Menu

                                                                                                                                                                
 • Aktualności
  • Informacje
   • Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty
   • Uchwały
   • Uchwały w sprawie odwołań i skarg na postanowienia Komisarzy Wyborczych
   • Konsultacje społeczne
   • Konkurs "Wybieram wybory"
    • III edycja
    • II edycja
   • Urzędnicy wyborczy
  • KBW
   • Zarządzenia Szefa KBW
   • Informacje KBW
   • Zespoły KBW
   • Delegatury ​KBW
   • Urzędnicy wyborczy
   • Statut K​BW
   • Zamówienia Publiczne
   • Sprawozdanie finansowe
    • 20*** r.
   • Petycje
    • 2019 r.
    • 20*** r.
    • 2017 r.
    • 2016 r.
   • Wydawnictwa PKW i KBW
    • Prawo wyborcze
    • Przegląd wyborczy Biuletyn informacyjny
     • Wydania specjalne
    • Wydawnictwa statystyczne PKW
    • Inne wydawnictwa
   • Praca
   • Polityka prywatności
   • Adresy stron internetowych urzędów i instytucji państwowych
  • Organy wyborcze
   • Skład PKW
   • Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej
   • Komisarze wyborczy
    • Uchwały PKW dotyczące Komisarzy Wyborczych
    • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego
  • Prawo wyborcze
   • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej​
   • Kodeks wyborczy
   • Ustawa o referendum ogólnokrajowym
   • Ustawa o referendum lokalnym
   • Ustawa o partiach politycznych
   • Rozporządzenia
   • Uchwały PKW
    • 2019 r.
    • 20*** r.
    • 2017 r.
    • 2016 r.
    • 2015 r.
    • 2014 r.
    • 2013 r.
    • 2012 r.
    • 2011 r.
   • Obwieszczenia
    • 2019 r.
   • Wyjaśnienia, stanowiska i komunikaty
    • 2016 r.
    • 2015 r.
    • 2014 r.
    • 2013 r.
    • 2012 r.
    • 2011 r.
   • Wyroki i postanowienia sądów
    • Wygaśnięcie mandatu
     • 2019 r.
     • 20*** r.
     • 2017 r.
     • 2016 r.
     • 2015 r.
    • Ważność wyborów
     • 2019 r.
     • 20*** r.
     • 2017 r.
     • 2016 r.
     • 2015 r.
    • Sprawozdania finansowe
     • 2016 r.
     • 2015 r.
    • Referenda lokalne
     • 2016 r.
    • Inne
     • 20*** r.
     • 2016 r.
     • 2015 r.
   • Multimedia
  • Wybory i referenda
   • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
    • Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
     • Komitety Wyborcze
     • Kandydaci na Prezydenta RP
     • Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
     • Wyniki głosowania
    • Wybory Prezydenta RP w 2010 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
    • Wybory Prezydenta RP w 2005 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
     • Komitety wyborcze
     • Wyniki głosowania
    • Wybory Prezydenta RP w 2000 r.
   • Wybory do Sejmu i do Senatu
    • Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
     • Informacje ogólne
    • Wybory do Sejmu i Senatu w 2011 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
     • Wyniki głosowania
    • Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
    • Wybory do Sejmu i Senatu w 2005 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
     • Wyniki głosowania
     • Finansowanie kampanii wyborczej
    • Wybory do Sejmu i Senatu w 2001 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
     • Wyniki głosowania
    • Wybory uzupełniające do Senatu RP
     • Kadencja 2015-2019
      • Wybory uzupełniające do Senatu RP - okręg nr 59 - 6 marca 2016 r.
       • Wizualizacja wyników
       • Postanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy
       • Wyjaśnienia opinie i informacje
       • Obwieszczenia i komunikaty
       • Pomocnicze wzory dokumentów
       • Kandydaci
     • Kadencja 2011-2015
      • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.
      • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 55 - 8 września 2013 r.
      • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 47, 73 i 82 - 7 września 2014 r.
      • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 75 - 8 lutego 2015 r.
     • Kadencja 2007-2011
      • Wybory uzupełniające Senat 2008 - okręg nr 21
      • Wybory uzupełniające Senat 2010 - okręg nr 15 i 30
      • Wybory uzupełniające Senat 2011 - okręg nr 37
     • Kadencja 2005-2007
      • Wybory uzupełniające Senat 2006 - okreg nr 33
     • Kadencja 2001-2005
      • Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 23
      • Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 2
      • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 36
      • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 3
      • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 1
      • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręgi nr 22, 26, 30 i 31
      • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 29
   • Wybory do Parlamentu Europejskiego
    • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
     • Informacje ogólne
     • Obwody głosowania
     • Wyniki głosowania
     • Finansowanie kampanii wyborczej
    • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
     • Informacje ogólne
     • Obwody głosowania
    • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
     • Informacje ogólne
     • Wyniki głosowania
    • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
     • Informacje ogólne
     • Kandydaci na posłów
     • Wyniki głosowania
   • Wybory samorządowe i referenda lokalne
    • Wybory samorządowe w 20*** r.
     • Informacje ogólne
     • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
     • Wyborca niepełnosprawny
     • Finansowanie kampanii wyborczej
     • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
     • Kandydaci na radnych
     • Komitety wyborcze
    • Wybory samorządowe w 2014 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Komisarza Wyborczego
     • Komitety wyborcze
     • Terytorialne komisje wyborcze
     • Kandydaci na radnych
     • Wyniki wyborów
    • Wybory samorządowe w 2010 r.
     • Informacje ogólne
     • Komitety Wyborcze
     • Terytorialne komisje wyborcze
    • Wybory samorządowe w 2006 r.
     • Informacje ogólne
     • Komunikaty Komisarza Wyborczego
     • Wyniki głosowania
     • Komitety Wyborcze
     • Terytorialne komisje wyborcze
     • Kandydaci na radnych
     • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    • Wybory samorządowe w 2002 r.
     • Informacje ogólne
     • Terytorialne komisje wyborcze
     • Wyniki głosowania
     • Komitety wyborcze
     • Obwody głosowania
    • Wybory samorządowe w 1998 r.
    • Wybory i referenda w toku kadencji
     • Kadencja 20***-2023
      • Kadencja 2014-20***
       • Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)
      • Kadencja 2010-2014
       • Kadencja 2006-2010
        • Kadencja 2002-2006
       • Referenda ogólnokrajowe
        • Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
         • Referendum ogólnokrajowe w 2003 r.
          • Informacje ogólne
          • Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
          • Wyniki głosowania
        • Rejestr wyborców
         • Wyjaśnienia PKW w sprawie rejestru wyborców
       • Wzory dokumentów
        • Rejestr korzyści
        • Wybory w toku kadencji
        • Sprawozdania finansowe
         • Partie polityczne
         • Komitety wyborcze
        • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
        • Wybory do Sejmu i do Senatu
        • Wybory do Parlamentu Europejskiego
         • Wybory samorządowe i referenda lokalne
        • Finansowanie polityki
         • Akty prawne
         • Finansowanie kampanii wyborczych
          • Wybory Prezydenta RP
           • Wybory Prezydenta RP - 2015
           • Wybory Prezydenta RP - 2010
           • Wybory Prezydenta RP - 2005
           • Wybory Prezydenta RP - 2000
          • Wybory do Sejmu i do Senatu
           • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015
           • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2011
           • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
           • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2005
           • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2001
          • Wybory Samorządowe
           • Wybory Samorządowe 20***
           • Wybory Samorządowe 2014
           • Wybory Samorządowe 2010
           • Wybory Samorządowe 2006
          • Wybory do Parlamentu Europejskiego
           • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
           • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009
           • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004
          • Wybory uzupełniające do Senatu RP
           • 2016 - okręg nr 59
           • 2015 - okręg nr 75
           • 2014 - okręgi nr 47, 73 i 82
           • 2013 - okręg nr 55
           • 2013 - okręg nr 73
           • 2011 - okręg nr 37
           • 2010 - okręgi nr 15, 21 i 30
           • 2008 - okręg nr 21
         • Finansowanie partii politycznych
          • Subwencja z budżetu państwa
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 20***
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2017
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2016
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2015
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2014
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2013
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2012
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2011
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2010
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2009
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2008
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2007
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2006
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2005
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2004
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2003
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2002
          • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2001
          • Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji Wyborczej
         • Wykaz partii politycznych
        • Rejestr korzyści
        • Dla mediów
         • Informacje prasowe
         • Kontakt dla dziennikarzy
         • Pliki do pobrania
         • Spoty
          • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
          • Wybory samorządowe w 20*** r.
        • Zamówienia publiczne
         • Postępowania
          • Postępowania powyżej 30 000 €
          • Postępowania poniżej 30 000 €
         • Plany postępowań
          • Plany postępowań na 2019 rok
        • Kontakt
                                                                                          WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 - SERWIS INFORMACYJNY                                                                  WYBORY SAMORZĄDOWE 20*** - SERWIS INFORMACYJNY                                                                                                  //slider1();     //slider2();     //carousel();                                                                                                
                                                             
                                            
        30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych
                                                                                                                            AKTUALNOŚCI                                            
        •                                  PKW wręczyła zaświadczenia o wyborze posłom do Parlamentu Europejskiego                             
        •                                  Przypominamy: Właściwe w sprawach naruszenia ciszy wyborczej są organy ścigania i sądy                             
        •                                  PKW ogłosiła wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego                             
        •                                  PKW podała pierwsze cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego                             
        •                                  PKW podsumowała głosowanie w wyborach do PE                             
        •                                  Najnowsza frekwencja wyborcza na kolejnej konferencji PKW                             
        •                                  PKW podała pierwsze dane frekwencyjne                             
        •                                  O rozpoczęciu i przebiegu głosowania podczas pierwszej, niedzielnej konferencji PKW                             
        •                                  Wszystko o wyborach do PE 2019 w serwisie wybory.gov.pl                             
        •                                  Wyjaśnienia PKW dot. zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do PE                             
                                                     więcej                                                                    home_news();                                                                                                   $(do***ent).ready(                     function()                     {                         $(".del_select").change(                             function()                             {                                 var del = $(this).val();                                 del_change(del);                             }                         );                         $("#regions_map").find("path").click(                             function()                             {                                 var del = $(this).attr("id").replace("d_map_","");                                 $(".del_select").children("option").attr("selected", false);                                 $(".del_select").children("option[value='"+del+"']").attr("selected", "selected");                                 $(".del_select").selectbox("detach");                                 $(".del_select").selectbox();                                 del_change(del);                             }                         );                     }                 );                 function del_change(del)                 {                     $(".contact_del li").css({"display":"none"});                     $(".del_con_"+del).css({"display":"block"});                 }                                                                                         

        Delegatury KBW

                                

        Dane teleadresowe delegatur

                                                                          regions();                                                                                                                                                        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białej PodlaskiejDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w BiałymstokuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-BiałejDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w BydgoszczyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ChełmieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w CiechanowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w CzęstochowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ElbląguDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w GdańskuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie WielkopolskimDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej GórzeDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KaliszuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KatowicachKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w KielcachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KoninieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KoszalinieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KrakowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KrośnieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w LegnicyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w LesznieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w LublinieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ŁomżyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ŁodziDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym SączuKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w OlsztynieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w OpoluDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w OstrołęceDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w PileDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie TrybunalskimDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w PłockuKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w PoznaniuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w PrzemyśluDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w RadomiuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w RzeszowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SiedlcachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SieradzuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SkierniewicachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SłupskuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SuwałkachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SzczecinieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w TarnobrzeguDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w TarnowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ToruniuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w WałbrzychuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w WarszawieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego we WłocławkuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego we WrocławiuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ZamościuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze                                                                                            
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej

        Dyrektor Delegatury:Krzysztof SADOWSKI

        siedziba Delegatury:ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

        numery telefonów:83 342 04 71

        numer telefaksu:83 342 04 73

        adres e-mail:Pokaż adres e-mail

        epuap

         

         

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku

        Dyrektor delegatury: Marek RYBNIK

        siedziba Delegatury:ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

        numery telefonów:85 743 943985 743 93 7285 743 93 05

        numery faks: 85 743 21 8***5 743 93 05

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej

        Dyrektor Delegatury:Andrzej ADAMEK

        siedziba Delegatury:ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

        numery telefonów:tel/fax - 33 813 63 74 33 812 60 3933 812 45 98

        numer fax:33 813 62 67

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

        godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy

        Dyrektor Delegatury:Adam DYLA

        siedziba Delegatury:ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pokój 12 i 27(budynek A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)

        numery telefonów:52 323 *** 2952 323 *** 25

        numery fax:52 323 *** 4052 323 *** 41

        adres e-mail:

        byd-wyb@kbw.gov.pl

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie

        Dyrektor Delegatury:Marta Krasa-Burak

        siedziba Delegatury:pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

        numery telefonów:82 565 15 0082 562 76 57

        numery telefaksu:82 565 15 0082 562 76 57

        adres e-mail:Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie

        Dyrektor Delegatury: Grażyna Kawecka

        siedziba Delegatury: ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów

        numery telefonów:    23 672 37 5823 672 47 72

        numer telefaksu:   23 672 43 85

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

        Dyrektor Delegatury:

        Tomasz DORUCHOWSKI

        siedziba Delegatury:

        ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, (pokój 203)

        numer tel/fax:34 324 42 24

        adres email: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu

        Dyrektor Delegatury: Adam OKRUCIŃSKI

        siedziba Delegatury:ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pok.nr 126a

        numer telefonu:55 233 63 92 510 155 234

        numer fax: 55 233 32 02

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku

        Dyrektor Delegatury:Mirosława TORŁOP

        siedziba Delegatury:ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

        numery telefonów:58 301 15 1058 305 94 41

        numer fax:58 301 27 30

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 do 15.45

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim

        Dyrektor Delegatury: Dorota Jurczyńska

        Siedziba Delegatury: ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

        Numer telefonu:  95 711 53 07

        Numery fax: 95 711 55 41, 95 711 55 44, 95 711 55 47

        Adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna Skrzynka podawcza ePUAP

        Skrytka odbiorcza: /ch2o4u19qp/skrytka

        Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

        Dyrektor:

        Agata Rycyk

        siedziba Delegatury:

        ul. Morcinka 33a, 58-500 Jelenia Góra

        numery telefonów:75 767 88 4975 767 88 69

        numer telefaksu:75 767 88 59

        adres e-mail:Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /3y536cujvr/skrytka

        godziny urzędowania:poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

        Dyrektor Delegatury: Agnieszka Jakubowska

        siedziba Delegatury: ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz, wejście B (II piętro)

        numery telefonów:62 753 88 8062 753 88 8662 753 88 87

        numer fax: 62 753 88 89

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego  w Katowicach

        Dyrektor Delegatury:Wojciech Litewka 

        siedziba Delegatury:ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pok. 153

        numery telefonów: 32 256 16 0232 255 58 56Telefaks - 32 255 40 53

        adres e-mail:Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

        Wojciech Litewka  

        Telefon: (32) 256-16-02, (32) 255-58-56Telefaks: (32) 255-40-53 

        przejdź na stronę delegaturyKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach

        Dyrektor Delegatury: Adam MICHCIK

        siedziba Delegatury: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, bud. C, pok. 424

        numery telefonów:  41 342 12 0241 342 13 59

        numer fax:41 34 475 87 

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

        Skrytka - /ry1f6d0a5l/SkrytkaESP

        Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

        Dyrektor Delegatury

        Zbigniew KULESA

        siedziba Delegatury: Al. 1–go Maja 7, 62–510 Konin

        numery telefonów:

        63 242 47 44

        numer fax:

        63 306 79 00

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny urzędowania:

        poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie

        Dyrektor Delegatury: Elżbieta Radomska

        siedziba delegatury:   ul. Władysława Andersa 3475-950 Koszalin pokój 195

        numery telefonów: 94 342 27 9094 341 06 23

        numer fax: 94 340 44 04

        adres e-mail:Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania:    Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie

        Dyrektor DelegaturyZdzisława ROMAŃSKA

        siedziba Delegatury:ul. Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków

        numery telefonów:12 421 85 8412 421 85 77

        numer fax: 12 431 05 90

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny urzędowania:poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30

         przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

        Dyrektor Delegatury:Leszek BĄK

        siedziba Delegatury:ul. Bieszczadzka 138-400 Krosno (budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, IV piętro, pokój nr 403)

        numer telefonu:13 432 44 00 

        numer telefaksu: 13 432 36 71

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

        Dyrektor Delegatury:Anna ZYCH

        siedziba Delegatury:ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

        numery telefonów:76 721 35 70 do 7776 721 35 79

        numery fax:76 852 49 3776 721 35 78

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (skargi, wnioski, zapytania).

        Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-ZN) ePUAP.

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie

        Dyrektor Delegatury:Joanna NECZYŃSKA

        siedziba delegatury:64-100 Leszno, Pl.Kościuszki 4, p.23

        numery telefonów:65 529 58 42 Telefaks - 65 529 48 99

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

        Dyrektor DelegaturyDaniel Drzazga

        siedziba Delegatury:ul. Spokojna  9b, 20-074 Lublin, I piętro

        numery telefonów:tel/fax - 81 532 17 24tel/fax - 81 532 43 87tel/fax - 81 742 40 00tel/fax - 81 742 40 01  

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - sprawozdawczość budżetowa

        ePUAP - pismo ogólne

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

        Dyrektor Delegatury: Jerzy Antoni DOŁĘGOWSKI

        siedziba Delegatury: ul. Nowa 2, ***-400 Łomża 

        numery telefonów86 216 44 97 86 216 32 4686 216 31 35

        numer fax: 86 216 44 97

        adres e-mail:Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzedowania : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

        Dyrektor Delegatury: Grażyna MAJEROWSKA-DUDEK

        Siedziba Delegatury: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

        Adres e-mail: kbw.lodz@pkw.gov.pl

        Numery telefonów: 42 632 38 12;  42 633 01 03;  42 633 15 25.

        Numery fax: 42 632 41 70;  42 633 13 50

        Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od  8:15 do 16:15

        Elektroniczna Skrzynka Podawcza Adres skrytki: /ge0p77qf6e/skrytka

        Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

        Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

        Dyrektor Delegatury: Maria ZIĘBA

        Adres Delegatury: ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, (I piętro) 

        Numery telefonów: bezpośredni - *** 442 89 53;  centrala - *** 442 88 80, 442 88 81 wew. 15

        Numer fax: *** 442 79 06

        Adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00

        przejdź na stronę delegatury
        Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie

        Dyrektor Delegatury Piotr Sarnacki

        siedziba Delegatury:

        Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. nr 253 (II piętro)

        numery telefonów89 523 23 4889 527 30 2989 523 26 23 (Księgowość)

        numery fax: 89 527 28 5789 527 30 29

        adres e-mail:  Pokaż adres e-mail

        e-PUAP ( i0udx19f3o ):Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

        Dyrektor Delegatury: Rafał TKACZ

        siedziba Delegatury: ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu), pok. 120 – 123

        numery telefonów: 77 454 37 21, 77 454 49 48

        numer fax: 77 454 40 19

        adres e–mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce

        Dyrektor Delegatury: mgr Alfred Bogusław SZPONARSKI

        siedziba Delegatury:ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15,  07-410 Ostrołęka, pokój 115 i 119 

        numery telefonów: 29 764 25 95sekretariat - 29 764 35 84

        numery fax: 29 764 43 61 29 764 35 84

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        NIP: 758-11-11-689

        REGON: 01030030300146

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Pile

        Dyrektor Delegatury:Renata KURZAJCZYK

        siedziba Delegatury: al. Niepodległości 33/35, 64–920 Piła, Budynek Starostwa Powiatowego w Pile, pokój 34 (parter)

        numery telefonów:67 215 28 7167 211 63 03

        numer fax:67 212 07 32

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        e-PUAP:Pismo ogólne do urzędu - adres skrytki: /o2758ktdjx/skrytka

        Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

        Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

        przejdź na stronę delegatury
        Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Piotrków Trybunalski

        Dyrektor Delegatury: Szymon Kopka

        siedziba Delegatury: ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski

        numery telefonów: 44 649 79 61;  44 649 66 16 

        numery fax: 44 649 79 25

        e-mail: Pokaż adres e-mail

        Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Pismo ogólne do urzędu: adres skrytki: /w9u2n16jyu/skrytka lub przejdź do formularza ⇒Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: adres skrytki: /w9u2n16jyu/FK lub przejdź do formularza ⇒

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku

        Dyrektor DelegaturyKrzysztof  WAWRO

        siedziba Delegatury:ul. Kolegialna 15, 09-402 PłockII piętro, pok. nr  226

        numery telefonów:24 364 58 9624 364 58 97

        numer telefaksu:24 364 58 99

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: pismo ogólne / sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych JST 

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

        Dyrektor Delegatury:Paweł NOWEK

        siedziba Delegatury:ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

        numery telefonów:61 854 13 35 oraz 61 852 22 52

        numer fax:61 852 49 16

        adresy e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /8ay1l88xqv/skrytka

        Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu

        Dyrektor Delegatury: Zygmunt LESZCZYŃSKI

        siedziba Delegatury: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl (budynek Starostwa Powiatowego, II piętro, pokój nr 75)

        numery telefonów: tel/fax - sekretariat - 16 678 39 17 tel/fax - 16 678 37 17 tel. (centrala Starostwa Powiatowego) - 16 678 50 54, w. 275

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

        e-PUAP:

        https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/sprawozdawczosc-budzetowa-jednostek-sektora-finansow-publicznych  przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu

        Dyrektor Delegatury:Elżbieta BIAŁKOWSKA

        siedziba Delegatury:ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

        numery telefonów: 48 362 09 54 48 362 38 23 48 362 62 41

        numer fax: 48 363 27 94

        adresy e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie

        Dyrektor Delegatury:Paulina Ślemp

        siedziba Delegatury:ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów(budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, IV piętro, pokój 4***)

        numery telefonów:sekretariat - 17 867 14 ***17 867 14 1517 867 14 16

        numery fax:17 867 19 9717 867 19 60 

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach

        Dyrektor Delegatury:Marcin SKOLIMOWSKI

        siedziba Delegatury:ul. Piłsudskiego 38, 08 - 110 Siedlce, pok. 208 

        numer telefonu:25 632 49 69

        numery fax:25 632 79 9225 632 56 70

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

        przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu Dyrektor Delegatury:Tadeusz BRZOZOWSKI

        siedziba Delegatury:Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, VI piętro, pokój 6***-623

        numery telefonów:43 822 53 01 - dyrektor delegatury43 822-55-93 - sekretariat43 655 00 37 - pracownicy43 655 00 36 - księgowość43 822 36 25  - (tel/fax)

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania:poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

         

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach

        Dyrektor Delegatury: Wanda LEBIODA

        siedziba Delegatury:ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

        numery telefonów: 46 833 23 68 46 832 55 89 46 833 36 02

        numer fax: 46 832 55 08

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

         

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

        Pismo ogólne do urzędu - adres skrytki: /m3bvjs638p/skrytka

        Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku

        Dyrektor Delegatury:Witold NIEMKOWICZ

        siedziba Delegatury:ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk 

        numery telefonów: 59 842 74 2059 842 47 29

        numer fax:59 306 7202, 58 506 5602, 52 506 5202, 59 842 8405

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        Właściwość terytorialna  powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski;  miasta na prawach powiatu: Gdynia, Słupsk

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach

        Dyrektor Delegatury: Alicja RYNKIEWICZ-DĄBEK

        siedziba Delegatury: ul. Adama Mickiewicza 15, 16-400 Suwałki, pok. 201, 202, 203 

        numery telefonów:87 565 23 17 87 563 17 55 87 563 17 56 

        numer fax: 87 563 17 57

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAPePUAP Adres skrytki do pism ogólnych: /8inn6***dz/SkrytkaESPAdres skrytki do sprawozdań finansowych: /8inn6***dz/SprawFin 

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie

        Dyrektor Delegatury: Waldemar Gorzyckisiedziba Delegatury:ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin, pokój nr 15

        numery telefonów:

        91 43 37 530 - Sekretariat 91 43 47 248 - Fax

        91 43 46 054 - Dyrektor

        91 43 37 567 - Główny specjalista

        91 43 37 867 - Główna księgowa

        91 43 37 756 - Informatyk

         

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAPSkrytka odbiorcza: /c053y9otoc/skrytka

        Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        91 43 37 530 - Sekretariat 91 43 47 248 - Fax

        91 43 46 054 - Dyrektor

        91 43 37 567 - Główny specjalista

        91 43 37 867 - Główna księgowa

        91 43 37 756 - Informatyk

         przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu

        Dyrektor Delegatury: Elżbieta KOZIARSKA  

        siedziba Delegatury: ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206

        numery telefonów: 15 822 15 95, 15 822 15 94 wew. 217 - sekretariat

        numer fax: 15 823 67 79

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

         /rypm44u08m/skrytka

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15;

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie

        Dyrektor Delegatury Anna ZDAŃSKA-BURLIGA

        siedziba Delegatury: Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 712

        numery telefonów: 14 621 39 85;  14 696 32 17

        numer fax: 14 621 16 79

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu

        Dyrektor Delegatury: Sławomir MICHALAK

        siedziba Delegatury:Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 160-163

        numery telefonów:56 62 *** 54056 62 *** 37756 62 *** 356

        numery fax: 56 62 28 547

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

        Dyrektor Delegatury:Joanna Kazanowicz

        siedziba Delegatury:ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych

        numery telefonów: 74 665 65 10

        74 665 65 13 - Główna Księgowa 

        numery fax: 74 842 52 37

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30  

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

         

        siedziba Delegatury:Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 WARSZAWA (gmach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) wejście B, parter, pokoje 41, 42, 43, 44, 45

        numery telefonów:22 695 60 57

        numery fax:22 695 61 36 22 695 66 9722 695 66 53 - Księgowość 

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAPePUAP: /i4o938rjc3/skrytka 

        Inspektor Ochrony DanychBeata Duch-KosiorekPokaż adres e-mail

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15

         

         

         

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku

        Dyrektor Delegatury: Jacek KRASZEWSKI 

        siedziba Delegatury: ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek

        numery telefonów:54 232 38 0754 232 26 57

        numery fax:54 232 64 30

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (Skargi, wnioski, zapytania do urzędu)

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych)

         

        godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, wtorki 8.00 - 16.00

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

        Dyrektor Delegatury: Tomasz SZCZEPAŃSKI

        siedziba Delegatury: ul. Podwale 28 (parter), 50-040 Wrocław

        numer telefonu: 71 343 92 59

        numer telefaksu: 71 344 62 93 

        e-mail: Pokaż adres e-mail

        Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-ZN) ePUAP.

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu

        Dyrektor Delegatury: Anna CHRZANsiedziba Delegatury:ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

        numer telefonu:84 638 47 03

        numer fax:84 639 16 15

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail  

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

        godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury
        Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze

        Dyrektor Delegatury: Stanisław BLONKOWSKI

        siedziba Delegatury: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

        numery telefaksu:68-320 24 4868-324 59 3568-452 76 66Księgowość - 68-3280314 

        adres e-mail: Pokaż adres e-mail

        Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAPSkrytka odbiorcza: /hh7x4tj85j/skrytka

        Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

        przejdź na stronę delegatury                                                                                                         calendar_ajax(07,2019);                                                                                                            

        Kalendarium

                                                                                                                                                                    
                                         
                                                                                                                                                                                                                                                     Zaznaczone wybory,referenda, wydarzenia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        • Aktualności
         • Informacje
          • Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty
          • Uchwały
          • Uchwały w sprawie odwołań i skarg na postanowienia Komisarzy Wyborczych
          • Konsultacje społeczne
          • Konkurs "Wybieram wybory"
           • III edycja
           • II edycja
          • Urzędnicy wyborczy
         • KBW
          • Zarządzenia Szefa KBW
          • Informacje KBW
          • Zespoły KBW
          • Delegatury ​KBW
          • Urzędnicy wyborczy
          • Statut K​BW
          • Zamówienia Publiczne
          • Sprawozdanie finansowe
           • 20*** r.
          • Petycje
           • 2019 r.
           • 20*** r.
           • 2017 r.
           • 2016 r.
          • Wydawnictwa PKW i KBW
           • Prawo wyborcze
           • Przegląd wyborczy Biuletyn informacyjny
            • Wydania specjalne
           • Wydawnictwa statystyczne PKW
           • Inne wydawnictwa
          • Praca
          • Polityka prywatności
          • Adresy stron internetowych urzędów i instytucji państwowych
         • Organy wyborcze
          • Skład PKW
          • Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej
          • Komisarze wyborczy
           • Uchwały PKW dotyczące Komisarzy Wyborczych
           • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego
         • Prawo wyborcze
          • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej​
          • Kodeks wyborczy
          • Ustawa o referendum ogólnokrajowym
          • Ustawa o referendum lokalnym
          • Ustawa o partiach politycznych
          • Rozporządzenia
          • Uchwały PKW
           • 2019 r.
           • 20*** r.
           • 2017 r.
           • 2016 r.
           • 2015 r.
           • 2014 r.
           • 2013 r.
           • 2012 r.
           • 2011 r.
          • Obwieszczenia
           • 2019 r.
          • Wyjaśnienia, stanowiska i komunikaty
           • 2016 r.
           • 2015 r.
           • 2014 r.
           • 2013 r.
           • 2012 r.
           • 2011 r.
          • Wyroki i postanowienia sądów
           • Wygaśnięcie mandatu
            • 2019 r.
            • 20*** r.
            • 2017 r.
            • 2016 r.
            • 2015 r.
           • Ważność wyborów
            • 2019 r.
            • 20*** r.
            • 2017 r.
            • 2016 r.
            • 2015 r.
           • Sprawozdania finansowe
            • 2016 r.
            • 2015 r.
           • Referenda lokalne
            • 2016 r.
           • Inne
            • 20*** r.
            • 2016 r.
            • 2015 r.
          • Multimedia
         • Wybory i referenda
          • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
           • Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
            • Komitety Wyborcze
            • Kandydaci na Prezydenta RP
            • Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
            • Wyniki głosowania
           • Wybory Prezydenta RP w 2010 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
           • Wybory Prezydenta RP w 2005 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
            • Komitety wyborcze
            • Wyniki głosowania
           • Wybory Prezydenta RP w 2000 r.
          • Wybory do Sejmu i do Senatu
           • Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
            • Informacje ogólne
           • Wybory do Sejmu i Senatu w 2011 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
            • Wyniki głosowania
           • Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
           • Wybory do Sejmu i Senatu w 2005 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
            • Wyniki głosowania
            • Finansowanie kampanii wyborczej
           • Wybory do Sejmu i Senatu w 2001 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
            • Wyniki głosowania
           • Wybory uzupełniające do Senatu RP
            • Kadencja 2015-2019
             • Wybory uzupełniające do Senatu RP - okręg nr 59 - 6 marca 2016 r.
              • Wizualizacja wyników
              • Postanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy
              • Wyjaśnienia opinie i informacje
              • Obwieszczenia i komunikaty
              • Pomocnicze wzory dokumentów
              • Kandydaci
            • Kadencja 2011-2015
             • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.
             • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 55 - 8 września 2013 r.
             • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 47, 73 i 82 - 7 września 2014 r.
             • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 75 - 8 lutego 2015 r.
            • Kadencja 2007-2011
             • Wybory uzupełniające Senat 2008 - okręg nr 21
             • Wybory uzupełniające Senat 2010 - okręg nr 15 i 30
             • Wybory uzupełniające Senat 2011 - okręg nr 37
            • Kadencja 2005-2007
             • Wybory uzupełniające Senat 2006 - okreg nr 33
            • Kadencja 2001-2005
             • Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 23
             • Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 2
             • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 36
             • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 3
             • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 1
             • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręgi nr 22, 26, 30 i 31
             • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 29
          • Wybory do Parlamentu Europejskiego
           • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
            • Informacje ogólne
            • Obwody głosowania
            • Wyniki głosowania
            • Finansowanie kampanii wyborczej
           • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
            • Informacje ogólne
            • Obwody głosowania
           • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
            • Informacje ogólne
            • Wyniki głosowania
           • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
            • Informacje ogólne
            • Kandydaci na posłów
            • Wyniki głosowania
          • Wybory samorządowe i referenda lokalne
           • Wybory samorządowe w 20*** r.
            • Informacje ogólne
            • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
            • Wyborca niepełnosprawny
            • Finansowanie kampanii wyborczej
            • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
            • Kandydaci na radnych
            • Komitety wyborcze
           • Wybory samorządowe w 2014 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Komisarza Wyborczego
            • Komitety wyborcze
            • Terytorialne komisje wyborcze
            • Kandydaci na radnych
            • Wyniki wyborów
           • Wybory samorządowe w 2010 r.
            • Informacje ogólne
            • Komitety Wyborcze
            • Terytorialne komisje wyborcze
           • Wybory samorządowe w 2006 r.
            • Informacje ogólne
            • Komunikaty Komisarza Wyborczego
            • Wyniki głosowania
            • Komitety Wyborcze
            • Terytorialne komisje wyborcze
            • Kandydaci na radnych
            • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
           • Wybory samorządowe w 2002 r.
            • Informacje ogólne
            • Terytorialne komisje wyborcze
            • Wyniki głosowania
            • Komitety wyborcze
            • Obwody głosowania
           • Wybory samorządowe w 1998 r.
           • Wybory i referenda w toku kadencji
            • Kadencja 20***-2023
             • Kadencja 2014-20***
              • Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)
             • Kadencja 2010-2014
              • Kadencja 2006-2010
               • Kadencja 2002-2006
              • Referenda ogólnokrajowe
               • Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
                • Referendum ogólnokrajowe w 2003 r.
                 • Informacje ogólne
                 • Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
                 • Wyniki głosowania
               • Rejestr wyborców
                • Wyjaśnienia PKW w sprawie rejestru wyborców
              • Wzory dokumentów
               • Rejestr korzyści
               • Wybory w toku kadencji
               • Sprawozdania finansowe
                • Partie polityczne
                • Komitety wyborcze
               • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
               • Wybory do Sejmu i do Senatu
               • Wybory do Parlamentu Europejskiego
                • Wybory samorządowe i referenda lokalne
               • Finansowanie polityki
                • Akty prawne
                • Finansowanie kampanii wyborczych
                 • Wybory Prezydenta RP
                  • Wybory Prezydenta RP - 2015
                  • Wybory Prezydenta RP - 2010
                  • Wybory Prezydenta RP - 2005
                  • Wybory Prezydenta RP - 2000
                 • Wybory do Sejmu i do Senatu
                  • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015
                  • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2011
                  • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
                  • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2005
                  • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2001
                 • Wybory Samorządowe
                  • Wybory Samorządowe 20***
                  • Wybory Samorządowe 2014
                  • Wybory Samorządowe 2010
                  • Wybory Samorządowe 2006
                 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
                  • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
                  • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009
                  • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004
                 • Wybory uzupełniające do Senatu RP
                  • 2016 - okręg nr 59
                  • 2015 - okręg nr 75
                  • 2014 - okręgi nr 47, 73 i 82
                  • 2013 - okręg nr 55
                  • 2013 - okręg nr 73
                  • 2011 - okręg nr 37
                  • 2010 - okręgi nr 15, 21 i 30
                  • 2008 - okręg nr 21
                • Finansowanie partii politycznych
                 • Subwencja z budżetu państwa
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 20***
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2017
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2016
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2015
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2014
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2013
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2012
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2011
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2010
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2009
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2008
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2007
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2006
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2005
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2004
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2003
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2002
                 • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2001
                 • Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji Wyborczej
                • Wykaz partii politycznych
               • Rejestr korzyści
               • Dla mediów
                • Informacje prasowe
                • Kontakt dla dziennikarzy
                • Pliki do pobrania
                • Spoty
                 • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
                 • Wybory samorządowe w 20*** r.
               • Zamówienia publiczne
                • Postępowania
                 • Postępowania powyżej 30 000 €
                 • Postępowania poniżej 30 000 €
                • Plany postępowań
                 • Plany postępowań na 2019 rok
               • Kontakt
                                                                                                         
                                                    
               •                                     
               • Copyright © 2015
               •                                     
               • Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. 22 625 26 27 fax. 22 622 35 71
               •                                 
                                                                                                 
                                                                                                                          

               Heading Infomation & KeyWord Sentiment

               Heading TAG Description
               H2 Menu
               H2 Delegatury KBW
               H3 AKTUALNOŚCI

               JavaScript Information

               
                <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
               
               


               pkw.gov.pl is using jquery
               
                <script type="text/javascript" src="/js/skrypt.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/regions.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/sliders.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/jsselect.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/ciastka.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/lightbox.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/datatables.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/mapa.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/popup_script.js"></script>
               
               

               
                <script type="text/javascript" src="/js/jquery.custom-scrollbar.js"></script>
               
               


               pkw.gov.pl is using jquery
               
                <script type="text/javascript" src="/js/zegar.js"></script>
               
               


               pkw.gov.pl is using ga
               
               <script type="text/javascript"> 
               
                               (function (isogram) {
               	                    i['GoogleAnalyticsObject'] = r;
               	                    i[r] = i[r] || function () {
               		                        (i[r].i[r].|| []).push(arguments)
               		}, i[r].* new Date();
               	                    s.createElement(o),
               	                        s.getElementsByTagName(o)[0];
               	                    a.async 1;
               	                    a.src g;
               	                    m.parentNode.insertBefore(am)
               	})(window, do***ent'script''//www.google-analytics.com/analytics.js''ga');
                               ga('create''UA-60964605-4''auto');
                               ga('send''pageview');
                           
               </script>
               
               
               

               
               <script type="text/javascript"> 
               (function (dsid) {
               	                    var jsfjs d.getElementsByTagName(s)[0];
               	                    if (d.getElementById(id)) return;
               	                    js d.createElement(s);
               	                    js.id id;
               	                    js.src "//connect.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbml=1";
               	                    fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs);
               	}(do***ent'script''facebook-jssdk'));
               
               </script>
               
               
               

               
               <script type="text/javascript"> 
               
                   //slider1();
                   //slider2();
                   //carousel();
                   
               </script>
               
               
               

               
               <script type="text/javascript"> 
               
                                       home_news();
                                   
               </script>
               
               
               

               
               <script type="text/javascript"> 
               
                               $(do***ent).ready(
                                   function()
                                   {
               	                        $(".del_select").change(
               	                            function()
               	                            {
               		                                var del = $(this).val();
               		                                del_change(del);
               		                            }
               	                        );
               	                        $("#regions_map").find("path").click(
               	                            function()
               	                            {
               		                                var del = $(this).attr("id").replace("d_map_","");
               		                                $(".del_select").children("option").attr("selected"false);
               		                                $(".del_select").children("option[value='"+del+"']").attr("selected""selected");
               		                                $(".del_select").selectbox("detach");
               		                                $(".del_select").selectbox();
               		                                del_change(del);
               		                            }
               	                        );
               	                    }
                               );
                               function del_change(del)
                               {
               	                    $(".contact_del li").css({"display":"none"});
               	                    $(".del_con_"+del).css({"display":"block"});
               	                }
                           
               </script>
               
               
               

               
               <script type="text/javascript"> 
               regions();
               
               </script>
               
               
               

               
               <script type="text/javascript"> 
               
                                   calendar_ajax(07,2019);
                                   
               </script>
               
               
               

               
               <script type="text/javascript"> 
               
                               $(".eabc").click(function(){
               	                    var a1 = $(this).attr("abc").split("").reverse().join("").split("|--|--|").join(".").replace("|-|-|","@");
               	                    a1 '<a href="mailto:'+a1+'">'+a1+'';
               	                    var link = $(this);
               	                    $(link).after(a1);
               	                    $(link).remove();
               	                    return false;
               	});
                           
               </script>
               
               
               

               Google Search

               Loading

               Header Information

               • http_code :HTTP/1.1 302 Found
               • Location :https://pkw.gov.pl/
               • Connection :close
               Array
               (
                 [0] => Array
                   (
                     [http_code] => HTTP/1.1 302 Found
                     [Location] => https://pkw.gov.pl/
                     [Connection] => close
                   )
               
               )
               

               DNS Info

               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :A | ip :193.219.114.64 |
               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :TXT | txt :466e09ef2739aba9987b16e1c90635d4bb98dfa3a20aefbfb884b46e182b205f | entries :Array |
               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :SOA | mname :ns.pkw.gov.pl | rname :admin.poczta.kbw.gov.pl | serial :2019052803 | refresh :10800 | retry :3600 | expire :604800 | minimum-ttl :86400 |
               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :NS | target :ns2.pkw.gov.pl |
               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :NS | target :ns.pkw.gov.pl |
               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :NS | target :ns4.pkw.gov.pl |
               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :NS | target :ns3.pkw.gov.pl |
               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :MX | pri :10 | target :cw-mx.pkw.gov.pl |
               • host :pkw.gov.pl | class :IN | ttl :299 | type :MX | pri :20 | target :ck-mx.pkw.gov.pl |
                Array
               (
                 [0] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => A
                     [ip] => 193.219.114.64
                   )
               
                 [1] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => TXT
                     [txt] => 466e09ef2739aba9987b16e1c90635d4bb98dfa3a20aefbfb884b46e182b205f
                     [entries] => Array
                       (
                         [0] => 466e09ef2739aba9987b16e1c90635d4bb98dfa3a20aefbfb884b46e182b205f
                       )
               
                   )
               
                 [2] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => SOA
                     [mname] => ns.pkw.gov.pl
                     [rname] => admin.poczta.kbw.gov.pl
                     [serial] => 2019052803
                     [refresh] => 10800
                     [retry] => 3600
                     [expire] => 604800
                     [minimum-ttl] => 86400
                   )
               
                 [3] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => NS
                     [target] => ns2.pkw.gov.pl
                   )
               
                 [4] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => NS
                     [target] => ns.pkw.gov.pl
                   )
               
                 [5] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => NS
                     [target] => ns4.pkw.gov.pl
                   )
               
                 [6] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => NS
                     [target] => ns3.pkw.gov.pl
                   )
               
                 [7] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => MX
                     [pri] => 10
                     [target] => cw-mx.pkw.gov.pl
                   )
               
                 [8] => Array
                   (
                     [host] => pkw.gov.pl
                     [class] => IN
                     [ttl] => 299
                     [type] => MX
                     [pri] => 20
                     [target] => ck-mx.pkw.gov.pl
                   )
               
               )
                

               ALL Links

               Total Links:778

              • Archiwum
              • Aktualności
              • Informacje
              • Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty
              • Uchwały
              • Uchwały w sprawie odwołań i skarg na postanowienia Komisarzy Wyborczych
              • Konsultacje społeczne
              • Konkurs "Wybieram wybory"
              • III edycja
              • II edycja
              • Urzędnicy wyborczy
              • KBW
              • Zarządzenia Szefa KBW
              • Informacje KBW
              • Zespoły KBW
              • Delegatury ​KBW
              • Urzędnicy wyborczy
              • Statut K​BW
              • Zamówienia Publiczne
              • Sprawozdanie finansowe
              • 20*** r.
              • Petycje
              • 2019 r.
              • 20*** r.
              • 2017 r.
              • 2016 r.
              • Wydawnictwa PKW i KBW
              • Prawo wyborcze
              • Przegląd wyborczy Biuletyn informacyjny
              • Wydania specjalne
              • Wydawnictwa statystyczne PKW
              • Inne wydawnictwa
              • Praca
              • Polityka prywatności
              • Adresy stron internetowych urzędów i instytucji państwowych
              • Organy wyborcze
              • Skład PKW
              • Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej
              • Komisarze wyborczy
              • Uchwały PKW dotyczące Komisarzy Wyborczych
              • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego
              • Prawo wyborcze
              • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej​
              • Kodeks wyborczy
              • Ustawa o referendum ogólnokrajowym
              • Ustawa o referendum lokalnym
              • Ustawa o partiach politycznych
              • Rozporządzenia
              • Uchwały PKW
              • 2019 r.
              • 20*** r.
              • 2017 r.
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • 2014 r.
              • 2013 r.
              • 2012 r.
              • 2011 r.
              • Obwieszczenia
              • 2019 r.
              • Wyjaśnienia, stanowiska i komunikaty
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • 2014 r.
              • 2013 r.
              • 2012 r.
              • 2011 r.
              • Wyroki i postanowienia sądów
              • Wygaśnięcie mandatu
              • 2019 r.
              • 20*** r.
              • 2017 r.
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • Ważność wyborów
              • 2019 r.
              • 20*** r.
              • 2017 r.
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • Sprawozdania finansowe
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • Referenda lokalne
              • 2016 r.
              • Inne
              • 20*** r.
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • Multimedia
              • Wybory i referenda
              • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
              • Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Komitety Wyborcze
              • Kandydaci na Prezydenta RP
              • Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
              • Wyniki głosowania
              • Wybory Prezydenta RP w 2010 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wybory Prezydenta RP w 2005 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Komitety wyborcze
              • Wyniki głosowania
              • Wybory Prezydenta RP w 2000 r.
              • Wybory do Sejmu i do Senatu
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
              • Informacje ogólne
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2011 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wyniki głosowania
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2005 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wyniki głosowania
              • Finansowanie kampanii wyborczej
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2001 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wyniki głosowania
              • Wybory uzupełniające do Senatu RP
              • Kadencja 2015-2019
              • Wybory uzupełniające do Senatu RP - okręg nr 59 - 6 marca 2016 r.
              • Wizualizacja wyników
              • Postanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy
              • Wyjaśnienia opinie i informacje
              • Obwieszczenia i komunikaty
              • Pomocnicze wzory dokumentów
              • Kandydaci
              • Kadencja 2011-2015
              • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.
              • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 55 - 8 września 2013 r.
              • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 47, 73 i 82 - 7 września 2014 r.
              • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 75 - 8 lutego 2015 r.
              • Kadencja 2007-2011
              • Wybory uzupełniające Senat 2008 - okręg nr 21
              • Wybory uzupełniające Senat 2010 - okręg nr 15 i 30
              • Wybory uzupełniające Senat 2011 - okręg nr 37
              • Kadencja 2005-2007
              • Wybory uzupełniające Senat 2006 - okreg nr 33
              • Kadencja 2001-2005
              • Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 23
              • Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 2
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 36
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 3
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 1
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręgi nr 22, 26, 30 i 31
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 29
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
              • Informacje ogólne
              • Obwody głosowania
              • Wyniki głosowania
              • Finansowanie kampanii wyborczej
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
              • Informacje ogólne
              • Obwody głosowania
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
              • Informacje ogólne
              • Wyniki głosowania
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
              • Informacje ogólne
              • Kandydaci na posłów
              • Wyniki głosowania
              • Wybory samorządowe i referenda lokalne
              • Wybory samorządowe w 20*** r.
              • Informacje ogólne
              • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
              • Wyborca niepełnosprawny
              • Finansowanie kampanii wyborczej
              • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
              • Kandydaci na radnych
              • Komitety wyborcze
              • Wybory samorządowe w 2014 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Komisarza Wyborczego
              • Komitety wyborcze
              • Terytorialne komisje wyborcze
              • Kandydaci na radnych
              • Wyniki wyborów
              • Wybory samorządowe w 2010 r.
              • Informacje ogólne
              • Komitety Wyborcze
              • Terytorialne komisje wyborcze
              • Wybory samorządowe w 2006 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Komisarza Wyborczego
              • Wyniki głosowania
              • Komitety Wyborcze
              • Terytorialne komisje wyborcze
              • Kandydaci na radnych
              • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
              • Wybory samorządowe w 2002 r.
              • Informacje ogólne
              • Terytorialne komisje wyborcze
              • Wyniki głosowania
              • Komitety wyborcze
              • Obwody głosowania
              • Wybory samorządowe w 1998 r.
              • Wybory i referenda w toku kadencji
              • Kadencja 20***-2023
              • Kadencja 2014-20***
              • Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)
              • Kadencja 2010-2014
              • Kadencja 2006-2010
              • Kadencja 2002-2006
              • Referenda ogólnokrajowe
              • Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
              • Referendum ogólnokrajowe w 2003 r.
              • Informacje ogólne
              • Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
              • Wyniki głosowania
              • Rejestr wyborców
              • Wyjaśnienia PKW w sprawie rejestru wyborców
              • Wzory dokumentów
              • Rejestr korzyści
              • Wybory w toku kadencji
              • Sprawozdania finansowe
              • Partie polityczne
              • Komitety wyborcze
              • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
              • Wybory do Sejmu i do Senatu
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego
              • Wybory samorządowe i referenda lokalne
              • Finansowanie polityki
              • Akty prawne
              • Finansowanie kampanii wyborczych
              • Wybory Prezydenta RP
              • Wybory Prezydenta RP - 2015
              • Wybory Prezydenta RP - 2010
              • Wybory Prezydenta RP - 2005
              • Wybory Prezydenta RP - 2000
              • Wybory do Sejmu i do Senatu
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2011
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2005
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2001
              • Wybory Samorządowe
              • Wybory Samorządowe 20***
              • Wybory Samorządowe 2014
              • Wybory Samorządowe 2010
              • Wybory Samorządowe 2006
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004
              • Wybory uzupełniające do Senatu RP
              • 2016 - okręg nr 59
              • 2015 - okręg nr 75
              • 2014 - okręgi nr 47, 73 i 82
              • 2013 - okręg nr 55
              • 2013 - okręg nr 73
              • 2011 - okręg nr 37
              • 2010 - okręgi nr 15, 21 i 30
              • 2008 - okręg nr 21
              • Finansowanie partii politycznych
              • Subwencja z budżetu państwa
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 20***
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2017
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2016
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2015
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2014
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2013
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2012
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2011
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2010
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2009
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2008
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2007
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2006
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2005
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2004
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2003
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2002
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2001
              • Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji Wyborczej
              • Wykaz partii politycznych
              • Rejestr korzyści
              • Dla mediów
              • Informacje prasowe
              • Kontakt dla dziennikarzy
              • Pliki do pobrania
              • Spoty
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
              • Wybory samorządowe w 20*** r.
              • Zamówienia publiczne
              • Postępowania
              • Postępowania powyżej 30 000 €
              • Postępowania poniżej 30 000 €
              • Plany postępowań
              • Plany postępowań na 2019 rok
              • Kontakt
              • WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 - SERWIS INFORMACYJNY
              • WYBORY SAMORZĄDOWE 20*** - SERWIS INFORMACYJNY
              • 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych
              • PKW wręczyła zaświadczenia o wyborze posłom do Parlamentu Europejskiego
              • Przypominamy: Właściwe w sprawach naruszenia ciszy wyborczej są organy ścigania i sądy
              • PKW ogłosiła wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
              • PKW podała pierwsze cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
              • PKW podsumowała głosowanie w wyborach do PE
              • Najnowsza frekwencja wyborcza na kolejnej konferencji PKW
              • PKW podała pierwsze dane frekwencyjne
              • O rozpoczęciu i przebiegu głosowania podczas pierwszej, niedzielnej konferencji PKW
              • Wszystko o wyborach do PE 2019 w serwisie wybory.gov.pl
              • Wyjaśnienia PKW dot. zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do PE
              • więcej
              • Pokaż adres e-mail
              • epuap
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna Skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:
              • /ry1f6d0a5l/SkrytkaESP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (skargi, wnioski, zapytania).
              • Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-ZN) ePUAP.
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - sprawozdawczość budżetowa
              • ePUAP - pismo ogólne
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
              • Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • /o2758ktdjx/skrytka
              • Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • przejdź do formularza
              • przejdź do formularza
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • pismo ogólne
              • sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych JST
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /8ay1l88xqv/skrytka
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/sprawozdawczosc-budzetowa-jednostek-sektora-finansow-publicznych
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • /m3bvjs638p/skrytka
              • Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • /8inn6***dz/SkrytkaESP
              • /8inn6***dz/SprawFin 
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • /c053y9otoc/skrytka
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • Pokaż adres e-mail
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (Skargi, wnioski, zapytania do urzędu)
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych)
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-ZN) ePUAP.
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Pokaż adres e-mail
              • Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
              • przejdź na stronę delegatury
              • Aktualności
              • Informacje
              • Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty
              • Uchwały
              • Uchwały w sprawie odwołań i skarg na postanowienia Komisarzy Wyborczych
              • Konsultacje społeczne
              • Konkurs "Wybieram wybory"
              • III edycja
              • II edycja
              • Urzędnicy wyborczy
              • KBW
              • Zarządzenia Szefa KBW
              • Informacje KBW
              • Zespoły KBW
              • Delegatury ​KBW
              • Urzędnicy wyborczy
              • Statut K​BW
              • Zamówienia Publiczne
              • Sprawozdanie finansowe
              • 20*** r.
              • Petycje
              • 2019 r.
              • 20*** r.
              • 2017 r.
              • 2016 r.
              • Wydawnictwa PKW i KBW
              • Prawo wyborcze
              • Przegląd wyborczy Biuletyn informacyjny
              • Wydania specjalne
              • Wydawnictwa statystyczne PKW
              • Inne wydawnictwa
              • Praca
              • Polityka prywatności
              • Adresy stron internetowych urzędów i instytucji państwowych
              • Organy wyborcze
              • Skład PKW
              • Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej
              • Komisarze wyborczy
              • Uchwały PKW dotyczące Komisarzy Wyborczych
              • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego
              • Prawo wyborcze
              • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej​
              • Kodeks wyborczy
              • Ustawa o referendum ogólnokrajowym
              • Ustawa o referendum lokalnym
              • Ustawa o partiach politycznych
              • Rozporządzenia
              • Uchwały PKW
              • 2019 r.
              • 20*** r.
              • 2017 r.
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • 2014 r.
              • 2013 r.
              • 2012 r.
              • 2011 r.
              • Obwieszczenia
              • 2019 r.
              • Wyjaśnienia, stanowiska i komunikaty
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • 2014 r.
              • 2013 r.
              • 2012 r.
              • 2011 r.
              • Wyroki i postanowienia sądów
              • Wygaśnięcie mandatu
              • 2019 r.
              • 20*** r.
              • 2017 r.
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • Ważność wyborów
              • 2019 r.
              • 20*** r.
              • 2017 r.
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • Sprawozdania finansowe
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • Referenda lokalne
              • 2016 r.
              • Inne
              • 20*** r.
              • 2016 r.
              • 2015 r.
              • Multimedia
              • Wybory i referenda
              • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
              • Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Komitety Wyborcze
              • Kandydaci na Prezydenta RP
              • Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
              • Wyniki głosowania
              • Wybory Prezydenta RP w 2010 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wybory Prezydenta RP w 2005 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Komitety wyborcze
              • Wyniki głosowania
              • Wybory Prezydenta RP w 2000 r.
              • Wybory do Sejmu i do Senatu
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
              • Informacje ogólne
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2011 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wyniki głosowania
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2005 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wyniki głosowania
              • Finansowanie kampanii wyborczej
              • Wybory do Sejmu i Senatu w 2001 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej
              • Wyniki głosowania
              • Wybory uzupełniające do Senatu RP
              • Kadencja 2015-2019
              • Wybory uzupełniające do Senatu RP - okręg nr 59 - 6 marca 2016 r.
              • Wizualizacja wyników
              • Postanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy
              • Wyjaśnienia opinie i informacje
              • Obwieszczenia i komunikaty
              • Pomocnicze wzory dokumentów
              • Kandydaci
              • Kadencja 2011-2015
              • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.
              • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 55 - 8 września 2013 r.
              • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 47, 73 i 82 - 7 września 2014 r.
              • Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 75 - 8 lutego 2015 r.
              • Kadencja 2007-2011
              • Wybory uzupełniające Senat 2008 - okręg nr 21
              • Wybory uzupełniające Senat 2010 - okręg nr 15 i 30
              • Wybory uzupełniające Senat 2011 - okręg nr 37
              • Kadencja 2005-2007
              • Wybory uzupełniające Senat 2006 - okreg nr 33
              • Kadencja 2001-2005
              • Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 23
              • Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 2
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 36
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 3
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 1
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręgi nr 22, 26, 30 i 31
              • Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 29
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
              • Informacje ogólne
              • Obwody głosowania
              • Wyniki głosowania
              • Finansowanie kampanii wyborczej
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
              • Informacje ogólne
              • Obwody głosowania
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.
              • Informacje ogólne
              • Wyniki głosowania
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
              • Informacje ogólne
              • Kandydaci na posłów
              • Wyniki głosowania
              • Wybory samorządowe i referenda lokalne
              • Wybory samorządowe w 20*** r.
              • Informacje ogólne
              • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
              • Wyborca niepełnosprawny
              • Finansowanie kampanii wyborczej
              • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
              • Kandydaci na radnych
              • Komitety wyborcze
              • Wybory samorządowe w 2014 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Komisarza Wyborczego
              • Komitety wyborcze
              • Terytorialne komisje wyborcze
              • Kandydaci na radnych
              • Wyniki wyborów
              • Wybory samorządowe w 2010 r.
              • Informacje ogólne
              • Komitety Wyborcze
              • Terytorialne komisje wyborcze
              • Wybory samorządowe w 2006 r.
              • Informacje ogólne
              • Komunikaty Komisarza Wyborczego
              • Wyniki głosowania
              • Komitety Wyborcze
              • Terytorialne komisje wyborcze
              • Kandydaci na radnych
              • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
              • Wybory samorządowe w 2002 r.
              • Informacje ogólne
              • Terytorialne komisje wyborcze
              • Wyniki głosowania
              • Komitety wyborcze
              • Obwody głosowania
              • Wybory samorządowe w 1998 r.
              • Wybory i referenda w toku kadencji
              • Kadencja 20***-2023
              • Kadencja 2014-20***
              • Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)
              • Kadencja 2010-2014
              • Kadencja 2006-2010
              • Kadencja 2002-2006
              • Referenda ogólnokrajowe
              • Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
              • Referendum ogólnokrajowe w 2003 r.
              • Informacje ogólne
              • Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
              • Wyniki głosowania
              • Rejestr wyborców
              • Wyjaśnienia PKW w sprawie rejestru wyborców
              • Wzory dokumentów
              • Rejestr korzyści
              • Wybory w toku kadencji
              • Sprawozdania finansowe
              • Partie polityczne
              • Komitety wyborcze
              • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
              • Wybory do Sejmu i do Senatu
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego
              • Wybory samorządowe i referenda lokalne
              • Finansowanie polityki
              • Akty prawne
              • Finansowanie kampanii wyborczych
              • Wybory Prezydenta RP
              • Wybory Prezydenta RP - 2015
              • Wybory Prezydenta RP - 2010
              • Wybory Prezydenta RP - 2005
              • Wybory Prezydenta RP - 2000
              • Wybory do Sejmu i do Senatu
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2011
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2005
              • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2001
              • Wybory Samorządowe
              • Wybory Samorządowe 20***
              • Wybory Samorządowe 2014
              • Wybory Samorządowe 2010
              • Wybory Samorządowe 2006
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004
              • Wybory uzupełniające do Senatu RP
              • 2016 - okręg nr 59
              • 2015 - okręg nr 75
              • 2014 - okręgi nr 47, 73 i 82
              • 2013 - okręg nr 55
              • 2013 - okręg nr 73
              • 2011 - okręg nr 37
              • 2010 - okręgi nr 15, 21 i 30
              • 2008 - okręg nr 21
              • Finansowanie partii politycznych
              • Subwencja z budżetu państwa
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 20***
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2017
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2016
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2015
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2014
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2013
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2012
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2011
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2010
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2009
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2008
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2007
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2006
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2005
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2004
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2003
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2002
              • Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2001
              • Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji Wyborczej
              • Wykaz partii politycznych
              • Rejestr korzyści
              • Dla mediów
              • Informacje prasowe
              • Kontakt dla dziennikarzy
              • Pliki do pobrania
              • Spoty
              • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
              • Wybory samorządowe w 20*** r.
              • Zamówienia publiczne
              • Postępowania
              • Postępowania powyżej 30 000 €
              • Postępowania poniżej 30 000 €
              • Plany postępowań
              • Plany postępowań na 2019 rok
              • Kontakt
              • Site Color

              • CSS LINK: /css/style.css

              • #9D032A: 2

              • #FFF: 1

              • CSS LINK: /css/header.css

              • #9D032A: 4

              • #808080: 4

              • #000000: 2

              • #E7E7E7: 2

              • #F2F2F2: 2

              • #7D7D7D: 1

              • #FFF: 1

              • #AAA: 1

              • #58585A: 1

              • #E5E5E5: 1

              • #585857: 1

              • #E2E2E2: 1

              • CSS LINK: /css/content.css

              • CSS LINK: /css/footer.css

              • #000000: 5

              • #9D032A: 1

              • #000: 1

              • #E7E7E7: 1

              • CSS LINK: /css/default.css

              • #9D032A: 14

              • #FFF: 9

              • #000: 5

              • #000000: 4

              • #EEE: 4

              • #F2F2F2: 4

              • #E9E9E9: 2

              • #E7E7E7: 2

              • #ECECEC: 2

              • #E2E2E2: 2

              • #585857: 2

              • #E1E1E1: 1

              • #F0F0F0: 1

              • #F7F7F7: 1

              • #F4F4F4: 1

              • #999: 1

              • #61676B: 1

              • #B5D1E7: 1

              • #005FAC: 1

              • #5A5A5A: 1

              • #777: 1

              • CSS LINK: /css/slider2.css

              • #FFF: 3

              • #ECECEC: 2

              • #9D032A: 1

              • #F2F2F2: 1

              • #000: 1

              • #CDCECF: 1

              • CSS LINK: /css/rwd.css

              • CSS LINK: /css/jsselect.css

              • #515151: 3

              • #666: 3

              • #FFF: 2

              • #808080: 2

              • #E2E2E2: 2

              • #F2F2F2: 1

              • #3C3C3C: 1

              • #E7E7E7: 1

              • CSS LINK: /css/home.css

              • #9D032A: 4

              • #F2F2F2: 2

              • #FFF: 2

              • #858585: 1

              • #E7E7E7: 1

              • #000: 1

              • CSS LINK: /css/news.css

              • #FFF: 1

              • #808080: 1

              • #9D032A: 1

              • #F2F2F2: 1

              • #E2E2E2: 1

              • CSS LINK: /css/contact.css

              • CSS LINK: /css/base.css

              • #FFF: 13

              • #9D032A: 5

              • #EEEEEE: 3

              • #F2F2F2: 2

              • CSS LINK: /css/ciastka.css

              • #FFF: 2

              • #9D032A: 2

              • #000000: 1

              • CSS LINK: /css/lightbox.css

              • #FFF: 2

              • #000: 1

              • #9D032A: 1

              • CSS LINK: /css/kom_karta.css

              • #9D032A: 3

              • #F0F0F0: 2

              • #57585B: 2

              • #EDEDED: 1

              • CSS LINK: /css/wiz.css

              • #5A5A5A: 2

              • #0F379D: 1

              • #9D032A: 1

              • CSS LINK: /css/zegar.css

              • #9D032A: 2

              • CSS LINK: /css/popup_style.css

              • #9D032A: 4

              • #FFFFFF: 2

              • #ECECEC: 1

              • #F3F3F3: 1

              • CSS LINK: /css/jquery.custom-scrollbar.css

              • #95AABF: 14

              • #547092: 13

              • #888: 3

              • #D3D3D3: 1

              • #536984: 1

              • #9D032A: 1

              • CSS Link: https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,600,700,300italic,400italic,600italic,700italic&subset=latin,latin-ext

              • Whois Information

               Server Information

               Google Trend

               Stripped HTML Tag View

               HTTP/1.1 302 Found Location: https://pkw.gov.pl/ Connection: close HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 24 Jul 2019 09:52:16 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Set-Cookie: PHPSESSID=h7ul59bbpsn2ovl2ijm7mid1r2; path=/; HttpOnly Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains Państwowa Komisja Wyborcza - Strona główna Archiwum Szukaj na stronie: Menu AktualnościInformacjeWyjaśnienia, stanowiska, komunikatyUchwałyUchwały w sprawie odwołań i skarg na postanowienia Komisarzy WyborczychKonsultacje społeczneKonkurs "Wybieram wybory"III edycjaII edycjaUrzędnicy wyborczyKBWZarządzenia Szefa KBWInformacje KBWZespoły KBWDelegatury ​KBWUrzędnicy wyborczyStatut K​BWZamówienia PubliczneSprawozdanie finansowe20*** r.Petycje2019 r.20*** r.2017 r.2016 r.Wydawnictwa PKW i KBWPrawo wyborczePrzegląd wyborczy Biuletyn informacyjnyWydania specjalneWydawnictwa statystyczne PKWInne wydawnictwaPracaPolityka prywatnościAdresy stron internetowych urzędów i instytucji państwowychOrgany wyborczeSkład PKWRegulamin Państwowej Komisji WyborczejKomisarze wyborczyUchwały PKW dotyczące Komisarzy WyborczychUchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza WyborczegoPrawo wyborczeKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej​Kodeks wyborczyUstawa o referendum ogólnokrajowymUstawa o referendum lokalnymUstawa o partiach politycznychRozporządzeniaUchwały PKW2019 r.20*** r.2017 r.2016 r.2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.2011 r.Obwieszczenia2019 r.Wyjaśnienia, stanowiska i komunikaty2016 r.2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.2011 r.Wyroki i postanowienia sądówWygaśnięcie mandatu2019 r.20*** r.2017 r.2016 r.2015 r.Ważność wyborów2019 r.20*** r.2017 r.2016 r.2015 r.Sprawozdania finansowe2016 r.2015 r.Referenda lokalne2016 r.Inne20*** r.2016 r.2015 r.MultimediaWybory i referendaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejWybory Prezydenta RP w 2015 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejKomitety WyborczeKandydaci na Prezydenta RPInformacje dotyczące udziału w głosowaniuWyniki głosowaniaWybory Prezydenta RP w 2010 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWybory Prezydenta RP w 2005 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejKomitety wyborczeWyniki głosowaniaWybory Prezydenta RP w 2000 r.Wybory do Sejmu i do SenatuWybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.Informacje ogólneWybory do Sejmu i Senatu w 2011 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWyniki głosowaniaWybory do Sejmu i Senatu w 2007 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWybory do Sejmu i Senatu w 2005 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWyniki głosowaniaFinansowanie kampanii wyborczejWybory do Sejmu i Senatu w 2001 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWyniki głosowaniaWybory uzupełniające do Senatu RPKadencja 2015-2019Wybory uzupełniające do Senatu RP - okręg nr 59 - 6 marca 2016 r.Wizualizacja wynikówPostanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczyWyjaśnienia opinie i informacjeObwieszczenia i komunikatyPomocnicze wzory dokumentówKandydaciKadencja 2011-2015Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 55 - 8 września 2013 r.Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 47, 73 i 82 - 7 września 2014 r.Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 75 - 8 lutego 2015 r.Kadencja 2007-2011Wybory uzupełniające Senat 2008 - okręg nr 21Wybory uzupełniające Senat 2010 - okręg nr 15 i 30Wybory uzupełniające Senat 2011 - okręg nr 37Kadencja 2005-2007Wybory uzupełniające Senat 2006 - okreg nr 33Kadencja 2001-2005Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 23Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 2Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 36Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 3Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 1Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręgi nr 22, 26, 30 i 31Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 29Wybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.Informacje ogólneObwody głosowaniaWyniki głosowaniaFinansowanie kampanii wyborczejWybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.Informacje ogólneObwody głosowaniaWybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.Informacje ogólneWyniki głosowaniaWybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.Informacje ogólneKandydaci na posłówWyniki głosowaniaWybory samorządowe i referenda lokalneWybory samorządowe w 20*** r.Informacje ogólneUchwały Państwowej Komisji WyborczejWyborca niepełnosprawnyFinansowanie kampanii wyborczejKandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miastKandydaci na radnychKomitety wyborczeWybory samorządowe w 2014 r.Informacje ogólneKomunikaty Komisarza WyborczegoKomitety wyborczeTerytorialne komisje wyborczeKandydaci na radnychWyniki wyborówWybory samorządowe w 2010 r.Informacje ogólneKomitety WyborczeTerytorialne komisje wyborczeWybory samorządowe w 2006 r.Informacje ogólneKomunikaty Komisarza WyborczegoWyniki głosowaniaKomitety WyborczeTerytorialne komisje wyborczeKandydaci na radnychKandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miastWybory samorządowe w 2002 r.Informacje ogólneTerytorialne komisje wyborczeWyniki głosowaniaKomitety wyborczeObwody głosowaniaWybory samorządowe w 1998 r.Wybory i referenda w toku kadencjiKadencja 20***-2023Kadencja 2014-20***Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)Kadencja 2010-2014Kadencja 2006-2010Kadencja 2002-2006Referenda ogólnokrajoweReferendum ogólnokrajowe w 2015 r.Referendum ogólnokrajowe w 2003 r.Informacje ogólneInformacje dotyczące udziału w głosowaniuWyniki głosowaniaRejestr wyborcówWyjaśnienia PKW w sprawie rejestru wyborcówWzory dokumentówRejestr korzyściWybory w toku kadencjiSprawozdania finansowePartie polityczneKomitety wyborczeWybory Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejWybory do Sejmu i do SenatuWybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory samorządowe i referenda lokalneFinansowanie politykiAkty prawneFinansowanie kampanii wyborczychWybory Prezydenta RPWybory Prezydenta RP - 2015Wybory Prezydenta RP - 2010Wybory Prezydenta RP - 2005Wybory Prezydenta RP - 2000Wybory do Sejmu i do SenatuWybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2011Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2005Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2001Wybory SamorządoweWybory Samorządowe 20***Wybory Samorządowe 2014Wybory Samorządowe 2010Wybory Samorządowe 2006Wybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu Europejskiego - 2014Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004Wybory uzupełniające do Senatu RP2016 - okręg nr 592015 - okręg nr 752014 - okręgi nr 47, 73 i 822013 - okręg nr 552013 - okręg nr 732011 - okręg nr 372010 - okręgi nr 15, 21 i 302008 - okręg nr 21Finansowanie partii politycznychSubwencja z budżetu państwaSprawozdania finansowe partii politycznych za rok 20***Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2017Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2016Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2015Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2014Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2013Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2012Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2011Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2010Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2009Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2008Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2007Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2006Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2005Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2004Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2003Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2002Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2001Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji WyborczejWykaz partii politycznychRejestr korzyściDla mediówInformacje prasoweKontakt dla dziennikarzyPliki do pobraniaSpotyWybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.Wybory samorządowe w 20*** r.Zamówienia publicznePostępowaniaPostępowania powyżej 30 000 €Postępowania poniżej 30 000 €Plany postępowańPlany postępowań na 2019 rokKontakt WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 - SERWIS INFORMACYJNY WYBORY SAMORZĄDOWE 20*** - SERWIS INFORMACYJNY 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych AKTUALNOŚCI PKW wręczyła zaświadczenia o wyborze posłom do Parlamentu Europejskiego Przypominamy: Właściwe w sprawach naruszenia ciszy wyborczej są organy ścigania i sądy PKW ogłosiła wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego PKW podała pierwsze cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego PKW podsumowała głosowanie w wyborach do PE Najnowsza frekwencja wyborcza na kolejnej konferencji PKW PKW podała pierwsze dane frekwencyjne O rozpoczęciu i przebiegu głosowania podczas pierwszej, niedzielnej konferencji PKW Wszystko o wyborach do PE 2019 w serwisie wybory.gov.pl Wyjaśnienia PKW dot. zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do PE więcej Delegatury KBW Dane teleadresowe delegatur wybierz delegaturę Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białej PodlaskiejDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w BiałymstokuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-BiałejDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w BydgoszczyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ChełmieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w CiechanowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w CzęstochowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ElbląguDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w GdańskuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie WielkopolskimDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej GórzeDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KaliszuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KatowicachKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w KielcachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KoninieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KoszalinieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KrakowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w KrośnieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w LegnicyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w LesznieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w LublinieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ŁomżyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ŁodziDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym SączuKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w OlsztynieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w OpoluDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w OstrołęceDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w PileDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie TrybunalskimDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w PłockuKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w PoznaniuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w PrzemyśluDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w RadomiuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w RzeszowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SiedlcachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SieradzuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SkierniewicachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SłupskuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SuwałkachDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w SzczecinieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w TarnobrzeguDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w TarnowieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ToruniuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w WałbrzychuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w WarszawieDelegatura Krajowego Biura Wyborczego we WłocławkuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego we WrocławiuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w ZamościuDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej Dyrektor Delegatury:Krzysztof SADOWSKI siedziba Delegatury:ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska numery telefonów:83 342 04 71 numer telefaksu:83 342 04 73 adres e-mail:Pokaż adres e-mail epuap     godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku Dyrektor delegatury: Marek RYBNIK siedziba Delegatury:ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok numery telefonów:85 743 943985 743 93 7285 743 93 05 numery faks: 85 743 21 8***5 743 93 05 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Dyrektor Delegatury:Andrzej ADAMEK siedziba Delegatury:ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała numery telefonów:tel/fax - 33 813 63 74 33 812 60 3933 812 45 98 numer fax:33 813 62 67 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Dyrektor Delegatury:Adam DYLA siedziba Delegatury:ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, pokój 12 i 27(budynek A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) numery telefonów:52 323 *** 2952 323 *** 25 numery fax:52 323 *** 4052 323 *** 41 adres e-mail: byd-wyb@kbw.gov.pl Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie Dyrektor Delegatury:Marta Krasa-Burak siedziba Delegatury:pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm numery telefonów:82 565 15 0082 562 76 57 numery telefaksu:82 565 15 0082 562 76 57 adres e-mail:Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Dyrektor Delegatury: Grażyna Kawecka siedziba Delegatury: ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów numery telefonów: 23 672 37 5823 672 47 72 numer telefaksu: 23 672 43 85 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie Dyrektor Delegatury: Tomasz DORUCHOWSKI siedziba Delegatury: ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, (pokój 203) numer tel/fax:34 324 42 24 adres email: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu Dyrektor Delegatury: Adam OKRUCIŃSKI siedziba Delegatury:ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pok.nr 126a numer telefonu:55 233 63 92 510 155 234 numer fax: 55 233 32 02 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Dyrektor Delegatury:Mirosława TORŁOP siedziba Delegatury:ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk numery telefonów:58 301 15 1058 305 94 41 numer fax:58 301 27 30 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 do 15.45przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Delegatury: Dorota Jurczyńska Siedziba Delegatury: ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. Numer telefonu:  95 711 53 07 Numery fax: 95 711 55 41, 95 711 55 44, 95 711 55 47 Adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna Skrzynka podawcza ePUAP Skrytka odbiorcza: /ch2o4u19qp/skrytka Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Dyrektor: Agata Rycyk siedziba Delegatury: ul. Morcinka 33a, 58-500 Jelenia Góra numery telefonów:75 767 88 4975 767 88 69 numer telefaksu:75 767 88 59 adres e-mail:Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /3y536cujvr/skrytka godziny urzędowania:poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.30 - 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Dyrektor Delegatury: Agnieszka Jakubowska siedziba Delegatury: ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz, wejście B (II piętro) numery telefonów:62 753 88 8062 753 88 8662 753 88 87 numer fax: 62 753 88 89 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego  w Katowicach Dyrektor Delegatury:Wojciech Litewka  siedziba Delegatury:ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pok. 153 numery telefonów: 32 256 16 0232 255 58 56Telefaks - 32 255 40 53 adres e-mail:Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 Wojciech Litewka   Telefon: (32) 256-16-02, (32) 255-58-56Telefaks: (32) 255-40-53  przejdź na stronę delegaturyKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach Dyrektor Delegatury: Adam MICHCIK siedziba Delegatury: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, bud. C, pok. 424 numery telefonów:  41 342 12 0241 342 13 59 numer fax:41 34 475 87  adres e-mail: Pokaż adres e-mail Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: Skrytka - /ry1f6d0a5l/SkrytkaESP Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Dyrektor Delegatury Zbigniew KULESA siedziba Delegatury: Al. 1–go Maja 7, 62–510 Konin numery telefonów: 63 242 47 44 numer fax: 63 306 79 00 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Dyrektor Delegatury: Elżbieta Radomska siedziba delegatury: ul. Władysława Andersa 3475-950 Koszalin pokój 195 numery telefonów: 94 342 27 9094 341 06 23 numer fax: 94 340 44 04 adres e-mail:Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Dyrektor DelegaturyZdzisława ROMAŃSKA siedziba Delegatury:ul. Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków numery telefonów:12 421 85 8412 421 85 77 numer fax: 12 431 05 90 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny urzędowania:poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30  przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie Dyrektor Delegatury:Leszek BĄK siedziba Delegatury:ul. Bieszczadzka 138-400 Krosno (budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, IV piętro, pokój nr 403) numer telefonu:13 432 44 00  numer telefaksu: 13 432 36 71 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy Dyrektor Delegatury:Anna ZYCH siedziba Delegatury:ul. Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica numery telefonów:76 721 35 70 do 7776 721 35 79 numery fax:76 852 49 3776 721 35 78 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (skargi, wnioski, zapytania). Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-ZN) ePUAP. godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Dyrektor Delegatury:Joanna NECZYŃSKA siedziba delegatury:64-100 Leszno, Pl.Kościuszki 4, p.23 numery telefonów:65 529 58 42 Telefaks - 65 529 48 99 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie Dyrektor DelegaturyDaniel Drzazga siedziba Delegatury:ul. Spokojna  9b, 20-074 Lublin, I piętro numery telefonów:tel/fax - 81 532 17 24tel/fax - 81 532 43 87tel/fax - 81 742 40 00tel/fax - 81 742 40 01   adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - sprawozdawczość budżetowa ePUAP - pismo ogólne godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łomży Dyrektor Delegatury: Jerzy Antoni DOŁĘGOWSKI siedziba Delegatury: ul. Nowa 2, ***-400 Łomża  numery telefonów86 216 44 97 86 216 32 4686 216 31 35 numer fax: 86 216 44 97 adres e-mail:Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzedowania : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Dyrektor Delegatury: Grażyna MAJEROWSKA-DUDEK Siedziba Delegatury: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Adres e-mail: kbw.lodz@pkw.gov.pl Numery telefonów: 42 632 38 12; 42 633 01 03; 42 633 15 25. Numery fax: 42 632 41 70; 42 633 13 50 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od  8:15 do 16:15 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Adres skrytki: /ge0p77qf6e/skrytka Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowychprzejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu Dyrektor Delegatury: Maria ZIĘBA Adres Delegatury: ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, (I piętro)  Numery telefonów: bezpośredni - *** 442 89 53; centrala - *** 442 88 80, 442 88 81 wew. 15 Numer fax: *** 442 79 06 Adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00przejdź na stronę delegaturyKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie Dyrektor Delegatury Piotr Sarnacki siedziba Delegatury: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. nr 253 (II piętro) numery telefonów89 523 23 4889 527 30 2989 523 26 23 (Księgowość) numery fax: 89 527 28 5789 527 30 29 adres e-mail: Pokaż adres e-mail e-PUAP ( i0udx19f3o ):Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu Dyrektor Delegatury: Rafał TKACZ siedziba Delegatury: ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu), pok. 120 – 123 numery telefonów: 77 454 37 21, 77 454 49 48 numer fax: 77 454 40 19 adres e–mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Dyrektor Delegatury: mgr Alfred Bogusław SZPONARSKI siedziba Delegatury:ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15,  07-410 Ostrołęka, pokój 115 i 119  numery telefonów: 29 764 25 95sekretariat - 29 764 35 84 numery fax: 29 764 43 61 29 764 35 84 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP NIP: 758-11-11-689 REGON: 01030030300146 godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Pile Dyrektor Delegatury:Renata KURZAJCZYK siedziba Delegatury: al. Niepodległości 33/35, 64–920 Piła, Budynek Starostwa Powiatowego w Pile, pokój 34 (parter) numery telefonów:67 215 28 7167 211 63 03 numer fax:67 212 07 32 adres e-mail: Pokaż adres e-mail e-PUAP:Pismo ogólne do urzędu - adres skrytki: /o2758ktdjx/skrytka Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15przejdź na stronę delegaturyKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura Piotrków Trybunalski Dyrektor Delegatury: Szymon Kopka siedziba Delegatury: ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski numery telefonów: 44 649 79 61; 44 649 66 16  numery fax: 44 649 79 25 e-mail: Pokaż adres e-mail Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Pismo ogólne do urzędu: adres skrytki: /w9u2n16jyu/skrytka lub przejdź do formularza ⇒Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: adres skrytki: /w9u2n16jyu/FK lub przejdź do formularza ⇒przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku Dyrektor DelegaturyKrzysztof WAWRO siedziba Delegatury:ul. Kolegialna 15, 09-402 PłockII piętro, pok. nr  226 numery telefonów:24 364 58 9624 364 58 97 numer telefaksu:24 364 58 99 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: pismo ogólne / sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych JST godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyKrajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu Dyrektor Delegatury:Paweł NOWEK siedziba Delegatury:ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań numery telefonów:61 854 13 35 oraz 61 852 22 52 numer fax:61 852 49 16 adresy e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /8ay1l88xqv/skrytka Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu Dyrektor Delegatury: Zygmunt LESZCZYŃSKI siedziba Delegatury: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl (budynek Starostwa Powiatowego, II piętro, pokój nr 75) numery telefonów: tel/fax - sekretariat - 16 678 39 17 tel/fax - 16 678 37 17 tel. (centrala Starostwa Powiatowego) - 16 678 50 54, w. 275 adres e-mail: Pokaż adres e-mail godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/sprawozdawczosc-budzetowa-jednostek-sektora-finansow-publicznych  przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu Dyrektor Delegatury:Elżbieta BIAŁKOWSKA siedziba Delegatury:ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom numery telefonów: 48 362 09 54 48 362 38 23 48 362 62 41 numer fax: 48 363 27 94 adresy e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie Dyrektor Delegatury:Paulina Ślemp siedziba Delegatury:ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów(budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, IV piętro, pokój 4***) numery telefonów:sekretariat - 17 867 14 ***17 867 14 1517 867 14 16 numery fax:17 867 19 9717 867 19 60  adres e-mail: Pokaż adres e-mail godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach Dyrektor Delegatury:Marcin SKOLIMOWSKI siedziba Delegatury:ul. Piłsudskiego 38, 08 - 110 Siedlce, pok. 208  numer telefonu:25 632 49 69 numery fax:25 632 79 9225 632 56 70 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu Dyrektor Delegatury:Tadeusz BRZOZOWSKI siedziba Delegatury:Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, VI piętro, pokój 6***-623 numery telefonów:43 822 53 01 - dyrektor delegatury43 822-55-93 - sekretariat43 655 00 37 - pracownicy43 655 00 36 - księgowość43 822 36 25  - (tel/fax) adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania:poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30  przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach Dyrektor Delegatury: Wanda LEBIODA siedziba Delegatury:ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice numery telefonów: 46 833 23 68 46 832 55 89 46 833 36 02 numer fax: 46 832 55 08 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00   Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: Pismo ogólne do urzędu - adres skrytki: /m3bvjs638p/skrytka Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowychprzejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Dyrektor Delegatury:Witold NIEMKOWICZ siedziba Delegatury:ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk  numery telefonów: 59 842 74 2059 842 47 29 numer fax:59 306 7202, 58 506 5602, 52 506 5202, 59 842 8405 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 Właściwość terytorialna powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski; miasta na prawach powiatu: Gdynia, Słupskprzejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Dyrektor Delegatury: Alicja RYNKIEWICZ-DĄBEK siedziba Delegatury: ul. Adama Mickiewicza 15, 16-400 Suwałki, pok. 201, 202, 203  numery telefonów:87 565 23 17 87 563 17 55 87 563 17 56  numer fax: 87 563 17 57 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAPePUAP Adres skrytki do pism ogólnych: /8inn6***dz/SkrytkaESPAdres skrytki do sprawozdań finansowych: /8inn6***dz/SprawFin  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Dyrektor Delegatury: Waldemar Gorzyckisiedziba Delegatury:ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin, pokój nr 15 numery telefonów: 91 43 37 530 - Sekretariat 91 43 47 248 - Fax 91 43 46 054 - Dyrektor 91 43 37 567 - Główny specjalista 91 43 37 867 - Główna księgowa 91 43 37 756 - Informatyk   adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAPSkrytka odbiorcza: /c053y9otoc/skrytka Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 91 43 37 530 - Sekretariat 91 43 47 248 - Fax 91 43 46 054 - Dyrektor 91 43 37 567 - Główny specjalista 91 43 37 867 - Główna księgowa 91 43 37 756 - Informatyk przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Dyrektor Delegatury: Elżbieta KOZIARSKA   siedziba Delegatury: ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206 numery telefonów: 15 822 15 95, 15 822 15 94 wew. 217 - sekretariat numer fax: 15 823 67 79 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:  /rypm44u08m/skrytka godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15;przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie Dyrektor Delegatury Anna ZDAŃSKA-BURLIGA siedziba Delegatury: Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 712 numery telefonów: 14 621 39 85; 14 696 32 17 numer fax: 14 621 16 79 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Dyrektor Delegatury: Sławomir MICHALAK siedziba Delegatury:Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 160-163 numery telefonów:56 62 *** 54056 62 *** 37756 62 *** 356 numery fax: 56 62 28 547 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Dyrektor Delegatury:Joanna Kazanowicz siedziba Delegatury:ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych numery telefonów: 74 665 65 10 74 665 65 13 - Główna Księgowa  numery fax: 74 842 52 37 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30  przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie   siedziba Delegatury:Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 WARSZAWA (gmach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) wejście B, parter, pokoje 41, 42, 43, 44, 45 numery telefonów:22 695 60 57 numery fax:22 695 61 36 22 695 66 9722 695 66 53 - Księgowość  adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAPePUAP: /i4o938rjc3/skrytka  Inspektor Ochrony DanychBeata Duch-KosiorekPokaż adres e-mail godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15       przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Dyrektor Delegatury: Jacek KRASZEWSKI  siedziba Delegatury: ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek numery telefonów:54 232 38 0754 232 26 57 numery fax:54 232 64 30 adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (Skargi, wnioski, zapytania do urzędu) Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych)   godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, wtorki 8.00 - 16.00przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Dyrektor Delegatury: Tomasz SZCZEPAŃSKI siedziba Delegatury: ul. Podwale 28 (parter), 50-040 Wrocław numer telefonu: 71 343 92 59 numer telefaksu: 71 344 62 93  e-mail: Pokaż adres e-mail Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-ZN) ePUAP. godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu Dyrektor Delegatury: Anna CHRZANsiedziba Delegatury:ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość numer telefonu:84 638 47 03 numer fax:84 639 16 15 adres e-mail: Pokaż adres e-mail   Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegaturyDelegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Dyrektor Delegatury: Stanisław BLONKOWSKI siedziba Delegatury: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra numery telefaksu:68-320 24 4868-324 59 3568-452 76 66Księgowość - 68-3280314  adres e-mail: Pokaż adres e-mail Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAPSkrytka odbiorcza: /hh7x4tj85j/skrytka Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30przejdź na stronę delegatury Kalendarium Zaznaczone wybory,referenda, wydarzenia AktualnościInformacjeWyjaśnienia, stanowiska, komunikatyUchwałyUchwały w sprawie odwołań i skarg na postanowienia Komisarzy WyborczychKonsultacje społeczneKonkurs "Wybieram wybory"III edycjaII edycjaUrzędnicy wyborczyKBWZarządzenia Szefa KBWInformacje KBWZespoły KBWDelegatury ​KBWUrzędnicy wyborczyStatut K​BWZamówienia PubliczneSprawozdanie finansowe20*** r.Petycje2019 r.20*** r.2017 r.2016 r.Wydawnictwa PKW i KBWPrawo wyborczePrzegląd wyborczy Biuletyn informacyjnyWydania specjalneWydawnictwa statystyczne PKWInne wydawnictwaPracaPolityka prywatnościAdresy stron internetowych urzędów i instytucji państwowychOrgany wyborczeSkład PKWRegulamin Państwowej Komisji WyborczejKomisarze wyborczyUchwały PKW dotyczące Komisarzy WyborczychUchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza WyborczegoPrawo wyborczeKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej​Kodeks wyborczyUstawa o referendum ogólnokrajowymUstawa o referendum lokalnymUstawa o partiach politycznychRozporządzeniaUchwały PKW2019 r.20*** r.2017 r.2016 r.2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.2011 r.Obwieszczenia2019 r.Wyjaśnienia, stanowiska i komunikaty2016 r.2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.2011 r.Wyroki i postanowienia sądówWygaśnięcie mandatu2019 r.20*** r.2017 r.2016 r.2015 r.Ważność wyborów2019 r.20*** r.2017 r.2016 r.2015 r.Sprawozdania finansowe2016 r.2015 r.Referenda lokalne2016 r.Inne20*** r.2016 r.2015 r.MultimediaWybory i referendaWybory Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejWybory Prezydenta RP w 2015 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejKomitety WyborczeKandydaci na Prezydenta RPInformacje dotyczące udziału w głosowaniuWyniki głosowaniaWybory Prezydenta RP w 2010 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWybory Prezydenta RP w 2005 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejKomitety wyborczeWyniki głosowaniaWybory Prezydenta RP w 2000 r.Wybory do Sejmu i do SenatuWybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.Informacje ogólneWybory do Sejmu i Senatu w 2011 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWyniki głosowaniaWybory do Sejmu i Senatu w 2007 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWybory do Sejmu i Senatu w 2005 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWyniki głosowaniaFinansowanie kampanii wyborczejWybory do Sejmu i Senatu w 2001 r.Informacje ogólneKomunikaty Okręgowej Komisji WyborczejWyniki głosowaniaWybory uzupełniające do Senatu RPKadencja 2015-2019Wybory uzupełniające do Senatu RP - okręg nr 59 - 6 marca 2016 r.Wizualizacja wynikówPostanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczyWyjaśnienia opinie i informacjeObwieszczenia i komunikatyPomocnicze wzory dokumentówKandydaciKadencja 2011-2015Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 55 - 8 września 2013 r.Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 47, 73 i 82 - 7 września 2014 r.Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 75 - 8 lutego 2015 r.Kadencja 2007-2011Wybory uzupełniające Senat 2008 - okręg nr 21Wybory uzupełniające Senat 2010 - okręg nr 15 i 30Wybory uzupełniające Senat 2011 - okręg nr 37Kadencja 2005-2007Wybory uzupełniające Senat 2006 - okreg nr 33Kadencja 2001-2005Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 23Wybory uzupełniające Senat 2003 - okręg nr 2Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 36Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 3Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 1Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręgi nr 22, 26, 30 i 31Wybory uzupełniające Senat 2004 - okręg nr 29Wybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.Informacje ogólneObwody głosowaniaWyniki głosowaniaFinansowanie kampanii wyborczejWybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.Informacje ogólneObwody głosowaniaWybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.Informacje ogólneWyniki głosowaniaWybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.Informacje ogólneKandydaci na posłówWyniki głosowaniaWybory samorządowe i referenda lokalneWybory samorządowe w 20*** r.Informacje ogólneUchwały Państwowej Komisji WyborczejWyborca niepełnosprawnyFinansowanie kampanii wyborczejKandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miastKandydaci na radnychKomitety wyborczeWybory samorządowe w 2014 r.Informacje ogólneKomunikaty Komisarza WyborczegoKomitety wyborczeTerytorialne komisje wyborczeKandydaci na radnychWyniki wyborówWybory samorządowe w 2010 r.Informacje ogólneKomitety WyborczeTerytorialne komisje wyborczeWybory samorządowe w 2006 r.Informacje ogólneKomunikaty Komisarza WyborczegoWyniki głosowaniaKomitety WyborczeTerytorialne komisje wyborczeKandydaci na radnychKandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miastWybory samorządowe w 2002 r.Informacje ogólneTerytorialne komisje wyborczeWyniki głosowaniaKomitety wyborczeObwody głosowaniaWybory samorządowe w 1998 r.Wybory i referenda w toku kadencjiKadencja 20***-2023Kadencja 2014-20***Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)Kadencja 2010-2014Kadencja 2006-2010Kadencja 2002-2006Referenda ogólnokrajoweReferendum ogólnokrajowe w 2015 r.Referendum ogólnokrajowe w 2003 r.Informacje ogólneInformacje dotyczące udziału w głosowaniuWyniki głosowaniaRejestr wyborcówWyjaśnienia PKW w sprawie rejestru wyborcówWzory dokumentówRejestr korzyściWybory w toku kadencjiSprawozdania finansowePartie polityczneKomitety wyborczeWybory Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejWybory do Sejmu i do SenatuWybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory samorządowe i referenda lokalneFinansowanie politykiAkty prawneFinansowanie kampanii wyborczychWybory Prezydenta RPWybory Prezydenta RP - 2015Wybory Prezydenta RP - 2010Wybory Prezydenta RP - 2005Wybory Prezydenta RP - 2000Wybory do Sejmu i do SenatuWybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2011Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2007Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2005Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2001Wybory SamorządoweWybory Samorządowe 20***Wybory Samorządowe 2014Wybory Samorządowe 2010Wybory Samorządowe 2006Wybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu Europejskiego - 2014Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2004Wybory uzupełniające do Senatu RP2016 - okręg nr 592015 - okręg nr 752014 - okręgi nr 47, 73 i 822013 - okręg nr 552013 - okręg nr 732011 - okręg nr 372010 - okręgi nr 15, 21 i 302008 - okręg nr 21Finansowanie partii politycznychSubwencja z budżetu państwaSprawozdania finansowe partii politycznych za rok 20***Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2017Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2016Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2015Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2014Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2013Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2012Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2011Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2010Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2009Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2008Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2007Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2006Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2005Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2004Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2003Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2002Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2001Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji WyborczejWykaz partii politycznychRejestr korzyściDla mediówInformacje prasoweKontakt dla dziennikarzyPliki do pobraniaSpotyWybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.Wybory samorządowe w 20*** r.Zamówienia publicznePostępowaniaPostępowania powyżej 30 000 €Postępowania poniżej 30 000 €Plany postępowańPlany postępowań na 2019 rokKontakt Copyright © 2015 Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. 22 625 26 27 fax. 22 622 35 71

               Similar site & Feed

               Ads

               Alexa Stats

               Google Image Search

               Loading
               Created by BATW 2014. Terms of Use and Privacy Policy
               Your IP: