View Source code:

Tidy UP & Clean HTML Code - View Source of http://52waha.com

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>【哇哈体育】足球直播|JRS直播|NBA直播|CCTV5在线直播|球迷社区</title>
<meta name="keywords" content="哇哈体育,CCTV5在线直播,足球直播,JRS直播,NBA录像下载,NBA视频直播,NBA直播吧,足球视频下载,F1高清下载,网球视频下载,球迷社区"/>
<meta name="description" content="哇哈体育为球迷提供足球直播、NBA直播、JRS直播、CCTV5在线直播,包括网球、NFL、MLB、F1、斯诺克、乒乓球、羽毛球等视频直播和下载服务,还有超有爱的球迷社区。"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8" /><base target="_blank" /><link href="/static/css/style.css?t=1401254487" rel="stylesheet" type="text/css" /><script src="https://apps.bdimg.com/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script src="/action/da.js.php"></script><script src="/static/js/date.format.js" type="text/javascript"></script><script src="/static/js/function.js?t=1401254487" type="text/javascript"></script><script src="/static/js/gTool.js?t=1401254487" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" src="/static/js/index.js?t=1401254487"></script>
<script type="text/javascript" src="/static/js/floatImgAd.js"></script>
</head>

<body>
<script>outputDa(outaddPart10)</script>

<div class="top">
  <div class="container">

    <div class="logo"><a href="http://www.52waha.com/" target="_self" title="哇哈体育"><img src="/static/images/common/logo.jpg"></a></div>

<script>outputDa(outaddPart4)</script>
		
    <div class="top-right">
    </div>
    <div class="clear"></div>
  </div>
</div>
<!-- /.top -->

<div class="header">


	
  <div class="mid">
  <ul class="nav">
    <li class="first on"><a target="_self" href="http://www.52waha.com/" title="哇哈体育" class="main-link">首页</a></li>

    <li class="down-l">
	    <a target="_self" href="http://www.52waha.com/down" class="main-link">比赛视频</a>
	    <ul style="width:110px;display:none;" class="sub-nav">
				<li><a target="_self" href="http://www.52waha.com/down/soccer">足球下载</a></li>
				<li><a target="_self" href="http://www.52waha.com/down/basketball">篮球下载</a></li>
				<li><a target="_self" href="http://www.52waha.com/down/jiemu">节目集锦</a></li>
				<li><a target="_self" href="http://www.52waha.com/down/lishi">历史经典</a></li>
			</ul>
		</li>


    <li class="down-l">
    	<a target="_self" href="http://www.52waha.com/mixtape" class="main-link">视频集锦</a>
    	<ul style="width:64px;display:none;" class="sub-nav">
				<li><a target="_self" href="http://www.52waha.com/mixtape/soccer">足球集锦</a></li>
				<li><a target="_self" href="http://www.52waha.com/mixtape/basketball">篮球集锦</a></li>
			</ul>
    </li>

    <li class="">
    	<a target="_self" href="http://www.52waha.com/live" class="main-link">哇哈直播</a>
    </li>

		<li class="">
    	<a href="http://www.gqbifen.com/" class="main-link">比分直播</a>
    </li>

    <li class="down-l">
			<a href="http://bbs.52waha.com" class="main-link">哇哈论坛</a>
		</li>
  </ul>
  </div>

</div>
<a href="http://www.gunqiu.com/app" target="_blank" style="margin:5px auto;width:980px;overflow:hidden;display:block;"><img src="http://wx1.sinaimg.cn/large/dd29666egy1g0qunohd95j20vo03cn0q.jpg" width="980"></a>
<!-- /.header -->

<script>outputDa(outaddPart1)</script>

<div class="w-container">
  <div class="container">
    <div class="home-main">

    <div class="block-left">

    <div class="home-top">
    <div class="home-center">
      <a href="https://bbs.52waha.com/thread-597067-1-1.html"><img style="display:block" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d04824d1bc2f.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201566.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d04820ccd620.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201560.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d0481eee1fb0.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201478.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d01900fade97.jpeg"></a>
      <a href="https://bbs.52waha.com/thread-597067-1-1.html"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d04824d1bc2f.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201566.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d04820ccd620.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201560.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d0481eee1fb0.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201478.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d01900fade97.jpeg"></a>
      <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596918-1-1.html"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d0061b060698.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201431.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d006182a7e94.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/200740.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5d0061153eb25.jpeg"></a>
      <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596716-1-1.html"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfd9190a5bf7.jpeg"></a>
      <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596726-1-1.html"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfd916f94248.jpeg"></a>
      <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596625-1-1.html"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfc57a22f41f.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201244.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfc5789aae84.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201273.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfc576896120.jpeg"></a>
      <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596726-1-1.html"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfd916f94248.jpeg"></a>
      <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596625-1-1.html"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfc57a22f41f.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201244.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfc5789aae84.jpeg"></a>
      <a href="https://www.52waha.com/down/d/201273.htm"><img style="display:none" src="https://www.52waha.com/static/images/upload/201906/5cfc576896120.jpeg"></a>

      <div class="push">
        <div class="button-block">
          <button id="gol"></button>
        </div>
        <ul style="left:-350px;">
          <li>
            <a href="https://bbs.52waha.com/thread-597067-1-1.html"><p class="on">06.14 NBA总决赛 勇士VS猛龙 G6 </p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201566.htm"><p class="">6月14日 中超 上海上港vs广州恒大</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201560.htm"><p class="">6月14日 中超 北京国安vs上海申花</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201478.htm"><p class="">6月12日 世界女排 中国女排vs土耳其女排</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://bbs.52waha.com/thread-597067-1-1.html"><p class="">06.14 NBA总决赛 勇士VS猛龙 G6 </p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201566.htm"><p class="">6月14日 中超 上海上港vs广州恒大</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201560.htm"><p class="">6月14日 中超 北京国安vs上海申花</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201478.htm"><p class="">6月12日 世界女排 中国女排vs土耳其女排</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596918-1-1.html"><p class="">06.12 欧洲杯预选赛 意大利 VS 波黑</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201431.htm"><p class="">6月11日 足球友谊赛 中国男足vs塔吉克斯坦</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/200740.htm"><p class="">6月11日 世界女排 中国女排vs波兰女排 </p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596716-1-1.html"><p class="">6.9 欧洲国家联赛决赛 葡萄牙VS荷兰</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596726-1-1.html"><p class="">6.9 法网男单决赛 纳达尔vs蒂姆</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596625-1-1.html"><p class="">6.9 欧国杯会外赛 土耳其vs法国</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201244.htm"><p class="">6月8日 NBA 勇士vs猛龙G4 </p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201273.htm"><p class="">6月8日 女世界杯 德国女足vs中国女足</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596726-1-1.html"><p class="">6.9 法网男单决赛 纳达尔vs蒂姆</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://bbs.52waha.com/thread-596625-1-1.html"><p class="">6.9 欧国杯会外赛 土耳其vs法国</p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201244.htm"><p class="">6月8日 NBA 勇士vs猛龙G4 </p></a>
          </li>
          <li>
            <a href="https://www.52waha.com/down/d/201273.htm"><p class="">6月8日 女世界杯 德国女足vs中国女足</p></a>
          </li>
        </ul>
        <div class="button-block">
          <button id="gor"></button>
        </div>

        <script type="text/javascript">
				set_match_move();
        </script>
      </div>
	<div class="dots">
		<span class="on">aaa</span>
		<span class="">aaa</span>
		<span class="">aaa</span>
		</div>
    </div>
    </div>

		<div class="block-center">
								<h5><a href="//bbs.52waha.com/forum-106-1.html" class="tit1">足球场</a></h5>
												        <ul class="bbs-fav">
          <li>
            <a href="http://bbs.52waha.com/thread-578990-1-1.html"><em>拜仁表现让人无可忍受 德媒:让温格代替科瓦奇 他有三大优势</em></a>
          </li>
          <li>
            <a href="http://bbs.52waha.com/thread-121070-1-1.html"><em>4月18日 亚冠 广州恒大VS柏太阳神 全场录像及比赛集锦</em></a>
          </li>
          <li>
            <a href="http://bbs.52waha.com/thread-116346-1-1.html"><em>向老人致敬! 7旬老人率贫困县女足 拾荒筹钱夺全国季军</em></a>
          </li>
        </ul>
												<h5><a href="//bbs.52waha.com/forum-182-1.html" class="tit2">篮球场</a></h5>
								        <ul class="bbs-fav">
          <li>
            <a href="http://bbs.52waha.com/thread-482035-1-1.html"><em>04活塞可以完胜04阿根廷吗?</em></a>
          </li>
          <li>
            <a href="http://bbs.52waha.com/thread-478607-1-1.html"><em>这一扣,很有乔丹卡特的味道,球迷:他真比拉文更能飞</em></a>
          </li>
          <li>
            <a href="http://bbs.52waha.com/thread-471516-1-1.html"><em>想知道各位超级巨星的滞空时间?看看这几张图吧</em></a>
          </li>
        </ul>
																<h5><a href="//bbs.52waha.com/forum-4-1.html" class="tit3">哇哈茶馆</a></h5>
				        <ul class="bbs-fav">
          <li>
            <a href="http://bbs.52waha.com/thread-590905-1-1.html"><em>【VIP会员办理专用帖】每天不到2元,可用哇币兑换哦~</em></a>
          </li>
          <li>
            <a href="http://bbs.52waha.com/thread-560726-1-1.html"><em>【百度免登陆,非破解,无封号风险的 下载工具】良心分享!9月27号更新103楼!</em></a>
          </li>
        </ul>
		</div>

      <h2>直播推荐<a href="/live">更多直播</a></h2>
      <ul class="time-line">
          <li>
            <p class="da">06-16 15:30</p>
            <p class="vs"><a href="/live/zhongjia/559158.htm" class="">中甲 - 长春亚泰vs陕西长安竞技</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1680930" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo3" class="ch">主播直播3</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/611381 " style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 16:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/ribenJ2liansai/559220.htm" class="">日本J2 - 町田泽维亚vs长崎航海</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1662265" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo2" class="ch">主播直播2</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/692395" style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 16:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/ribing/559221.htm" class="">日丙 - AC长野帕塞罗vs草津温泉</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1674509" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zuqiuzhibo10" class="ch">主播直播10</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 17:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/ribing/559225.htm" class="">日丙 - 北九州向日葵vs福岛FC</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1674510" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zuqiuzhibo12" class="ch">主播直播12</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.justfun.live/541132 " style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 17:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/ribenJ2liansai/559224.htm" class="">日本J2 - 福冈黄蜂vs柏太阳神</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1662264" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo4" class="ch">主播直播4</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/733338 " style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 18:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/Kliansai/559226.htm" class="">K联赛 - 首尔FCvs水原三星</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1662629" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo7" class="ch">主播直播7</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/619015" style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 18:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/Kliansai/559227.htm" class="">K联赛 - 尚州尚武vs济州联</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1662630" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo5" class="ch">主播直播5</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/64968 " style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 18:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/hantiaoKlian/559137.htm" class="">韩挑K联 - 光州FCv富川</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1673997" class="ch">足球直播</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/618978 " style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 19:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/taiguozuqiuchaojiliansai/559236.htm" class="">泰超 - 曼谷联合队vs拉差</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1663134" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 19:30</p>
            <p class="vs"><a href="/live/zhongjia/559159.htm" class="">中甲 - 梅县铁汉生态vs辽宁宏运</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1680931" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo3" class="ch">主播直播3</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 19:35</p>
            <p class="vs"><a href="/live/zhongchao/559242.htm" class="red bold">中超 - 江苏苏宁vs北京人和</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.heibaizhibo.com/live/559242" class="ch">高清直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo1" class="ch">主播直播1</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/692395 " style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 19:35</p>
            <p class="vs"><a href="/live/zhongchao/559241.htm" class="">中超 - 天津天海vs河南建业</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.heibaizhibo.com/live/559241" class="ch">高清直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo2" class="ch">主播直播2</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/704260" style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 19:35</p>
            <p class="vs"><a href="/live/zhongchao/559243.htm" class="red bold">中超 - 深圳佳兆业vs天津泰达</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.heibaizhibo.com/live/559243" class="ch">高清直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo8" class="ch">主播直播8</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/604749  " style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 20:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/taiguozuqiuchaojiliansai/559250.htm" class="">泰超 - 狮子港vs武林南</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1663131" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 20:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/taiguozuqiuchaojiliansai/559251.htm" class="">泰超 - 春武里vs蒙通联</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1663132" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 21:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/nvzushijiebei/559252.htm" class="">女足世界杯 - 瑞典女足vs泰国女足</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.heibaizhibo.com/live/559252" class="ch">高清直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo4" class="ch">主播直播4</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/368224" style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 21:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/wuzichao/559237.htm" class="">乌兹超 - 安迪江vs比克波德</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1681142" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 21:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/wuzichao/559239.htm" class="">乌兹超 - 本尤德科vs卡尔希纳萨夫</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1681144" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 21:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/nuoweiAdeccoligaen/559253.htm" class="">挪甲 - 火腿锦vs奥勒松</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1657179" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo5" class="ch">主播直播5</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 22:30</p>
            <p class="vs"><a href="/live/wuzichao/559238.htm" class="">乌兹超 - 奥马利克vs曼干纳弗巴霍</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1681143" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 23:00</p>
            <p class="vs"><a href="/live/wuzichao/559046.htm" class="">乌兹超 - 布哈拉vs塔什干棉农</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1681139" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 23:30</p>
            <p class="vs"><a href="/live/ruijia/559256.htm" class="">瑞甲 - 哈尔姆斯达斯vs米亚尔比</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1656958" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo8" class="ch">主播直播8</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 23:30</p>
            <p class="vs"><a href="/live/fenlanchao/559257.htm" class="">芬兰超 - KPVvs国际图尔库</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1689311" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zuqiuzhibo10" class="ch">主播直播10</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 23:59</p>
            <p class="vs"><a href="/live/nvzushijiebei/559258.htm" class="">女足世界杯 - 美国女足vs智利女足</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.heibaizhibo.com/live/559258" class="ch">高清直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zhubo1" class="ch">主播直播1</a>
								<script>document.write('<a href="http://www.zhuafan.live/704260 " style="color:">高清直播8(推荐)</a>')</script>											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 23:59</p>
            <p class="vs"><a href="/live/nuochao/559192.htm" class="">挪超 - 萨普斯堡vs奥特格宁兰</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1651580" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 23:59</p>
            <p class="vs"><a href="/live/nuochao/559193.htm" class="">挪超 - 莫达伦vs基斯迪辛特</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1651581" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 23:59</p>
            <p class="vs"><a href="/live/nuochao/559195.htm" class="">挪超 - 博德格里姆特vs斯托姆加斯特</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1651583" class="ch">足球直播</a>
								<a href="http://www.heibaizhibo.com/pindao/zuqiuzhibo11" class="ch">主播直播11</a>
											</p>
          </li>
          <li>
            <p class="da">06-16 23:59</p>
            <p class="vs"><a href="/live/nuochao/559196.htm" class="">挪超 - 莫尔德vs兰黑姆</a></p>
						<p class="chan">
							<a href="http://www.gunqiu.com/match_live/1651584" class="ch">足球直播</a>
											</p>
          </li>
      </ul>
    </div>

    <div class="block-right">
      <div class="class-tit">
        <h4>比赛视频</h4>
      </div>
      <div class="ul tit-1">
        <div class="title">
          <div class="soccer"></div>
          <a href="/down/soccer" class="first"><span name="" class="index on" url="/down/soccer">足球</span></a>
		<a href="/down/soccer/ouguan"><span name="206" url="/down/soccer/ouguan">欧冠</span></a>
		<a href="/down/soccer/dejia"><span name="242" url="/down/soccer/dejia">德甲</span></a>
		<a href="/down/soccer/xijia"><span name="246" url="/down/soccer/xijia">西甲</span></a>
		<a href="/down/soccer/yijia"><span name="241" url="/down/soccer/yijia">意甲</span></a>
		<a href="/down/soccer/yingchao"><span name="197" url="/down/soccer/yingchao">英超</span></a>
	        </div>
        <ul>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201610.htm" class="tit" title="2019年6月15日 美洲杯 巴西vs玻利维亚 比赛下载"><span class="date">6月15日</span>美洲杯 巴西vs玻利维亚</a>
				<a href="/down/d/201610.htm" title="2019年6月15日 美洲杯 巴西vs玻利维亚 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190615-201610.htm#luxiang" title="2019年6月15日 美洲杯 巴西vs玻利维亚 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201601.htm" class="tit" title="2019年6月15日 女足世界杯 英格兰女足vs阿根廷女足 比赛下载"><span class="date">6月15日</span>女足世界杯 英格兰女足vs阿根廷女足</a>
				<a href="/down/d/201601.htm" title="2019年6月15日 女足世界杯 英格兰女足vs阿根廷女足 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190615-201601.htm#luxiang" title="2019年6月15日 女足世界杯 英格兰女足vs阿根廷女足 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201599.htm" class="tit" title="2019年6月14日 女足世界杯 牙买加女足vs意大利女足 比赛下载"><span class="date">6月14日</span>女足世界杯 牙买加女足vs意大利女足</a>
				<a href="/down/d/201599.htm" title="2019年6月14日 女足世界杯 牙买加女足vs意大利女足 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190614-201599.htm#luxiang" title="2019年6月14日 女足世界杯 牙买加女足vs意大利女足 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201491.htm" class="tit" title="2019年6月12日 土伦杯 巴西U22vs爱尔兰U21 比赛下载"><span class="date">6月12日</span>土伦杯 巴西U22vs爱尔兰U21</a>
				<a href="/down/d/201491.htm" title="2019年6月12日 土伦杯 巴西U22vs爱尔兰U21 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190612-201491.htm#luxiang" title="2019年6月12日 土伦杯 巴西U22vs爱尔兰U21 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201490.htm" class="tit" title="2019年6月13日 女足世界杯 法国女足vs挪威女足 比赛下载"><span class="date">6月13日</span>女足世界杯 法国女足vs挪威女足</a>
				<a href="/down/d/201490.htm" title="2019年6月13日 女足世界杯 法国女足vs挪威女足 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190613-201490.htm#luxiang" title="2019年6月13日 女足世界杯 法国女足vs挪威女足 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201489.htm" class="tit" title="2019年6月12日 女足世界杯 德国女足vs西班牙女足 比赛下载"><span class="date">6月12日</span>女足世界杯 德国女足vs西班牙女足</a>
				<a href="/down/d/201489.htm" title="2019年6月12日 女足世界杯 德国女足vs西班牙女足 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190612-201489.htm#luxiang" title="2019年6月12日 女足世界杯 德国女足vs西班牙女足 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201485.htm" class="tit" title="2019年6月12日 土伦杯 日本u22vs墨西哥U22 比赛下载"><span class="date">6月12日</span>土伦杯 日本u22vs墨西哥U22</a>
				<a href="/down/d/201485.htm" title="2019年6月12日 土伦杯 日本u22vs墨西哥U22 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190612-201485.htm#luxiang" title="2019年6月12日 土伦杯 日本u22vs墨西哥U22 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201484.htm" class="tit" title="2019年6月12日 女足世界杯 尼日利亚女足vs韩国女足 比赛下载"><span class="date">6月12日</span>女足世界杯 尼日利亚女足vs韩国女足</a>
				<a href="/down/d/201484.htm" title="2019年6月12日 女足世界杯 尼日利亚女足vs韩国女足 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190612-201484.htm#luxiang" title="2019年6月12日 女足世界杯 尼日利亚女足vs韩国女足 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201471.htm" class="tit" title="2019年6月12日 欧洲杯 白俄罗斯vs北爱尔兰 比赛下载"><span class="date">6月12日</span>欧洲杯 白俄罗斯vs北爱尔兰</a>
				<a href="/down/d/201471.htm" title="2019年6月12日 欧洲杯 白俄罗斯vs北爱尔兰 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190612-201471.htm#luxiang" title="2019年6月12日 欧洲杯 白俄罗斯vs北爱尔兰 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201467.htm" class="tit" title="2019年6月11日 欧洲杯 阿塞拜疆vs斯洛伐克 比赛下载"><span class="date">6月11日</span>欧洲杯 阿塞拜疆vs斯洛伐克</a>
				<a href="/down/d/201467.htm" title="2019年6月11日 欧洲杯 阿塞拜疆vs斯洛伐克 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190611-201467.htm#luxiang" title="2019年6月11日 欧洲杯 阿塞拜疆vs斯洛伐克 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199407.htm" class="tit" title="2019年5月9日 欧冠 阿贾克斯vs热刺 比赛下载"><span class="date">5月9日</span>欧冠 阿贾克斯vs热刺</a>
				<a href="/down/d/199407.htm" title="2019年5月9日 欧冠 阿贾克斯vs热刺 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190509-199407.htm#luxiang" title="2019年5月9日 欧冠 阿贾克斯vs热刺 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199325.htm" class="tit" title="2019年5月8日 欧冠 利物浦vs巴萨 比赛下载"><span class="date">5月8日</span>欧冠 利物浦vs巴萨</a>
				<a href="/down/d/199325.htm" title="2019年5月8日 欧冠 利物浦vs巴萨 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190508-199325.htm#luxiang" title="2019年5月8日 欧冠 利物浦vs巴萨 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198881.htm" class="tit" title="2019年5月2日 欧冠 巴萨vs利物浦 比赛下载"><span class="date">5月2日</span>欧冠 巴萨vs利物浦</a>
				<a href="/down/d/198881.htm" title="2019年5月2日 欧冠 巴萨vs利物浦 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190502-198881.htm#luxiang" title="2019年5月2日 欧冠 巴萨vs利物浦 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198789.htm" class="tit" title="2019年5月1日 欧冠 热刺vs阿贾克斯 比赛下载"><span class="date">5月1日</span>欧冠 热刺vs阿贾克斯</a>
				<a href="/down/d/198789.htm" title="2019年5月1日 欧冠 热刺vs阿贾克斯 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190501-198789.htm#luxiang" title="2019年5月1日 欧冠 热刺vs阿贾克斯 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197771.htm" class="tit" title="2019年4月18日 欧冠 波尔图vs利物浦 比赛下载"><span class="date">4月18日</span>欧冠 波尔图vs利物浦</a>
				<a href="/down/d/197771.htm" title="2019年4月18日 欧冠 波尔图vs利物浦 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190418-197771.htm#luxiang" title="2019年4月18日 欧冠 波尔图vs利物浦 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197768.htm" class="tit" title="2019年4月18日 欧冠 曼城vs热刺 比赛下载"><span class="date">4月18日</span>欧冠 曼城vs热刺</a>
				<a href="/down/d/197768.htm" title="2019年4月18日 欧冠 曼城vs热刺 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190418-197768.htm#luxiang" title="2019年4月18日 欧冠 曼城vs热刺 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197713.htm" class="tit" title="2019年4月17日 欧冠 尤文图斯vs阿贾克斯 比赛下载"><span class="date">4月17日</span>欧冠 尤文图斯vs阿贾克斯</a>
				<a href="/down/d/197713.htm" title="2019年4月17日 欧冠 尤文图斯vs阿贾克斯 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190417-197713.htm#luxiang" title="2019年4月17日 欧冠 尤文图斯vs阿贾克斯 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197711.htm" class="tit" title="2019年4月17日 欧冠 巴萨vs曼联 比赛下载"><span class="date">4月17日</span>欧冠 巴萨vs曼联</a>
				<a href="/down/d/197711.htm" title="2019年4月17日 欧冠 巴萨vs曼联 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190417-197711.htm#luxiang" title="2019年4月17日 欧冠 巴萨vs曼联 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197210.htm" class="tit" title="2019年4月11日 欧冠 阿贾克斯vs尤文图斯 比赛下载"><span class="date">4月11日</span>欧冠 阿贾克斯vs尤文图斯</a>
				<a href="/down/d/197210.htm" title="2019年4月11日 欧冠 阿贾克斯vs尤文图斯 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190411-197210.htm#luxiang" title="2019年4月11日 欧冠 阿贾克斯vs尤文图斯 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="206" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197209.htm" class="tit" title="2019年4月11日 欧冠 曼联vs巴萨 比赛下载"><span class="date">4月11日</span>欧冠 曼联vs巴萨</a>
				<a href="/down/d/197209.htm" title="2019年4月11日 欧冠 曼联vs巴萨 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190411-197209.htm#luxiang" title="2019年4月11日 欧冠 曼联vs巴萨 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199980.htm" class="tit" title="2019年5月18日 德甲 门兴vs多特蒙德 比赛下载"><span class="date">5月18日</span>德甲 门兴vs多特蒙德</a>
				<a href="/down/d/199980.htm" title="2019年5月18日 德甲 门兴vs多特蒙德 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190518-199980.htm#luxiang" title="2019年5月18日 德甲 门兴vs多特蒙德 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199979.htm" class="tit" title="2019年5月18日 德甲 拜仁vs法兰克福 比赛下载"><span class="date">5月18日</span>德甲 拜仁vs法兰克福</a>
				<a href="/down/d/199979.htm" title="2019年5月18日 德甲 拜仁vs法兰克福 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190518-199979.htm#luxiang" title="2019年5月18日 德甲 拜仁vs法兰克福 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199552.htm" class="tit" title="2019年5月11日 德甲 莱比锡红牛vs拜仁 比赛下载"><span class="date">5月11日</span>德甲 莱比锡红牛vs拜仁</a>
				<a href="/down/d/199552.htm" title="2019年5月11日 德甲 莱比锡红牛vs拜仁 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190511-199552.htm#luxiang" title="2019年5月11日 德甲 莱比锡红牛vs拜仁 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199551.htm" class="tit" title="2019年5月11日 德甲 多特蒙德vs杜塞尔多夫 比赛下载"><span class="date">5月11日</span>德甲 多特蒙德vs杜塞尔多夫</a>
				<a href="/down/d/199551.htm" title="2019年5月11日 德甲 多特蒙德vs杜塞尔多夫 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190511-199551.htm#luxiang" title="2019年5月11日 德甲 多特蒙德vs杜塞尔多夫 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199486.htm" class="tit" title="2019年5月11日 德甲 勒沃库森vs沙尔克04 比赛下载"><span class="date">5月11日</span>德甲 勒沃库森vs沙尔克04</a>
				<a href="/down/d/199486.htm" title="2019年5月11日 德甲 勒沃库森vs沙尔克04 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190511-199486.htm#luxiang" title="2019年5月11日 德甲 勒沃库森vs沙尔克04 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198545.htm" class="tit" title="2019年4月27日 德甲 多特蒙德vs沙尔克04 比赛下载"><span class="date">4月27日</span>德甲 多特蒙德vs沙尔克04</a>
				<a href="/down/d/198545.htm" title="2019年4月27日 德甲 多特蒙德vs沙尔克04 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190427-198545.htm#luxiang" title="2019年4月27日 德甲 多特蒙德vs沙尔克04 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198106.htm" class="tit" title="2019年4月21日 德甲 弗赖堡vs多特蒙德 比赛下载"><span class="date">4月21日</span>德甲 弗赖堡vs多特蒙德</a>
				<a href="/down/d/198106.htm" title="2019年4月21日 德甲 弗赖堡vs多特蒙德 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190421-198106.htm#luxiang" title="2019年4月21日 德甲 弗赖堡vs多特蒙德 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198033.htm" class="tit" title="2019年4月20日 德甲 拜仁vs云达不莱梅 比赛下载"><span class="date">4月20日</span>德甲 拜仁vs云达不莱梅</a>
				<a href="/down/d/198033.htm" title="2019年4月20日 德甲 拜仁vs云达不莱梅 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190420-198033.htm#luxiang" title="2019年4月20日 德甲 拜仁vs云达不莱梅 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197464.htm" class="tit" title="2019年4月14日 德甲 多特蒙德vs美因茨 比赛下载"><span class="date">4月14日</span>德甲 多特蒙德vs美因茨</a>
				<a href="/down/d/197464.htm" title="2019年4月14日 德甲 多特蒙德vs美因茨 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190414-197464.htm#luxiang" title="2019年4月14日 德甲 多特蒙德vs美因茨 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="242" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/196848.htm" class="tit" title="2019年4月7日 德甲 拜仁vs多特蒙德 比赛下载"><span class="date">4月7日</span>德甲 拜仁vs多特蒙德</a>
				<a href="/down/d/196848.htm" title="2019年4月7日 德甲 拜仁vs多特蒙德 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190407-196848.htm#luxiang" title="2019年4月7日 德甲 拜仁vs多特蒙德 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200111.htm" class="tit" title="2019年5月19日 西甲 埃瓦尔vs巴萨 比赛下载"><span class="date">5月19日</span>西甲 埃瓦尔vs巴萨</a>
				<a href="/down/d/200111.htm" title="2019年5月19日 西甲 埃瓦尔vs巴萨 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190519-200111.htm#luxiang" title="2019年5月19日 西甲 埃瓦尔vs巴萨 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200097.htm" class="tit" title="2019年5月19日 西甲 皇马vs贝蒂斯 比赛下载"><span class="date">5月19日</span>西甲 皇马vs贝蒂斯</a>
				<a href="/down/d/200097.htm" title="2019年5月19日 西甲 皇马vs贝蒂斯 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190519-200097.htm#luxiang" title="2019年5月19日 西甲 皇马vs贝蒂斯 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199992.htm" class="tit" title="2019年5月18日 西甲 塞维利亚vs毕尔巴鄂 比赛下载"><span class="date">5月18日</span>西甲 塞维利亚vs毕尔巴鄂</a>
				<a href="/down/d/199992.htm" title="2019年5月18日 西甲 塞维利亚vs毕尔巴鄂 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190518-199992.htm#luxiang" title="2019年5月18日 西甲 塞维利亚vs毕尔巴鄂 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199963.htm" class="tit" title="2019年5月18日 西甲 莱万特vs马竞 比赛下载"><span class="date">5月18日</span>西甲 莱万特vs马竞</a>
				<a href="/down/d/199963.htm" title="2019年5月18日 西甲 莱万特vs马竞 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190518-199963.htm#luxiang" title="2019年5月18日 西甲 莱万特vs马竞 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199628.htm" class="tit" title="2019年5月13日 西甲 马竞vs塞维利亚 比赛下载"><span class="date">5月13日</span>西甲 马竞vs塞维利亚</a>
				<a href="/down/d/199628.htm" title="2019年5月13日 西甲 马竞vs塞维利亚 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190513-199628.htm#luxiang" title="2019年5月13日 西甲 马竞vs塞维利亚 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199626.htm" class="tit" title="2019年5月13日 西甲 巴萨vs赫塔菲 比赛下载"><span class="date">5月13日</span>西甲 巴萨vs赫塔菲</a>
				<a href="/down/d/199626.htm" title="2019年5月13日 西甲 巴萨vs赫塔菲 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190513-199626.htm#luxiang" title="2019年5月13日 西甲 巴萨vs赫塔菲 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199625.htm" class="tit" title="2019年5月13日 西甲 皇家社会vs皇马 比赛下载"><span class="date">5月13日</span>西甲 皇家社会vs皇马</a>
				<a href="/down/d/199625.htm" title="2019年5月13日 西甲 皇家社会vs皇马 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190513-199625.htm#luxiang" title="2019年5月13日 西甲 皇家社会vs皇马 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198751.htm" class="tit" title="2019年4月30日 西甲 贝蒂斯vs西班牙人 比赛下载"><span class="date">4月30日</span>西甲 贝蒂斯vs西班牙人</a>
				<a href="/down/d/198751.htm" title="2019年4月30日 西甲 贝蒂斯vs西班牙人 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190430-198751.htm#luxiang" title="2019年4月30日 西甲 贝蒂斯vs西班牙人 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198651.htm" class="tit" title="2019年4月29日 西甲 巴列卡诺vs皇马 比赛下载"><span class="date">4月29日</span>西甲 巴列卡诺vs皇马</a>
				<a href="/down/d/198651.htm" title="2019年4月29日 西甲 巴列卡诺vs皇马 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190429-198651.htm#luxiang" title="2019年4月29日 西甲 巴列卡诺vs皇马 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="246" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198571.htm" class="tit" title="2019年4月28日 西甲 巴萨vs莱万特 比赛下载"><span class="date">4月28日</span>西甲 巴萨vs莱万特</a>
				<a href="/down/d/198571.htm" title="2019年4月28日 西甲 巴萨vs莱万特 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190428-198571.htm#luxiang" title="2019年4月28日 西甲 巴萨vs莱万特 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200541.htm" class="tit" title="2019年5月27日 意甲 国际米兰vs恩波利 比赛下载"><span class="date">5月27日</span>意甲 国际米兰vs恩波利</a>
				<a href="/down/d/200541.htm" title="2019年5月27日 意甲 国际米兰vs恩波利 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190527-200541.htm#luxiang" title="2019年5月27日 意甲 国际米兰vs恩波利 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200529.htm" class="tit" title="2019年5月26日 意甲 桑普多利亚vs尤文图斯 比赛下载"><span class="date">5月26日</span>意甲 桑普多利亚vs尤文图斯</a>
				<a href="/down/d/200529.htm" title="2019年5月26日 意甲 桑普多利亚vs尤文图斯 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190526-200529.htm#luxiang" title="2019年5月26日 意甲 桑普多利亚vs尤文图斯 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200127.htm" class="tit" title="2019年5月20日 意甲 尤文图斯vs亚特兰大 比赛下载"><span class="date">5月20日</span>意甲 尤文图斯vs亚特兰大</a>
				<a href="/down/d/200127.htm" title="2019年5月20日 意甲 尤文图斯vs亚特兰大 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190520-200127.htm#luxiang" title="2019年5月20日 意甲 尤文图斯vs亚特兰大 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200020.htm" class="tit" title="2019年5月19日 意甲 萨索洛vs罗马 比赛下载"><span class="date">5月19日</span>意甲 萨索洛vs罗马</a>
				<a href="/down/d/200020.htm" title="2019年5月19日 意甲 萨索洛vs罗马 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190519-200020.htm#luxiang" title="2019年5月19日 意甲 萨索洛vs罗马 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199720.htm" class="tit" title="2019年5月14日 意甲 国际米兰vs切沃 比赛下载"><span class="date">5月14日</span>意甲 国际米兰vs切沃</a>
				<a href="/down/d/199720.htm" title="2019年5月14日 意甲 国际米兰vs切沃 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190514-199720.htm#luxiang" title="2019年5月14日 意甲 国际米兰vs切沃 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199620.htm" class="tit" title="2019年5月13日 意甲 罗马vs尤文图斯 比赛下载"><span class="date">5月13日</span>意甲 罗马vs尤文图斯</a>
				<a href="/down/d/199620.htm" title="2019年5月13日 意甲 罗马vs尤文图斯 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190513-199620.htm#luxiang" title="2019年5月13日 意甲 罗马vs尤文图斯 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199558.htm" class="tit" title="2019年5月12日 意甲 佛罗伦萨vsAC米兰 比赛下载"><span class="date">5月12日</span>意甲 佛罗伦萨vsAC米兰</a>
				<a href="/down/d/199558.htm" title="2019年5月12日 意甲 佛罗伦萨vsAC米兰 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190512-199558.htm#luxiang" title="2019年5月12日 意甲 佛罗伦萨vsAC米兰 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199260.htm" class="tit" title="2019年5月7日 意甲 AC米兰vs博洛尼亚 比赛下载"><span class="date">5月7日</span>意甲 AC米兰vs博洛尼亚</a>
				<a href="/down/d/199260.htm" title="2019年5月7日 意甲 AC米兰vs博洛尼亚 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190507-199260.htm#luxiang" title="2019年5月7日 意甲 AC米兰vs博洛尼亚 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199020.htm" class="tit" title="2019年5月4日 意甲 尤文图斯vs都灵 比赛下载"><span class="date">5月4日</span>意甲 尤文图斯vs都灵</a>
				<a href="/down/d/199020.htm" title="2019年5月4日 意甲 尤文图斯vs都灵 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190504-199020.htm#luxiang" title="2019年5月4日 意甲 尤文图斯vs都灵 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="241" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198566.htm" class="tit" title="2019年4月28日 意甲 国际米兰vs尤文图斯 比赛下载"><span class="date">4月28日</span>意甲 国际米兰vs尤文图斯</a>
				<a href="/down/d/198566.htm" title="2019年4月28日 意甲 国际米兰vs尤文图斯 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190428-198566.htm#luxiang" title="2019年4月28日 意甲 国际米兰vs尤文图斯 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199604.htm" class="tit" title="2019年5月12日 英超 莱斯特城vs切尔西 比赛下载"><span class="date">5月12日</span>英超 莱斯特城vs切尔西</a>
				<a href="/down/d/199604.htm" title="2019年5月12日 英超 莱斯特城vs切尔西 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190512-199604.htm#luxiang" title="2019年5月12日 英超 莱斯特城vs切尔西 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199600.htm" class="tit" title="2019年5月12日 英超 布莱顿vs曼城 比赛下载"><span class="date">5月12日</span>英超 布莱顿vs曼城</a>
				<a href="/down/d/199600.htm" title="2019年5月12日 英超 布莱顿vs曼城 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190512-199600.htm#luxiang" title="2019年5月12日 英超 布莱顿vs曼城 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199599.htm" class="tit" title="2019年5月12日 英超 曼联vs卡迪夫城 比赛下载"><span class="date">5月12日</span>英超 曼联vs卡迪夫城</a>
				<a href="/down/d/199599.htm" title="2019年5月12日 英超 曼联vs卡迪夫城 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190512-199599.htm#luxiang" title="2019年5月12日 英超 曼联vs卡迪夫城 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199598.htm" class="tit" title="2019年5月12日 英超 利物浦vs狼队 比赛下载"><span class="date">5月12日</span>英超 利物浦vs狼队</a>
				<a href="/down/d/199598.htm" title="2019年5月12日 英超 利物浦vs狼队 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190512-199598.htm#luxiang" title="2019年5月12日 英超 利物浦vs狼队 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199143.htm" class="tit" title="2019年5月5日 英超 阿森纳vs布莱顿 比赛下载"><span class="date">5月5日</span>英超 阿森纳vs布莱顿</a>
				<a href="/down/d/199143.htm" title="2019年5月5日 英超 阿森纳vs布莱顿 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190505-199143.htm#luxiang" title="2019年5月5日 英超 阿森纳vs布莱顿 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/199023.htm" class="tit" title="2019年5月4日 英超 埃弗顿vs伯恩利 比赛下载"><span class="date">5月4日</span>英超 埃弗顿vs伯恩利</a>
				<a href="/down/d/199023.htm" title="2019年5月4日 英超 埃弗顿vs伯恩利 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190504-199023.htm#luxiang" title="2019年5月4日 英超 埃弗顿vs伯恩利 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198610.htm" class="tit" title="2019年4月28日 英超 曼联vs切尔西 比赛下载"><span class="date">4月28日</span>英超 曼联vs切尔西</a>
				<a href="/down/d/198610.htm" title="2019年4月28日 英超 曼联vs切尔西 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190428-198610.htm#luxiang" title="2019年4月28日 英超 曼联vs切尔西 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198609.htm" class="tit" title="2019年4月28日 英超 伯恩利vs曼城 比赛下载"><span class="date">4月28日</span>英超 伯恩利vs曼城</a>
				<a href="/down/d/198609.htm" title="2019年4月28日 英超 伯恩利vs曼城 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190428-198609.htm#luxiang" title="2019年4月28日 英超 伯恩利vs曼城 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198351.htm" class="tit" title="2019年4月25日 英超 曼联vs曼城 比赛下载"><span class="date">4月25日</span>英超 曼联vs曼城</a>
				<a href="/down/d/198351.htm" title="2019年4月25日 英超 曼联vs曼城 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190425-198351.htm#luxiang" title="2019年4月25日 英超 曼联vs曼城 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="197" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198282.htm" class="tit" title="2019年4月24日 英超 热刺vs布莱顿 比赛下载"><span class="date">4月24日</span>英超 热刺vs布莱顿</a>
				<a href="/down/d/198282.htm" title="2019年4月24日 英超 热刺vs布莱顿 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190424-198282.htm#luxiang" title="2019年4月24日 英超 热刺vs布莱顿 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
		        </ul>
        <span class="more"><a href="/down/soccer">更多足球下载</a></span>
      </div>
      <div class="ul l tit-2">
        <div class="title">
          <div class="basketball"></div>
          <a href="/down/basketball" class="first"><span name="" class="index on" url="/down/basketball">篮球</span></a>
		<a href="/down/basketball/CBA"><span name="381" url="/down/basketball/CBA">CBA</span></a>
		<a href="/down/basketball/NBA"><span name="256" url="/down/basketball/NBA">NBA</span></a>
	        </div>
        <ul>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201400.htm" class="tit" title="2019年6月11日 NBA 猛龙vs勇士 比赛下载"><span class="date">6月11日</span>NBA 猛龙vs勇士</a>
				<a href="/down/d/201400.htm" title="2019年6月11日 NBA 猛龙vs勇士 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190611-201400.htm#luxiang" title="2019年6月11日 NBA 猛龙vs勇士 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201244.htm" class="tit" title="2019年6月8日 NBA 勇士vs猛龙 比赛下载"><span class="date">6月8日</span>NBA 勇士vs猛龙</a>
				<a href="/down/d/201244.htm" title="2019年6月8日 NBA 勇士vs猛龙 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190608-201244.htm#luxiang" title="2019年6月8日 NBA 勇士vs猛龙 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201153.htm" class="tit" title="2019年6月6日 NBA 勇士vs猛龙G3 比赛下载"><span class="date">6月6日</span>NBA 勇士vs猛龙G3</a>
				<a href="/down/d/201153.htm" title="2019年6月6日 NBA 勇士vs猛龙G3 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190606-201153.htm#luxiang" title="2019年6月6日 NBA 勇士vs猛龙G3 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/201009.htm" class="tit" title="2019年6月3日 NBA 猛龙vs勇士G2 比赛下载"><span class="date">6月3日</span>NBA 猛龙vs勇士G2</a>
				<a href="/down/d/201009.htm" title="2019年6月3日 NBA 猛龙vs勇士G2 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190603-201009.htm#luxiang" title="2019年6月3日 NBA 猛龙vs勇士G2 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/200430.htm" class="tit" title="2019年5月26日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛下载"><span class="date">5月26日</span>NBA 猛龙vs雄鹿</a>
				<a href="/down/d/200430.htm" title="2019年5月26日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190526-200430.htm#luxiang" title="2019年5月26日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/200335.htm" class="tit" title="2019年5月24日 NBA 雄鹿vs猛龙 比赛下载"><span class="date">5月24日</span>NBA 雄鹿vs猛龙</a>
				<a href="/down/d/200335.htm" title="2019年5月24日 NBA 雄鹿vs猛龙 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190524-200335.htm#luxiang" title="2019年5月24日 NBA 雄鹿vs猛龙 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/200275.htm" class="tit" title="2019年5月22日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛下载"><span class="date">5月22日</span>NBA 猛龙vs雄鹿</a>
				<a href="/down/d/200275.htm" title="2019年5月22日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190522-200275.htm#luxiang" title="2019年5月22日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/200215.htm" class="tit" title="2019年5月21日 NBA 开拓者vs勇士G4 比赛下载"><span class="date">5月21日</span>NBA 开拓者vs勇士G4</a>
				<a href="/down/d/200215.htm" title="2019年5月21日 NBA 开拓者vs勇士G4 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190521-200215.htm#luxiang" title="2019年5月21日 NBA 开拓者vs勇士G4 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/200148.htm" class="tit" title="2019年5月20日 NBA 雄鹿vs猛龙G3 比赛下载"><span class="date">5月20日</span>NBA 雄鹿vs猛龙G3</a>
				<a href="/down/d/200148.htm" title="2019年5月20日 NBA 雄鹿vs猛龙G3 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190520-200148.htm#luxiang" title="2019年5月20日 NBA 雄鹿vs猛龙G3 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/200053.htm" class="tit" title="2019年5月19日 NBA 开拓者vs勇士G3 比赛下载"><span class="date">5月19日</span>NBA 开拓者vs勇士G3</a>
				<a href="/down/d/200053.htm" title="2019年5月19日 NBA 开拓者vs勇士G3 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190519-200053.htm#luxiang" title="2019年5月19日 NBA 开拓者vs勇士G3 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198970.htm" class="tit" title="2019年5月3日 CBA 新疆vs广东G4 比赛下载"><span class="date">5月3日</span>CBA 新疆vs广东G4</a>
				<a href="/down/d/198970.htm" title="2019年5月3日 CBA 新疆vs广东G4 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190503-198970.htm#luxiang" title="2019年5月3日 CBA 新疆vs广东G4 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198842.htm" class="tit" title="2019年5月1日 CBA 新疆vs广东G3 比赛下载"><span class="date">5月1日</span>CBA 新疆vs广东G3</a>
				<a href="/down/d/198842.htm" title="2019年5月1日 CBA 新疆vs广东G3 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190501-198842.htm#luxiang" title="2019年5月1日 CBA 新疆vs广东G3 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/198451.htm" class="tit" title="2019年4月26日 CBA 广东vs新疆G1 比赛下载"><span class="date">4月26日</span>CBA 广东vs新疆G1</a>
				<a href="/down/d/198451.htm" title="2019年4月26日 CBA 广东vs新疆G1 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190426-198451.htm#luxiang" title="2019年4月26日 CBA 广东vs新疆G1 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197798.htm" class="tit" title="2019年4月18日 CBA 新疆vs辽宁G5 比赛下载"><span class="date">4月18日</span>CBA 新疆vs辽宁G5</a>
				<a href="/down/d/197798.htm" title="2019年4月18日 CBA 新疆vs辽宁G5 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190418-197798.htm#luxiang" title="2019年4月18日 CBA 新疆vs辽宁G5 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197697.htm" class="tit" title="2019年4月16日 CBA 新疆vs辽宁 比赛下载"><span class="date">4月16日</span>CBA 新疆vs辽宁</a>
				<a href="/down/d/197697.htm" title="2019年4月16日 CBA 新疆vs辽宁 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190416-197697.htm#luxiang" title="2019年4月16日 CBA 新疆vs辽宁 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197590.htm" class="tit" title="2019年4月15日 CBA 深圳vs广东 比赛下载"><span class="date">4月15日</span>CBA 深圳vs广东</a>
				<a href="/down/d/197590.htm" title="2019年4月15日 CBA 深圳vs广东 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190415-197590.htm#luxiang" title="2019年4月15日 CBA 深圳vs广东 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197438.htm" class="tit" title="2019年4月13日 CBA 深圳vs广东 比赛下载"><span class="date">4月13日</span>CBA 深圳vs广东</a>
				<a href="/down/d/197438.htm" title="2019年4月13日 CBA 深圳vs广东 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190413-197438.htm#luxiang" title="2019年4月13日 CBA 深圳vs广东 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197158.htm" class="tit" title="2019年4月10日 CBA 广东vs深圳 比赛下载"><span class="date">4月10日</span>CBA 广东vs深圳</a>
				<a href="/down/d/197158.htm" title="2019年4月10日 CBA 广东vs深圳 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190410-197158.htm#luxiang" title="2019年4月10日 CBA 广东vs深圳 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197115.htm" class="tit" title="2019年4月9日 CBA 辽宁vs新疆 比赛下载"><span class="date">4月9日</span>CBA 辽宁vs新疆</a>
				<a href="/down/d/197115.htm" title="2019年4月9日 CBA 辽宁vs新疆 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190409-197115.htm#luxiang" title="2019年4月9日 CBA 辽宁vs新疆 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="381" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/197051.htm" class="tit" title="2019年4月8日 CBA 广东vs深圳 比赛下载"><span class="date">4月8日</span>CBA 广东vs深圳</a>
				<a href="/down/d/197051.htm" title="2019年4月8日 CBA 广东vs深圳 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190408-197051.htm#luxiang" title="2019年4月8日 CBA 广东vs深圳 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/201400.htm" class="tit" title="2019年6月11日 NBA 猛龙vs勇士 比赛下载"><span class="date">6月11日</span>NBA 猛龙vs勇士</a>
				<a href="/down/d/201400.htm" title="2019年6月11日 NBA 猛龙vs勇士 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190611-201400.htm#luxiang" title="2019年6月11日 NBA 猛龙vs勇士 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/201244.htm" class="tit" title="2019年6月8日 NBA 勇士vs猛龙 比赛下载"><span class="date">6月8日</span>NBA 勇士vs猛龙</a>
				<a href="/down/d/201244.htm" title="2019年6月8日 NBA 勇士vs猛龙 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190608-201244.htm#luxiang" title="2019年6月8日 NBA 勇士vs猛龙 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/201153.htm" class="tit" title="2019年6月6日 NBA 勇士vs猛龙G3 比赛下载"><span class="date">6月6日</span>NBA 勇士vs猛龙G3</a>
				<a href="/down/d/201153.htm" title="2019年6月6日 NBA 勇士vs猛龙G3 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190606-201153.htm#luxiang" title="2019年6月6日 NBA 勇士vs猛龙G3 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/201009.htm" class="tit" title="2019年6月3日 NBA 猛龙vs勇士G2 比赛下载"><span class="date">6月3日</span>NBA 猛龙vs勇士G2</a>
				<a href="/down/d/201009.htm" title="2019年6月3日 NBA 猛龙vs勇士G2 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190603-201009.htm#luxiang" title="2019年6月3日 NBA 猛龙vs勇士G2 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200430.htm" class="tit" title="2019年5月26日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛下载"><span class="date">5月26日</span>NBA 猛龙vs雄鹿</a>
				<a href="/down/d/200430.htm" title="2019年5月26日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190526-200430.htm#luxiang" title="2019年5月26日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200335.htm" class="tit" title="2019年5月24日 NBA 雄鹿vs猛龙 比赛下载"><span class="date">5月24日</span>NBA 雄鹿vs猛龙</a>
				<a href="/down/d/200335.htm" title="2019年5月24日 NBA 雄鹿vs猛龙 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190524-200335.htm#luxiang" title="2019年5月24日 NBA 雄鹿vs猛龙 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200275.htm" class="tit" title="2019年5月22日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛下载"><span class="date">5月22日</span>NBA 猛龙vs雄鹿</a>
				<a href="/down/d/200275.htm" title="2019年5月22日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190522-200275.htm#luxiang" title="2019年5月22日 NBA 猛龙vs雄鹿 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200215.htm" class="tit" title="2019年5月21日 NBA 开拓者vs勇士G4 比赛下载"><span class="date">5月21日</span>NBA 开拓者vs勇士G4</a>
				<a href="/down/d/200215.htm" title="2019年5月21日 NBA 开拓者vs勇士G4 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190521-200215.htm#luxiang" title="2019年5月21日 NBA 开拓者vs勇士G4 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200148.htm" class="tit" title="2019年5月20日 NBA 雄鹿vs猛龙G3 比赛下载"><span class="date">5月20日</span>NBA 雄鹿vs猛龙G3</a>
				<a href="/down/d/200148.htm" title="2019年5月20日 NBA 雄鹿vs猛龙G3 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190520-200148.htm#luxiang" title="2019年5月20日 NBA 雄鹿vs猛龙G3 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="256" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200053.htm" class="tit" title="2019年5月19日 NBA 开拓者vs勇士G3 比赛下载"><span class="date">5月19日</span>NBA 开拓者vs勇士G3</a>
				<a href="/down/d/200053.htm" title="2019年5月19日 NBA 开拓者vs勇士G3 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190519-200053.htm#luxiang" title="2019年5月19日 NBA 开拓者vs勇士G3 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
		        </ul>
        <span class="more"><a href="/down/basketball">更多篮球下载</a></span>
      </div>
      <div class="ul l tit-3">
        <div class="title">
          <div class="misc"></div>
          <a href="/down" class="first"><span name="" class="index on" url="/down">综合</span></a>
		<a href="/down/badminton"><span name="21" url="/down/badminton">羽毛</span></a>
		<a href="/down/baseball"><span name="8" url="/down/baseball">棒球</span></a>
		<a href="/down/racing"><span name="12" url="/down/racing">赛车</span></a>
		<a href="/down/tennis"><span name="4" url="/down/tennis">网球</span></a>
	        </div>
        <ul>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/200382.htm" class="tit" title="2019年5月26日 羽毛球 苏迪曼杯决赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="date">5月26日</span>羽毛球 苏迪曼杯决赛 中国vs日本</a>
				<a href="/down/d/200382.htm" title="2019年5月26日 羽毛球 苏迪曼杯决赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190526-200382.htm#luxiang" title="2019年5月26日 羽毛球 苏迪曼杯决赛 中国vs日本 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/196298.htm" class="tit" title="2019年3月31日 F1 巴林站正赛 比赛下载"><span class="date">3月31日</span>F1 巴林站正赛</a>
				<a href="/down/d/196298.htm" title="2019年3月31日 F1 巴林站正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190331-196298.htm#luxiang" title="2019年3月31日 F1 巴林站正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/195309.htm" class="tit" title="2019年3月17日 F1 澳大利亚大奖赛正赛 比赛下载"><span class="date">3月17日</span>F1 澳大利亚大奖赛正赛</a>
				<a href="/down/d/195309.htm" title="2019年3月17日 F1 澳大利亚大奖赛正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190317-195309.htm#luxiang" title="2019年3月17日 F1 澳大利亚大奖赛正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/191981.htm" class="tit" title="2019年2月4日 NFL 新英格兰爱国者vs洛杉矶公羊 比赛下载"><span class="date">2月4日</span>NFL 新英格兰爱国者vs洛杉矶公羊</a>
				<a href="/down/d/191981.htm" title="2019年2月4日 NFL 新英格兰爱国者vs洛杉矶公羊 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190204-191981.htm#luxiang" title="2019年2月4日 NFL 新英格兰爱国者vs洛杉矶公羊 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/190909.htm" class="tit" title="2019年1月23日 澳网 男单1/4决赛 德约科维奇vs锦织圭 比赛下载"><span class="date">1月23日</span>澳网 男单1/4决赛 德约科维奇vs锦织圭</a>
				<a href="/down/d/190909.htm" title="2019年1月23日 澳网 男单1/4决赛 德约科维奇vs锦织圭 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190123-190909.htm#luxiang" title="2019年1月23日 澳网 男单1/4决赛 德约科维奇vs锦织圭 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/182983.htm" class="tit" title="2018年10月20日 女排世锦赛 中国女排vs荷兰女排 比赛下载"><span class="date">10月20日</span>女排世锦赛 中国女排vs荷兰女排</a>
				<a href="/down/d/182983.htm" title="2018年10月20日 女排世锦赛 中国女排vs荷兰女排 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20181020-182983.htm#luxiang" title="2018年10月20日 女排世锦赛 中国女排vs荷兰女排 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/182919.htm" class="tit" title="2018年10月19日 女排世锦赛 中国女排vs意大利女排 比赛下载"><span class="date">10月19日</span>女排世锦赛 中国女排vs意大利女排</a>
				<a href="/down/d/182919.htm" title="2018年10月19日 女排世锦赛 中国女排vs意大利女排 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20181019-182919.htm#luxiang" title="2018年10月19日 女排世锦赛 中国女排vs意大利女排 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/182918.htm" class="tit" title="2018年10月19日 女排世锦赛 塞尔维亚女排vs荷兰女排 比赛下载"><span class="date">10月19日</span>女排世锦赛 塞尔维亚女排vs荷兰女排</a>
				<a href="/down/d/182918.htm" title="2018年10月19日 女排世锦赛 塞尔维亚女排vs荷兰女排 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20181019-182918.htm#luxiang" title="2018年10月19日 女排世锦赛 塞尔维亚女排vs荷兰女排 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/182669.htm" class="tit" title="2018年10月15日 女排世锦赛 荷兰女排vs美国女排 比赛下载"><span class="date">10月15日</span>女排世锦赛 荷兰女排vs美国女排</a>
				<a href="/down/d/182669.htm" title="2018年10月15日 女排世锦赛 荷兰女排vs美国女排 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20181015-182669.htm#luxiang" title="2018年10月15日 女排世锦赛 荷兰女排vs美国女排 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="" class="download-ico">
            
            <a href="/down/d/182435.htm" class="tit" title="2018年10月11日 女排世锦赛 中国女排vs俄罗斯女排 比赛下载"><span class="date">10月11日</span>女排世锦赛 中国女排vs俄罗斯女排</a>
				<a href="/down/d/182435.htm" title="2018年10月11日 女排世锦赛 中国女排vs俄罗斯女排 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20181011-182435.htm#luxiang" title="2018年10月11日 女排世锦赛 中国女排vs俄罗斯女排 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/200382.htm" class="tit" title="2019年5月26日 羽毛球 苏迪曼杯决赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="date">5月26日</span>羽毛球 苏迪曼杯决赛 中国vs日本</a>
				<a href="/down/d/200382.htm" title="2019年5月26日 羽毛球 苏迪曼杯决赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190526-200382.htm#luxiang" title="2019年5月26日 羽毛球 苏迪曼杯决赛 中国vs日本 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/171657.htm" class="tit" title="2018年5月27日 羽毛球 汤姆斯杯决赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="date">5月27日</span>羽毛球 汤姆斯杯决赛 中国vs日本</a>
				<a href="/down/d/171657.htm" title="2018年5月27日 羽毛球 汤姆斯杯决赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180527-171657.htm#luxiang" title="2018年5月27日 羽毛球 汤姆斯杯决赛 中国vs日本 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/171386.htm" class="tit" title="2018年5月24日 羽毛球 尤伯杯1/4决赛 中国vs丹麦 比赛下载"><span class="date">5月24日</span>羽毛球 尤伯杯1/4决赛 中国vs丹麦</a>
				<a href="/down/d/171386.htm" title="2018年5月24日 羽毛球 尤伯杯1/4决赛 中国vs丹麦 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180524-171386.htm#luxiang" title="2018年5月24日 羽毛球 尤伯杯1/4决赛 中国vs丹麦 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/137662.htm" class="tit" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛混双-鲁恺/黄雅琼-崔率圭/蔡侑玎 比赛下载"><span class="date">5月28日</span>羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛混双-鲁恺/黄雅琼-崔率圭/蔡侑玎</a>
				<a href="/down/d/137662.htm" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛混双-鲁恺/黄雅琼-崔率圭/蔡侑玎 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170528-137662.htm#luxiang" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛混双-鲁恺/黄雅琼-崔率圭/蔡侑玎 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/137661.htm" class="tit" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛女双-陈清晨/贾凡-张艺娜/李绍希 比赛下载"><span class="date">5月28日</span>羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛女双-陈清晨/贾凡-张艺娜/李绍希</a>
				<a href="/down/d/137661.htm" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛女双-陈清晨/贾凡-张艺娜/李绍希 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170528-137661.htm#luxiang" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛女双-陈清晨/贾凡-张艺娜/李绍希 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/137660.htm" class="tit" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛-男单-谌龙-权奕陈 比赛下载"><span class="date">5月28日</span>羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛-男单-谌龙-权奕陈</a>
				<a href="/down/d/137660.htm" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛-男单-谌龙-权奕陈 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170528-137660.htm#luxiang" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛-男单-谌龙-权奕陈 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/137632.htm" class="tit" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛-女单-何冰娇-成池铉 比赛下载"><span class="date">5月28日</span>羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛-女单-何冰娇-成池铉</a>
				<a href="/down/d/137632.htm" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛-女单-何冰娇-成池铉 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170528-137632.htm#luxiang" title="2017年5月28日 羽毛球 2017年苏迪曼杯决赛-女单-何冰娇-成池铉 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/137596.htm" class="tit" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 女双4强赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="date">5月27日</span>羽毛球 苏迪曼杯 女双4强赛 中国vs日本</a>
				<a href="/down/d/137596.htm" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 女双4强赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170527-137596.htm#luxiang" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 女双4强赛 中国vs日本 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/137594.htm" class="tit" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 男双4强赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="date">5月27日</span>羽毛球 苏迪曼杯 男双4强赛 中国vs日本</a>
				<a href="/down/d/137594.htm" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 男双4强赛 中国vs日本 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170527-137594.htm#luxiang" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 男双4强赛 中国vs日本 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="21" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/137593.htm" class="tit" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 男单4强赛 林丹vs西本拳太 比赛下载"><span class="date">5月27日</span>羽毛球 苏迪曼杯 男单4强赛 林丹vs西本拳太 </a>
				<a href="/down/d/137593.htm" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 男单4强赛 林丹vs西本拳太 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170527-137593.htm#luxiang" title="2017年5月27日 羽毛球 苏迪曼杯 男单4强赛 林丹vs西本拳太 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/141561.htm" class="tit" title="2017年7月12日 MLB MLB全明星赛 国联明星vs美联明星 比赛下载"><span class="date">7月12日</span>MLB MLB全明星赛 国联明星vs美联明星</a>
				<a href="/down/d/141561.htm" title="2017年7月12日 MLB MLB全明星赛 国联明星vs美联明星 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170712-141561.htm#luxiang" title="2017年7月12日 MLB MLB全明星赛 国联明星vs美联明星 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/132087.htm" class="tit" title="2017年4月16日 MLB 大都会vs马林鱼 比赛下载"><span class="date">4月16日</span>MLB 大都会vs马林鱼 </a>
				<a href="/down/d/132087.htm" title="2017年4月16日 MLB 大都会vs马林鱼 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170416-132087.htm#luxiang" title="2017年4月16日 MLB 大都会vs马林鱼 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/132077.htm" class="tit" title="2017年4月15日 MLB 好球带 比赛下载"><span class="date">4月15日</span>MLB 好球带 </a>
				<a href="/down/d/132077.htm" title="2017年4月15日 MLB 好球带 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170415-132077.htm#luxiang" title="2017年4月15日 MLB 好球带 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/131235.htm" class="tit" title="2017年4月11日 MLB 光芒vs洋基(主场开幕战) 比赛下载"><span class="date">4月11日</span>MLB 光芒vs洋基(主场开幕战) </a>
				<a href="/down/d/131235.htm" title="2017年4月11日 MLB 光芒vs洋基(主场开幕战) 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170411-131235.htm#luxiang" title="2017年4月11日 MLB 光芒vs洋基(主场开幕战) 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/128787.htm" class="tit" title="2017年3月22日 世界棒球经典赛 4强 美国vs日本 比赛下载"><span class="date">3月22日</span>世界棒球经典赛 4强 美国vs日本 </a>
				<a href="/down/d/128787.htm" title="2017年3月22日 世界棒球经典赛 4强 美国vs日本 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170322-128787.htm#luxiang" title="2017年3月22日 世界棒球经典赛 4强 美国vs日本 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/128768.htm" class="tit" title="2017年3月21日 世界棒球经典赛 4强 荷兰vs波多黎各 比赛下载"><span class="date">3月21日</span>世界棒球经典赛 4强 荷兰vs波多黎各</a>
				<a href="/down/d/128768.htm" title="2017年3月21日 世界棒球经典赛 4强 荷兰vs波多黎各 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170321-128768.htm#luxiang" title="2017年3月21日 世界棒球经典赛 4强 荷兰vs波多黎各 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/127430.htm" class="tit" title="2017年3月13日 世界棒球经典赛 多米尼加vs哥伦比亚 比赛下载"><span class="date">3月13日</span>世界棒球经典赛 多米尼加vs哥伦比亚</a>
				<a href="/down/d/127430.htm" title="2017年3月13日 世界棒球经典赛 多米尼加vs哥伦比亚 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170313-127430.htm#luxiang" title="2017年3月13日 世界棒球经典赛 多米尼加vs哥伦比亚 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/127428.htm" class="tit" title="2017年3月12日 世界棒球经典赛 日本vs荷兰 比赛下载"><span class="date">3月12日</span>世界棒球经典赛 日本vs荷兰</a>
				<a href="/down/d/127428.htm" title="2017年3月12日 世界棒球经典赛 日本vs荷兰 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170312-127428.htm#luxiang" title="2017年3月12日 世界棒球经典赛 日本vs荷兰 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/127400.htm" class="tit" title="2017年3月12日 世界棒球经典赛 美国vs多米尼加 比赛下载"><span class="date">3月12日</span>世界棒球经典赛 美国vs多米尼加</a>
				<a href="/down/d/127400.htm" title="2017年3月12日 世界棒球经典赛 美国vs多米尼加 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170312-127400.htm#luxiang" title="2017年3月12日 世界棒球经典赛 美国vs多米尼加 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="8" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/126991.htm" class="tit" title="2017年3月9日 世界棒球经典赛 小组赛 中华vs韩国 比赛下载"><span class="date">3月9日</span>世界棒球经典赛 小组赛 中华vs韩国</a>
				<a href="/down/d/126991.htm" title="2017年3月9日 世界棒球经典赛 小组赛 中华vs韩国 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170309-126991.htm#luxiang" title="2017年3月9日 世界棒球经典赛 小组赛 中华vs韩国 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/196298.htm" class="tit" title="2019年3月31日 F1 巴林站正赛 比赛下载"><span class="date">3月31日</span>F1 巴林站正赛</a>
				<a href="/down/d/196298.htm" title="2019年3月31日 F1 巴林站正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190331-196298.htm#luxiang" title="2019年3月31日 F1 巴林站正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/195309.htm" class="tit" title="2019年3月17日 F1 澳大利亚大奖赛正赛 比赛下载"><span class="date">3月17日</span>F1 澳大利亚大奖赛正赛</a>
				<a href="/down/d/195309.htm" title="2019年3月17日 F1 澳大利亚大奖赛正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190317-195309.htm#luxiang" title="2019年3月17日 F1 澳大利亚大奖赛正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/176430.htm" class="tit" title="2018年7月22日 F1 德国站正赛 比赛下载"><span class="date">7月22日</span>F1 德国站正赛</a>
				<a href="/down/d/176430.htm" title="2018年7月22日 F1 德国站正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180722-176430.htm#luxiang" title="2018年7月22日 F1 德国站正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/173833.htm" class="tit" title="2018年6月24日 F1 法国站正赛 比赛下载"><span class="date">6月24日</span>F1 法国站正赛 </a>
				<a href="/down/d/173833.htm" title="2018年6月24日 F1 法国站正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180624-173833.htm#luxiang" title="2018年6月24日 F1 法国站正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/171679.htm" class="tit" title="2018年5月27日 F1 摩纳哥站决赛 比赛下载"><span class="date">5月27日</span>F1 摩纳哥站决赛</a>
				<a href="/down/d/171679.htm" title="2018年5月27日 F1 摩纳哥站决赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180527-171679.htm#luxiang" title="2018年5月27日 F1 摩纳哥站决赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/170571.htm" class="tit" title="2018年5月13日 F1 F1西班牙站正赛 比赛下载"><span class="date">5月13日</span>F1 F1西班牙站正赛</a>
				<a href="/down/d/170571.htm" title="2018年5月13日 F1 F1西班牙站正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180513-170571.htm#luxiang" title="2018年5月13日 F1 F1西班牙站正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/170454.htm" class="tit" title="2018年5月12日 F1 西班牙站排位赛 比赛下载"><span class="date">5月12日</span>F1 西班牙站排位赛</a>
				<a href="/down/d/170454.htm" title="2018年5月12日 F1 西班牙站排位赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180512-170454.htm#luxiang" title="2018年5月12日 F1 西班牙站排位赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/166897.htm" class="tit" title="2018年4月8日 F1 巴林站决赛 比赛下载"><span class="date">4月8日</span>F1 巴林站决赛</a>
				<a href="/down/d/166897.htm" title="2018年4月8日 F1 巴林站决赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180408-166897.htm#luxiang" title="2018年4月8日 F1 巴林站决赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/165483.htm" class="tit" title="2018年3月25日 F1 澳大利亚站正赛 比赛下载"><span class="date">3月25日</span>F1 澳大利亚站正赛</a>
				<a href="/down/d/165483.htm" title="2018年3月25日 F1 澳大利亚站正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180325-165483.htm#luxiang" title="2018年3月25日 F1 澳大利亚站正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="12" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/133167.htm" class="tit" title="2017年4月24日 MotoGP 美国站 正赛 比赛下载"><span class="date">4月24日</span> MotoGP 美国站 正赛</a>
				<a href="/down/d/133167.htm" title="2017年4月24日 MotoGP 美国站 正赛 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20170424-133167.htm#luxiang" title="2017年4月24日 MotoGP 美国站 正赛 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
			          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/190909.htm" class="tit" title="2019年1月23日 澳网 男单1/4决赛 德约科维奇vs锦织圭 比赛下载"><span class="date">1月23日</span>澳网 男单1/4决赛 德约科维奇vs锦织圭</a>
				<a href="/down/d/190909.htm" title="2019年1月23日 澳网 男单1/4决赛 德约科维奇vs锦织圭 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20190123-190909.htm#luxiang" title="2019年1月23日 澳网 男单1/4决赛 德约科维奇vs锦织圭 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/179722.htm" class="tit" title="2018年9月10日 美网 男单决赛 德尔波特罗vs德约科维奇 比赛下载"><span class="date">9月10日</span>美网 男单决赛 德尔波特罗vs德约科维奇</a>
				<a href="/down/d/179722.htm" title="2018年9月10日 美网 男单决赛 德尔波特罗vs德约科维奇 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180910-179722.htm#luxiang" title="2018年9月10日 美网 男单决赛 德尔波特罗vs德约科维奇 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/179655.htm" class="tit" title="2018年9月9日 美网 女单决赛 小威廉姆斯vs大坂直美 比赛下载"><span class="date">9月9日</span>美网 女单决赛 小威廉姆斯vs大坂直美</a>
				<a href="/down/d/179655.htm" title="2018年9月9日 美网 女单决赛 小威廉姆斯vs大坂直美 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180909-179655.htm#luxiang" title="2018年9月9日 美网 女单决赛 小威廉姆斯vs大坂直美 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/179588.htm" class="tit" title="2018年9月8日 美网 纳达尔vs德尔波特罗 比赛下载"><span class="date">9月8日</span>美网 纳达尔vs德尔波特罗</a>
				<a href="/down/d/179588.htm" title="2018年9月8日 美网 纳达尔vs德尔波特罗 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180908-179588.htm#luxiang" title="2018年9月8日 美网 纳达尔vs德尔波特罗 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/179489.htm" class="tit" title="2018年9月6日 美网 男单1/4决赛 德约科维奇vs米尔曼 比赛下载"><span class="date">9月6日</span>美网 男单1/4决赛 德约科维奇vs米尔曼</a>
				<a href="/down/d/179489.htm" title="2018年9月6日 美网 男单1/4决赛 德约科维奇vs米尔曼 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180906-179489.htm#luxiang" title="2018年9月6日 美网 男单1/4决赛 德约科维奇vs米尔曼 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/178785.htm" class="tit" title="2018年8月28日 美网 女单第1轮 小威廉姆斯vs里内特 比赛下载"><span class="date">8月28日</span>美网 女单第1轮 小威廉姆斯vs里内特</a>
				<a href="/down/d/178785.htm" title="2018年8月28日 美网 女单第1轮 小威廉姆斯vs里内特 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180828-178785.htm#luxiang" title="2018年8月28日 美网 女单第1轮 小威廉姆斯vs里内特 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/175953.htm" class="tit" title="2018年7月15日 温网 男单决赛 安德森vs德约科维奇 比赛下载"><span class="date">7月15日</span>温网 男单决赛 安德森vs德约科维奇</a>
				<a href="/down/d/175953.htm" title="2018年7月15日 温网 男单决赛 安德森vs德约科维奇 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180715-175953.htm#luxiang" title="2018年7月15日 温网 男单决赛 安德森vs德约科维奇 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/175840.htm" class="tit" title="2018年7月14日 温网 女单决赛 科贝尔vs小威廉姆斯 比赛下载"><span class="date">7月14日</span>温网 女单决赛 科贝尔vs小威廉姆斯</a>
				<a href="/down/d/175840.htm" title="2018年7月14日 温网 女单决赛 科贝尔vs小威廉姆斯 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180714-175840.htm#luxiang" title="2018年7月14日 温网 女单决赛 科贝尔vs小威廉姆斯 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/175756.htm" class="tit" title="2018年7月14日 温网 男单半决赛 德约科维奇vs纳达尔 比赛下载"><span class="date">7月14日</span>温网 男单半决赛 德约科维奇vs纳达尔</a>
				<a href="/down/d/175756.htm" title="2018年7月14日 温网 男单半决赛 德约科维奇vs纳达尔 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180714-175756.htm#luxiang" title="2018年7月14日 温网 男单半决赛 德约科维奇vs纳达尔 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
	          <li name="4" class="download-ico" style="display:none">
            
            <a href="/down/d/175753.htm" class="tit" title="2018年7月13日 温网 男单半决赛 安德森vs伊斯内尔 比赛下载"><span class="date">7月13日</span>温网 男单半决赛 安德森vs伊斯内尔</a>
				<a href="/down/d/175753.htm" title="2018年7月13日 温网 男单半决赛 安德森vs伊斯内尔 比赛下载"><span class="side-download-ico"></span></a>
				<a href="/video/bisai/20180713-175753.htm#luxiang" title="2018年7月13日 温网 男单半决赛 安德森vs伊斯内尔 比赛录像"><span class="side-video-ico"></span></a>
		          </li>
		        </ul>
        <span class="more"><a href="/down">更多综合下载</a></span>
      </div>

    </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="container">
  <div class="friendlink">
    <div class="friendlink-title">友情链接</div>
    <div class="friendlink-list">
      <a href="http://www.ccav5.com/">足球直播</a>
      <a href="http://www.ccav5.com/">英超直播</a>
      <a href="http://www.51live.com/">CCTV5在线直播</a>
      <a href="http://www.zhibo7.com/">jrs直播</a>
      <a href="http://www.gunqiu.com/">滚球网</a>
      <a href="http://www.gqbifen.com/">滚球比分</a>
      <a href="http://www.ccav5.com/">CCTV5在线直播</a>
      <a href="http://bbs.letv.com/">乐迷论坛</a>
      <a href="http://www.baitv.com">百视网</a>
      <a href="http://sports.sina.com.cn/lyzs">绿茵战神</a>
      <a href="http://www.hd1080.club/">高清发烧友</a>
      <a href="http://sports.tom.com/">TOM体育</a>
      <a href="http://www.cctv5mi.com/">CCTV5节目表</a>
      <a href="http://sports8.cc">CC体育吧</a>
      <a href="http://www.hdpfans.com">HDP高清范</a>
      <a href="http://www.102tv.cn/">NBA录像</a>
      <a href="http://www.24luxiang.com/">NBA录像</a>
      <a href="http://www.stat-nba.com/index.php">NBA数据</a>
      <a href="http://www.35zhibo.com/">NBA直播</a>
      <a href="http://www.cctv5.name/">cctv5在线直播</a>
      <a href="http://ozb.cc/">世界杯直播</a>
      <a href="http://www.rqzbw.com">人气直播网</a>
      <a href="http://www.lszhibo.com">体育直播</a>
      <a href="http://bbs.winning11cn.com/">完全实况</a>
      <a href="http://www.qiuw.com">球迷网</a>
      <a href="http://www.haoju55.com/">电视剧大全</a>
      <a href="https://kangeqiu.live/">看个球</a>
      <a href="http://www.hongzuzhibo.com/">红足一世</a>
      <a href="http://www.forshine.net/">英超直播</a>
      <a href="http://www.zqzhibo.com">英超直播</a>
      <a href="https://www.huanhuba.com/">足球比分</a>
      <a href="http://www.360zbz.com">足球直播</a>
      <a href="http://www.cnzhibo.com/">足球直播</a>
      <a href="http://www.qqzhibo.net/">足球直播</a>
      <a href="https://www.098.com/">足球直播</a>
      <a href="http://www.cubegoal.com">足球魔方</a>
      
	<script src="/action/links.js.php?cat=1"></script>
    </div>
  </div>
  <!-- /.friendlink -->
</div>
<!-- /.container -->

<div class="footer">
  <div class="footer-nav">
    <a href="/" target="_self" class="first">哇哈体育</a>
    <a href="/sitemap.xml">网站地图</a>
    <a href="http://bbs.52waha.com">体育论坛</a>
    <a href="http://bbs.52waha.com/thread-1615-1-1.html">友链申请</a>
    <a href="/contact.htm">广告合作</a>
  </div>
  <div class="footer-copyrights">
    <p>2014-2014 &copy; 哇哈体育<SUP>TM</SUP> 52waha.com All rights reserved.</p>
    <p>哇哈体育为华文圈体育迷提供最新最全的高清体育比赛下载</p>
  </div>
</div>


<span style="display:none">
<script type="text/javascript">
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F99bbb4d263fdaf8839e57dca4588bc67' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
</span>
</body>
</html>