng vui lòng gặp kinh doanh để biết thêm chi tiết ) Khuyến mại: 500ml nước cất chuyên dụng (NUOC057) +/ Bộ Fan Case Freezemod Extreme Digital RGB ( 3 pcs / pack ) trị giá 649.000đ (FANA477) +/ KHUYẾN CÁO: Khách hàng cần mua thêm DUNG DỊCH TẢN NHIỆT CHUYÊN DỤNG CHỐNG ĂN MÒN VÀ CHỐNG ĐÓNG CẶN, RÊU TẢO (https://www.hanoicomputer.vn/tim?scat_id=0&q=nuek) Mã SP: PCMD042 38.635.000 Modding PC Thermaltake Level 20 GT HT-37 TRANSLUCENT Liên hệ Giỏ hàng Modding PC Thermaltake Level 20 GT HT-37 TRANSLUCENT Giá bán: 38.635.000 Bảo hành: Kho hàng: Đang còn hàng tại: - 129+131 Lê Thanh Nghị - HBT - Hà Nội - 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội - A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng - 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội - 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội Mô tả tóm tắt: Tản nhiệt nước Custom là giải pháp làm mát cao cấp nhất giành cho các bộ máy tính Desktop PC, tăng khả năng làm mát cho hệ thống từ 20-50%, ngoài ra giảm độ ồn tới 50% do diện tích toả nhiệt lớn cùng vẻ đẹp khó cưỡng là những lý do mà những hệ thống PC Gaming, Workstation ngày càng sử dụng tản nhiệt nước nhiều hơn Với các linh kiện được lựa chọn kỹ càng, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, những hệ thống Modding PC Made by HANOICOMPUTER đảm bảo hoạt động bền bỉ và đem lại vẻ đẹp độc đáo cho hệ thống của bạn Lưu ý: Mã SP: PCMD044 33.823.000 Modding PC CoolerMaster C700M HT-39 SEAHAWK Liên hệ Giỏ hàng Modding PC CoolerMaster C700M HT-39 SEAHAWK Giá bán: 33.823.000 Bảo hành: Kho hàng: Đang còn hàng tại: - 129+131 Lê Thanh Nghị - HBT - Hà Nội - 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội - A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng - 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội - 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội Mô tả tóm tắt: Tản nhiệt nước Custom là giải pháp làm mát cao cấp nhất giành cho các bộ máy tính Desktop PC, tăng khả năng làm mát cho hệ thống từ 20-50%, ngoài ra giảm độ ồn tới 50% do diện tích toả nhiệt lớn cùng vẻ đẹp khó cưỡng là những lý do mà những hệ thống PC Gaming, Workstation ngày càng sử dụng tản nhiệt nước nhiều hơn Với các linh kiện được lựa chọn kỹ càng, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, những hệ thống Modding PC Made by HANOICOMPUTER đảm bảo hoạt động bền bỉ và đem lại vẻ đẹp độc đáo cho hệ thống của bạn Lưu ý: Mã SP: PCMD027 26.295.000 Modding PC LianLi O11WX HT-24 MIXI GAMING Liên hệ Giỏ hàng Modding PC LianLi O11WX HT-24 MIXI GAMING Giá bán: 26.295.000 Bảo hành: Kho hàng: Đang còn hàng tại: - 129+131 Lê Thanh Nghị - HBT - Hà Nội - 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội - A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng - 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội - 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội Mô tả tóm tắt: Tản nhiệt nước Custom là giải pháp làm mát cao cấp nhất giành cho các bộ máy tính Desktop PC, tăng khả năng làm mát cho hệ thống từ 20-50%, ngoài ra giảm độ ồn tới 50% do diện tích toả nhiệt lớn cùng vẻ đẹp khó cưỡng là những lý do mà những hệ thống PC Gaming, Workstation ngày càng sử dụng tản nhiệt nước nhiều hơn Với các linh kiện được lựa chọn kỹ càng, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, những hệ thống Modding PC Made by HANOICOMPUTER đảm bảo hoạt động bền bỉ và đem lại vẻ đẹp độc đáo cho hệ thống của bạn Lưu ý: Mã SP: PCMD043 25.606.000 Modding PC CoolerMaster H500M HT-38 SCARLETT RED Liên hệ Giỏ hàng Modding PC CoolerMaster H500M HT-38 SCARLETT RED Giá bán: 25.606.000 Bảo hành: Kho hàng: Đang còn hàng tại: - 129+131 Lê Thanh Nghị - HBT - Hà Nội - 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội - A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng - 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội - 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội Mô tả tóm tắt: Tản nhiệt nước Custom là giải pháp làm mát cao cấp nhất giành cho các bộ máy tính Desktop PC, tăng khả năng làm mát cho hệ thống từ 20-50%, ngoài ra giảm độ ồn tới 50% do diện tích toả nhiệt lớn cùng vẻ đẹp khó cưỡng là những lý do mà những hệ thống PC Gaming, Workstation ngày càng sử dụng tản nhiệt nước nhiều hơn Với các linh kiện được lựa chọn kỹ càng, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, những hệ thống Modding PC Made by HANOICOMPUTER đảm bảo hoạt động bền bỉ và đem lại vẻ đẹp độc đáo cho hệ thống của bạn Lưu ý: Mã SP: PCMD036 16.042.000 Modding PC CoolerMaster H500P WHITE MESH HT-31 AZURE BLUE KOW EDITION Liên hệ Giỏ hàng Modding PC CoolerMaster H500P WHITE MESH HT-31 AZURE BLUE KOW EDITION Giá bán: 16.042.000 Bảo hành: Kho hàng: Đang còn hàng tại: - 129+131 Lê Thanh Nghị - HBT - Hà Nội - 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội - A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng - 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội - 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội Mô tả tóm tắt: Tản nhiệt nước Custom là giải pháp làm mát cao cấp nhất giành cho các bộ máy tính Desktop PC, tăng khả năng làm mát cho hệ thống từ 20-50%, ngoài ra giảm độ ồn tới 50% do diện tích toả nhiệt lớn cùng vẻ đẹp khó cưỡng là những lý do mà những hệ thống PC Gaming, Workstation ngày càng sử dụng tản nhiệt nước nhiều hơn Với các linh kiện được lựa chọn kỹ càng, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, những hệ thống Modding PC Made by HANOICOMPUTER đảm bảo hoạt động bền bỉ và đem lại vẻ đẹp độc đáo cho hệ thống của bạn Lưu ý: Mã SP: PCMD040 15.081.000 Modding PC LianLi PC-A550W HT-35 LUXURY ROYAL FIRE Liên hệ Giỏ hàng Modding PC LianLi PC-A550W HT-35 LUXURY ROYAL FIRE Giá bán: 15.081.000 Bảo hành: Kho hàng: Đang còn hàng tại: - 129+131 Lê Thanh Nghị - HBT - Hà Nội - 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội - A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng - 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội - 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội Mô tả tóm tắt: Tản nhiệt nước Custom là giải pháp làm mát cao cấp nhất giành cho các bộ máy tính Desktop PC, tăng khả năng làm mát cho hệ thống từ 20-50%, ngoài ra giảm độ ồn tới 50% do diện tích toả nhiệt lớn cùng vẻ đẹp khó cưỡng là những lý do mà những hệ thống PC Gaming, Workstation ngày càng sử dụng tản nhiệt nước nhiều hơn Với các linh kiện được lựa chọn kỹ càng, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, những hệ thống Modding PC Made by HANOICOMPUTER đảm bảo hoạt động bền bỉ và đem lại vẻ đẹp độc đáo cho hệ thống của bạn Lưu ý: Mã SP: PCMD031 14.494.000 Modding PC Thermaltake Core P5 HT-28 Liên hệ Giỏ hàng Modding PC Thermaltake Core P5 HT-28 Giá bán: 14.494.000 Bảo hành: Kho hàng: Đang còn hàng tại: - 129+131 Lê Thanh Nghị - HBT - Hà Nội - 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội - A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng - 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội - 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội Mô tả tóm tắt: Tản nhiệt nước Custom là giải pháp làm mát cao cấp nhất giành cho các bộ máy tính Desktop PC, tăng khả năng làm mát cho hệ thống từ 20-50%, ngoài ra giảm độ ồn tới 50% do diện tích toả nhiệt lớn cùng vẻ đẹp khó cưỡng là những lý do mà những hệ thống PC Gaming, Workstation ngày càng sử dụng tản nhiệt nước nhiều hơn Với các linh kiện được lựa chọn kỹ càng, đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, những hệ thống Modding PC Made by HANOICOMPUTER đảm bảo hoạt động bền bỉ và đem lại vẻ đẹp độc đáo cho hệ thống của bạn Lưu ý: THIÊT BỊ LƯU TRỮ Ổ cứng cắm trong Ổ cứng cắm ngoài Ổ cứng SSD USB Flash Thẻ nhớ Card Reader Xem tất cả Mã SP: HDWD191 Mã SP: HDSE131 Mã SP: HD****7 1.299.000 1.469.000 VND -12% HDD Ext USB3.0 SILICON POWER A60 500GB Có hàng Giỏ hàng HDD Ext USB3.0 SILICON POWER A60 500GB Giá bán: 1.299.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Armor A60 kết hợp vỏ cao su siêu bền và hệ thống treo bên trong ổ cứng, cho phép hiệu ứng đệm hoàn hảo và đảm bảo sự bảo vệ trước va đập, bụi, và tia nước. Sản phẩm vượt qua thử nghiệm rơi của quân đội Mỹ MIL-STD-810G 516,6 Procedure IV và đạt tiêu chuẩn chống thấm nước tiêu chuẩn IPX4, cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho dữ liệu. Khuyến mại: Khuyến mại mũ bảo hiểm Silicon Power (MUBH0***) áp dụng đến khi hết quà tặng. Mã SP: HDSE135 Mã SP: HDSE130 Mã SP: HDWD1*** 2.199.000 2.799.000 VND -21% HDD Western Digital Element 2TB 2.5 Có hàng Giỏ hàng HDD Western Digital Element 2TB 2.5 Giá bán: 2.199.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Khuyến mại: Tặng tai nghe thời trang Genius HS-200C Trị giá 150.000đ (TNGE030) + Bộ 3 hộp cơm +túi LunchLock trị giá 350.000đ (BINH029). +Bao Da HDD Ext (Khuyến Mãi)BAOD020 Hoặc Bao HDD WD Ext - Vải (Khuyến Mãi)BAOD086 Mã SP: HDSE141 Mã SP: HDWD096 1.299.000 HDD Western Digital Element 500GB/5400 2.5 Có hàng Giỏ hàng HDD Western Digital Element 500GB/5400 2.5 Giá bán: 1.299.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Dung lượng 500GB Chuẩn cắm SATA II Giao tiếp USB 3.0 Tốc độ vòng quay 5400 rpm Khuyến mại: Tặng tai nghe thời trang Genius HS-200C Trị giá 150.000đ (TNGE030). +Bao Da HDD Ext (Khuyến Mãi)BAOD020 Hoặc Bao HDD WD Ext - Vải (Khuyến Mãi)BAOD086 Mã SP: HDWD145 Mã SP: HDWD287 HTPC, Thiết bị nghe nhìn HTPC, Rạp hát gia đình Loa máy tính Tai nghe Micro phone Webcam Máy nghe nhạc DAC/AMP Tivi Box Xem tất cả Mã SP: SPLO014 6.999.000 7.299.000 VND -4% Loa Logitech Z906 5.1. Có hàng Giỏ hàng Loa Logitech Z906 5.1. Giá bán: 6.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Công suất loa trầm 165W Công suất loa vệ tinh 5x67W Dolby Digital 5.1 decoding Yes DTS decoding Yes 3D Stereo (Surround sound from 2-channel sources) Yes Mã SP: SPRZ006 3.999.000 Speakers Razer Nommo Chroma 2.0 Gaming Có hàng Giỏ hàng Speakers Razer Nommo Chroma 2.0 Gaming Giá bán: 3.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: SPMI039 3.799.000 3.899.000 VND -3% Loa Microlab Solo7C 2.0. Có hàng Giỏ hàng Loa Microlab Solo7C 2.0. Giá bán: 3.799.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: SPED060 2.499.000 2.819.000 VND -11% Speaker Edifier M1390BT Bluetooth 2.0 Black Có hàng Giỏ hàng Speaker Edifier M1390BT Bluetooth 2.0 Black Giá bán: 2.499.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: TNNU005 3.129.000 Tai nghe Nuforce Be Live 5 Bluetooth Black Có hàng Giỏ hàng Tai nghe Nuforce Be Live 5 Bluetooth Black Giá bán: 3.129.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: TNSE130 6.999.000 Tai nghe Sennheiser GSP 500 Professional Gaming Có hàng Giỏ hàng Tai nghe Sennheiser GSP 500 Professional Gaming Giá bán: 6.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Là mẫu tai nghe chơi game cao cấp nhất của Sennheiser Thiết kế dạng mở, âm thanh lọt ra ngoài, tăng âm trường và độ rộng Chất lượng âm thanh Stereo với độ chi tiết cực kì cao Microphone tốt nhất trong các tai nghe chơi game tại Việt Nam 4 cách thay đổi độ co giãn của tai nghe, cảm giác thoải mái tuyệt đối Khuyến mại: Khuyến mại Giảm 10% giá trị sản phẩm Mã SP: TNSS079 6.559.000 Tai nghe Steelseries Arctis Pro+GAMEDAC White (61454) Có hàng Giỏ hàng Tai nghe Steelseries Arctis Pro+GAMEDAC White (61454) Giá bán: 6.559.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phiên bản cao cấp hơn của Arctis Pro bổ sung thêm thiết bị xử lý âm thanh chuyên nghiệp GAMEDAC cho phép xử lý chất lượng âm thanh HiRes Phục vụ tốt cho cả nhu cầu chơi game và nghe nhạc Cảm giác đeo thoải mái và thuận tiện khi di chuyển Khuyến mại: KM 01 Túi đựng tai nghe SteelSeries (TUIC003) + 01 Băng đô Steelseries (KHAN016 +KHAN019 +KHAN020 +KHAN021 +KHAN022 +KHAN023) Áp dụng đến khi hết quà . Mã SP: TNSS075 1.789.000 Tai nghe SteelSeries Arctis 3 2019 Edition Black (61503) Có hàng Giỏ hàng Tai nghe SteelSeries Arctis 3 2019 Edition Black (61503) Giá bán: 1.789.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Phiên bản nâng cấp của Steelseries Arctis 3 Chất lượng âm thanh được cải thiện Chất lượng Microphone xuất sắc trong tầm giá Âm thanh giả lập 7.1 sử dụng qua Windows Sonic Surround Dây kết nối được thay đổi thông minh hơn Khuyến mại: KM 01 Túi đựng tai nghe SteelSeries (TUIC003) + 01 Băng đô Steelseries (KHAN016 +KHAN019 +KHAN020 +KHAN021 +KHAN022 +KHAN023) Áp dụng đến khi hết quà . Mã SP: TNKT0*** 1.099.000 Tai nghe Kingston HyperX Earbuds ( HX-HSCEB-RD Có hàng Giỏ hàng Tai nghe Kingston HyperX Earbuds ( HX-HSCEB-RD Giá bán: 1.099.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Mẫu tai nghe Earbuds đầu tiên của Kingston Thiết kế đeo thoải mái với 3 cặp đệm dự phòng Kết nối với giắc 3.5mm quen thuộc Chất lượng âm thanh tuyệt vời trong tầm giá Thích hợp với mọi thiết bị di động và máy chơi game Mã SP: TNSO125 1.***9.000 Tai nghe Sony MDR-XB550AP Trắng Liên hệ Giỏ hàng Tai nghe Sony MDR-XB550AP Trắng Giá bán: 1.***9.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12T Kho hàng: Liên hệ Mô tả tóm tắt: Tai nghe on-ear đến từ SONY Thiết kế đẹp mắt với chất liệu cao cấp Rất thời trang với nhiều màu khác nhau Cảm giác đeo thoải mái, nhẹ nhàng Âm trầm mạnh mẽ thích hợp với EDM, POP, DANCE Khuyến mại: Túi đeo chéo Sony thời trang cao cấp (TUID***0) hoặc TUID***4 Áp dụng từ ngày 8/7 đến khi hết hàng.+KM 01 Bình nước thể thao Sony GC1205 (BINH028 ) THIẾT BỊ MẠNG Thiết bị phát 3G/4G Thiết bị Router - Wifi Thiết bị Firewall - Balancing Thiết bị chuyển mạch - Switch Card mạng - HBA Phụ kiện mạng Modem - Router Bộ kích sóng Wifi Giải pháp mạng Phần mềm bản quyền Xem tất cả Mã SP: RTAS023 2.049.000 Router ASUS RT-A1300UHP Có hàng Giỏ hàng Router ASUS RT-A1300UHP Giá bán: 2.049.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: RTTO016 959.000 1.099.000 VND -13% Router Totolink T10 Mesh 1-Pack (AC1200) Có hàng Giỏ hàng Router Totolink T10 Mesh 1-Pack (AC1200) Giá bán: 959.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: RTUB005 4.200.000 Router Ubiquiti UniFi AP AC Pro Có hàng Giỏ hàng Router Ubiquiti UniFi AP AC Pro Giá bán: 4.200.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: RTLS044 5.999.000 Router Linksys Velop Dual-Band, 3-Pack (AC3900) Có hàng Giỏ hàng Router Linksys Velop Dual-Band, 3-Pack (AC3900) Giá bán: 5.999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: RTTP050 529.000 699.000 VND -24% Router TPlink Archer C20 Wireless AC750 Có hàng Giỏ hàng Router TPlink Archer C20 Wireless AC750 Giá bán: 529.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24T Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: CADL044 359.000 469.000 VND -23% Card Mạng Dlink DWA171 Nano Wireless USB  Có hàng Giỏ hàng Card Mạng Dlink DWA171 Nano Wireless USB  Giá bán: 359.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Các DWA-171 AC không dây băng tần kép Nano USB Adapter cho phép bạn trải nghiệm tốc độ không dây nhanh hơn bao giờ hết bằng cách cung cấp mạnh mẽ công nghệ AC không dây vào máy tính của bạn hoặc máy tính xách tay. Với công nghệ băng tần kép tích hợp của nó, hơn 2,4 GHz (150 Mbps) hoặc 5 GHz (lên đến 433 Mbps) ban nhạc, bạn sẽ có giảm Wi-Fi can thiệp để tối đa hóa thông lượng cho streaming video nhanh hơn, chơi game, và các cuộc gọi VoIP. Mã SP: SWTP016 1.899.000 Switch TP Link TL-SG1024D 24-port Có hàng Giỏ hàng Switch TP Link TL-SG1024D 24-port Giá bán: 1.899.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: TP Link TL-SG1024D 24-port Gigabit Switch 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch steel case (có thể gắn vào tủ Rack khi mua kèm Rack-KIT) Mã SP: CBTP001 999.000 1.199.000 VND -17% Cân bằng tải TP-LINK TL-R480T+ Có hàng Giỏ hàng Cân bằng tải TP-LINK TL-R480T+ Giá bán: 999.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mã SP: ANTE009 429.000 499.000 VND -14% Bộ Mở Rộng Sóng TL-WA850RE Có hàng Giỏ hàng Bộ Mở Rộng Sóng TL-WA850RE Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24T Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Chế độ mở rộng sóng tăng cường tín hiệu không dây đến các điểm không thể hoặc khó đi dây trước đây một cách hoàn hảo Kích thước nhỏ gọn và thiết kế gắn tường giúp việc triển khai và di chuyển linh hoạt Dễ dàng mở rộng phạm vi phủ sóng không dây chỉ bằng nút nhấn của bộ mở rộng sóng Cổng Ethernet cho phép bộ mở rộng sóng hoạt động như một bộ chuyển đổi không dây để kết nối với các thiết bị có dây Mã SP: MDDL030 1.359.000 Modem Dlink 4G DWR-932C/E1 Wireless N 300Mbps Có hàng Giỏ hàng Modem Dlink 4G DWR-932C/E1 Wireless N 300Mbps Giá bán: 1.359.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: CAMERA QUAN SÁT Camera quan sát Đầu ghi hình KTS Đầu ghi HDSDI Gói lắp đặt Camera Phụ kiện Camera Ổ cứng Camera Chuông cửa Camera Camera du lịch, dã ngoại Gopro Camera hành động Camera hành trình Xem tất cả Mã SP: CAXI011 550.000 Camera IP Xiaomi không dây Yi 720P Có hàng Giỏ hàng Camera IP Xiaomi không dây Yi 720P Giá bán: 550.000 [Chưa bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Độ phân giải HD 720p Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ MicroSD Chụp các bức ảnh trực tiếp trong quá trình ghi hình Đàm thoại 2 chiều trực tiếp từ Camera Điện thoại Tầm xa hồng ngoại quay đêm 10-15m Khuyến mại: Tặng thẻ nhớ 16G ( MEST168 ), chi tiết xin gọi; +// KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845 +// KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995 + //KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558 +// KD Hải Phòng 0981.6500.22. +// KD Hà Đông 0986.650.460 . +// Kinh doanh dự án 0964.110606 Mã SP: CAEZ017 1.750.000 2.044.000 VND -14% Camera EZVIZ Outdoor CS-CV310 2.0MP Có hàng Giỏ hàng Camera EZVIZ Outdoor CS-CV310 2.0MP Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành: Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: CAMERA WIFI NGOÀI TRỜI CÓ CÒI + ĐÈN CHỚP 1/2.7 "Progressive CMOS, 2MP, ICR, 0lux với IR, 2.8mm@F2.2, HVA 103 °, DVA 1*** °, 1920x1080: 25fps @ 50Hz (tối đa), H.264, DWDR, 3D DNR, BLC , hai luồng, 3D DNR, BLC, bộ chuyển đổi DC12V / 1A, phát hiện chuyển động thông minh, ánh sáng Strobe và Siren để bảo vệ chủ động, Khe cắm thẻ nhớ On-board (hỗ trợ lên đến 128GB), hai ăng ten bên ngoài, tích hợp Mic & Loa, Âm thanh hai chiều, IP66, lên đến 30m IR, Wi-Fi với EZVIZ smart-config, MIỄN PHÍ XEM QUA MẠNG TRỌN ĐỜI SẢN PHẦM Khuyến mại: Giá tốt hơn khi mua hàng Online, chi tiết xin gọi; +// KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845, +// KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995 +/ /KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558 +// KD Hải Phòng 0981.6500.22 +// KD Hà Đông 0986.650.460 +// Kinh doanh dự án 0964.110606 Mã SP: CAHI392 1.950.000 2.450.000 VND -20% Camera HikVision SH-2CD2823G8-IW ( không dây/ có dây ) H265+ Có hàng Giỏ hàng Camera HikVision SH-2CD2823G8-IW ( không dây/ có dây ) H265+ Giá bán: 1.950.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: THƯƠNG HIỆU CAMERA BÁN CHẠY NHẤT THẾ GIỚI • Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS • H.265+/H.265/H.264+/H.264 siêu tiết kiệm dung lượng lưu trữ • Đàm thoại 2 chiều từ Camera đến điện thoại miễn phí • Powered by Darkfighter technology cho hình ảnh đẹp hơn trong môi trường ánh sáng yếu Khuyến mại: TẶNG ADAPTER CHÍNH HÃNG 12V-1A ( PKCA091 ), Giá tốt hơn khi mua hàng Online, chi tiết xin gọi +KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845. +KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995 . +KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558. +KD Hải Phòng 0981.6500.22. +KD Hà Đông 0986.650.460 . + Kinh doanh dự án 0964.110606 Mã SP: CAVT205 1.290.000 Camera Vantech AI-V2020 (tích hợp trí tuệ nhân tạo) Có hàng Giỏ hàng Camera Vantech AI-V2020 (tích hợp trí tuệ nhân tạo) Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:36 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: THƯƠNG HIỆU CAMERA BÁN CHẠY NHẤT VIỆT NAM CAMERA QUAY QUÉT TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỈNH CAO FULLHD - Độ phân giải FullHD 2.0MP ( 1920x1080P ) - Cảm biến hình ảnh SONY STARVIS siêu nhạy sáng, hình ảnh sắc nét trung thực ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu - Hỗ trợ Push Video Khuyến mại: Thẻ nhớ 32G ( MEST150 ) chương trình kết thúc khi hết quà,Chi tiết xin gọi: +// KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845. +// KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995. +/ /KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558. +// KD Hải Phòng 0981.6500.22. +// KD Hà Đông 0986.650.460 . +// Kinh doanh dự án 0964.110606 \ Mã SP: CAEZ037 1.990.000 Camera EZVIZ CS-CV248 ( 1080P, C6T with RF, tích hợp trung tâm báo động ) Có hàng Giỏ hàng Camera EZVIZ CS-CV248 ( 1080P, C6T with RF, tích hợp trung tâm báo động ) Giá bán: 1.990.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera wifi quay quét đa năng 2 MegaPixel – Hỗ trợ theo dõi chuyển động thông minh Tích hợp module RF – hỗ trợ các cảm biến báo động không dây của EZVIZ Kèm 1 cảm biến cửa T2 và 1 tay điều khiển từ xa K1 Cảm biến 1/3″ Progressive CMOS, Độ phân giải 1920×1080 Khuyến mại: Giá tốt hơn khi mua hàng Online, chi tiết xin gọi; +/ KD 43 Thái Hà 096,839,1551, 0914,169,845 +/ KD Lê Thanh Nghị 0911,450,995 + /KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936,451,558 +/ KD Hải Phòng 0981,6500,22 +/ Kinh doanh dự án và phân phối 0964,110606 Mã SP: CADH082 1.290.000 1.549.000 VND -17% Camera IP không dây Dahua IPC-C15P Có hàng Giỏ hàng Camera IP không dây Dahua IPC-C15P Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: THƯƠNG HIỆU CAMERA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI - GÓC SIÊU RỘNG Độ phân giải 1/3” 1.3Megapixel CMOS 25/30fps@1.3P(1280×960), độ nhạy sáng tối thiểu 1.96lux/F1.2(color),0lux/F1.2(IR on), chế độ ngày đêm(ICR), chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), Chống nhiễu (3D-DNR) , tầm xa hồng ngoại 10m với công nghệ hồng ngoại thông minh, ống kính cố định 2,3mm cho góc nhiền rộng lên đến 125 độ, tích hợp míc và loa với chuẩn âm thanh G.711a / G.711u / PCM , đàm thoại hai chiều, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, Max 128GB, tích hợp Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) hỗ trợ P2P,chuẩn tương thích ONVIF, điện áp DC5V 1A , công suất Mã SP: CADH083 1.490.000 Camera IP không dây Dahua IPC-C35P 3.0Mp Có hàng Giỏ hàng Camera IP không dây Dahua IPC-C35P 3.0Mp Giá bán: 1.490.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:24 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: THƯƠNG HIỆU CAMERA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI - GÓC SIÊU RỘNG Độ phân giải 1/3” 3Megapixel CMOS 20fps@3MP(2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080), độ nhạy sáng tối thiểu 0.9lux/F1.2(color),0lux/F1.2(IR on), chế độ ngày đêm(ICR), chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), Chống nhiễu (3D-DNR) , tầm xa hồng ngoại 10m với công nghệ hồng ngoại thông minh, ống kính cố định 2,3mm cho góc nhiền rộng lên đến 120 độ, tích hợp míc và loa với chuẩn âm thanh G.711a / G.711u / PCM , đàm thoại hai chiều, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, Max 128GB, tích hợp Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) hỗ trợ P2P,chuẩn tương thích ONVIF, điện áp DC5V 1A , công suất Mã SP: CAXI014 1.200.000 Camera Xiaomi Yi - Cloud Dome 1080P Có hàng Giỏ hàng Camera Xiaomi Yi - Cloud Dome 1080P Giá bán: 1.200.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: ● Góc mở camera 108°, quay quét 360° ● Độ phân giải 1080P@15fps ● Zoom kỹ thuật số 4x, 3D DNR, LDC ● Âm thanh 2 chiều ● Khe cắm thẻ nhớ tối đa 32GB Khuyến mại: Tặng thẻ nhớ 16G ( MEST168 ), chi tiết xin gọi; +// KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845 +// KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995 + //KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558 +// KD Hải Phòng 0981.6500.22. +// KD Hà Đông 0986.650.460 . +// Kinh doanh dự án 0964.110606 Mã SP: CAHT038 1.190.000 Camera Hành trình YI Dash Camera - Dark grey 2K Có hàng Giỏ hàng Camera Hành trình YI Dash Camera - Dark grey 2K Giá bán: 1.190.000 [Đã bao gồm VAT] Bảo hành:12 Tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: ● Độ phân giải 2K 2304x1296@30fps, 1080P@60fps ● Màn hình LCD TFT 2.7" ● DualCore A17+A7 CPU, H.264 ● Ống kính khẩu độ F1.8, góc mở 165° ● WDR 2.0 Khuyến mại: Giá tốt hơn khi mua hàng Online, chi tiết xin gọi: +KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845. +KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995. +KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558 . +KD Hải Phòng 0981.6500.22. +KD Hà Đông 0986.650.460. + Kinh doanh dự án 0964.110606 Mã SP: CAKM019 1.990.000 Bộ kit Camera Vantech 450CVI+ 4 Camera Có hàng Giỏ hàng Bộ kit Camera Vantech 450CVI+ 4 Camera Giá bán: 1.990.000 [Chưa bao gồm VAT] Bảo hành:24 tháng Kho hàng: Đang còn hàng tại: Mô tả tóm tắt: Bộ kit Camera Vantech 450CVI+ 4 Camera -Hỗ trợ ghi hình HD siêu nét 1.0MP -Đầu ghi hình kỹ thuật số All In One: HDCVI -Hỗ trợ tất cả các kênh 1080N -Hỗ trợ cổng xuất hình HDMI/ VGA/ BNC Khuyến mại: Giá tốt hơn khi mua hàng Online, chi tiết xin gọi; +// KD 43 Thái Hà 096.839.1551, 0914.169.845 +// KD Lê Thanh Nghị 0911.450.995 +//KD 57 Nguyễn Văn Huyên 0936.451.558 +// KD Hải Phòng 0981.6500.22 +// KD Hà Đông 0986.650.460 +// Kinh doanh dự án 0964.110606 Hà Nội Computer Tổng đài trợ giúp Nhanh chóng - tiện lợi - hài lòng Hỗ trợ Online Tổng đài: 1900.1903 - Bấm phím 0 để gặp chăm sóc khách hàng (8h-17h30) - Bấm phím 1 để mua hàng trực tuyến (8h-21h30) - Bấm phím 2 để hỗ trợ kỹ thuật (8h-21h30) - Bấm phím 3 để yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành (8h-19h) Góp ý, thắc mắc, khiếu nại Email: cskh@hanoicomputer.com Tổng đài: 1900.1903, ấn phím 0 Hotline: 097.858.0088 Thông tin chung Giới thiệu công ty Hệ thống Showroom Thông tin liên hệ Ý kiến khách hàng Trang tin công nghệ Thông tin tuyển dụng Chính sách chung Chính sách, quy định chung Chính sách vận chuyển Chính sách bảo hành Chính sách đổi, trả lại hàng Chính sách hoàn tiền Chính sách cho doanh nghiệp Chính sách giá sản phẩm Chính sách hàng chính hãng Chính sách GameNet Bảo mật thông tin khách hàng Thông tin khuyến mãi Thông tin khuyến mại Sản phẩm khuyến mại Sản phẩm bán chạy Sản phẩm mới Hỗ trợ khách hàng Hướng dẫn mua hàng trực tuyến Hướng dẫn thanh toán Hướng dẫn mua hàng trả góp Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử Yêu cầu báo giá Gửi yêu cầu hỗ trợ Xây dựng cấu hình máy tính Xây dựng tản nhiệt nước Thanh toán an toàn Đăng ký nhận bản tin Gửi HanoiComputer - Hai Bà Trưng [Bản đồ] Số 129+131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 1900 1903 (máy lẻ 101) - (024) 36285551 Email: kinhdoanhle.lethanhnghi@hanoicomputer.com [Liên hệ] HanoiComputer - Đống Đa [Bản đồ] Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội Tel: 1900 1903 (máy lẻ 202) - (024) 353****8 Email: kinhdoanhle.thaiha@hanoicomputer.com [Liên hệ] HanoiComputer - Cầu Giấy[Bản đồ] Số 57 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 1900 1903 (máy lẻ 503) - (024) 38610088 Email: kinhdoanhle.caugiay@hanoicomputer.com [Liên hệ] HanoiComputer - Hải Phòng [Bản đồ] A1-6 Lô 8A - Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng Tel: 1900 1903 (máy lẻ 301) - (022) 58830013 Email: kinhdoanhle.haiphong@hanoicomputer.com [Liên hệ] HanoiComputer - Hà Đông [Bản đồ] Số 511+513 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội Tel: 1900 1903 (máy lẻ 600) - (024) 385****8 Email: kinhdoanhle.hadong@hanoicomputer.com [Liên hệ] Trung tâm bảo hành HanoiComputer [Bản đồ] Tầng 2, Số 45 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội Tel: 1900 1903 (máy lẻ 203) - (024) 36284883 Email: baohanhhnc@hanoicomputer.com [Liên hệ] Hot tags: hi-end Giải pháp Game-net linh kiện máy tính Đồ chơi công nghệ Thiết kế đồ họa Gaming Gear Hi-end Hi-tech render Cooling Quạt tản nhiệt Tản nhiệt nước Laptop Gaming Công Ty Cổ Phần Máy Tính Hà Nội. Địa chỉ: Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. GPĐKKD số 0101161194 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 31/8/2001 Email: hnc@hanoicomputer.com. Điện thoại: 1900 1903 Chuyển sang phiên bản dành cho Mobile Bản quyền web: HANOICOMPUTER Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng Giỏ hàng của bạn Có 0 sản phẩm

  Similar site & Feed

  Ads

  Alexa Stats

  Google Image Search

  Loading
  Created by BATW 2014. Terms of Use and Privacy Policy
  Your IP: